Darbų planavimas ir pasidalinimas perdegimo prevencijai. TD '24 | Pedagogas.lt

Darbų planavimas ir pasidalinimas perdegimo prevencijai. TD '24

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Transliacija

1/3

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

2/3

testas

3/3

Mokymo medžiaga

Informacija

 Šis mokymas yra tęstinės kvalifikacijos tobulinimo programos „Tūkstantmečio darželis '24“ dalis. Programos dalyviai seminare dalyvauja NEMOKAMAI.

 

Ilgalaikės programos rengimą ir renginius organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38). Visi dalyviai gaus 2 val. KT pažymėjimus.

 

Mokytojo profesinės veiklos kokybei įtaką daro nesiliaujantys pokyčiai ir švietimo reformos. Pedagogai stengiasi prisitaikyti prie netikėtų iššūkių, tačiau pokyčiai yra labai spartūs. Be to, neišvengiama ir informacinių technologijų plėtra. 

 

Tad visa tai keičia ne tik mokytojo vaidmenis, reikalavimus jo kompetencijai, bet ir motyvaciją, socialinę gerovę, daro įtaką sveikatai bei savijautai. Todėl labai svarbu neužmiršti, kad pedagogas turi teisę rodyti ar kalbėti apie išgyvenamus jausmus. Juk jausmų, emocijų užrakinimas veda į krizę, vidinį perdegimą, o tai kenkia ir pačiam žmogui, ir sukuria papildomų problemų darbe

 

Šiame seminare orientuojamasi į pedagogus – aktyvius besimokančiuosius, kurie planuoja, organizuoja ir vertina savo veiklą, mokymosi procesą, geba tobulinti savo asmenybę, padėti sau emociškai geriau jaustis (mokytojo saviįgalinimas). Siekiama kritiško, kūrybiško požiūrio į šiandienos aktualijas, informacijos srauto filtravimo, emocinės švaros, drauge stiprinamas gebėjimas reflektuoti, analizuoti savo profesinę veiklą, o šios analizės rezultatus naudoti pedagoginės veiklos kokybei tobulinti. 

 

 

Mokymo metu sužinosite:

  • kokia yra mokytojo profesinio perdegimo apibrėžtis; 
  • kokie yra apsisaugojimo nuo profesinio perdegimo būdai;
  • kaip darbų planavimas ir pasidalinimas padeda apsisaugoti nuo profesinio perdegimo. 

Lektoriai

doc. dr. Birutė Autukevičienė

doc. dr. Birutė Autukevičienė

VDU Švietimo akademijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo programų grupės docentė, dėstytoja

Atsiliepimai