Darželio pedagogo profesinė etika sėkmingam bendradarbiavimui | Pedagogas.lt

Darželio pedagogo profesinė etika sėkmingam bendradarbiavimui

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/11

00:01:02

Darželio pedagogo profesinė etika sėkmingam bendradarbiavimui

2/11

00:04:54

Kokie pagrindiniai sėkmingo pedagogo profesinės etikos darbo principai?

3/11

00:14:48

Kaip etiškai bendrauti su vaikais, juos skatinti ir duoti pastabas?

4/11

00:19:23

Kada bendravimas tarp mokyklos kolegų gali būti draugiškas pedagogui išliekant dalykišku?

5/11

00:07:17

Kaip bendrauti su mokyklos vadovu siekiant bendradarbiauti?

6/11

00:12:07

Kodėl taktiška kritika veiksmingiau už nutylėjimą?

7/11

00:10:03

Apibendrinimas

8/11

00:04:18

Klausimų - atsakymų sesija

9/11

00:08:41

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

10/11

Testas

11/11

Mokymo medžiaga

Informacija

Ilgalaikių programų rengimą ir renginius organizuoja bei kvalifikacijos programas ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT(akreditacijos pažymos Nr. IVP-38). Šio mokymo dalyviai gaus 6 val. KT pažymas.

Pedagogo profesinė etika neatsiejama nuo profesionalaus ir sėkmingo pedagogo darbo. Tik taikant pagrindinius etiško darbo aspektus įmanomas sėkmingas bendravimas su kolegomis, vadovu, ugdytiniais ir jų tėvais. Tai pagrindinė sąlyga siekiant sukurti konstruktyvaus bendradarbiavimo pamatą. 


Kiekvienais metais daugėjant vaikų su specialiaisiais poreikiais, tenka ieškoti būdų, kaip užmegzti šiltą ryšį su tėvais, rasti individualų kelią į konstruktyvų dialogą su jais dėl vaiko gerovės. Emociškai palanki darbo aplinka taip pat sudaro itin svarbias sąlygas bendradarbiaujant su kolegomis, išlaikant privatumą ir taktišką bendravimą net ir tada, jei požiūriai nesutampa.


Mokyme lektorė pasidalins ilgametės pedagoginio darbo patirties sėkmingais pavyzdžiais ir rekomendacijomis, kaip dalykiškai bendrauti ir kurti ryšį su kolegomis, vaikais ir jų tėvais.Mokymo metu sužinosite:


 • kokie yra pagrindiniai sėkmingo pedagogo profesinės etikos darbo principai;
 • kaip etiškai bendrauti su vaikais, juos skatinti ir duoti pastabas;
 • kada bendrauti su kolegomis draugiškai, bet išlaikant dalykiškumą;
 • kaip bendrauti su vadovu siekiant bendradarbiavimo;
 • kodėl taktiška kritika veiksmingesnė už nutylėjimą.Po mokymo gebėsite:


 • dalykiškai bendrauti su kolegomis;
 • bendrauti su vadovu taip, kad būtumėte išgirsti ir suprasti;
 • konstruktyviai išsakyti pastabas ir rasti kompromisus;
 • surasti tinkamiausią būdą susitarti su vaikais juos motyvuojant;
 • rasti bendrą kalbą su tėvais dėl vaiko ugdymo ar papildomos specialistų pagalbos poreikio.Mokymo metu gausite Įrankių krepšelį, kurį sudaro:

 • metodų aprašymas;
 • praktiniai pavyzdžiai;
 • pateiktys.

Lektoriai

Jolita Stankevičiūtė

Jolita Stankevičiūtė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, turinti virš 10 metų pedagoginio darbo patirtį. Šiuo metu lektorė dirba Vilniaus lopšelyje-darželyje Aušrelė, taip pat priklauso Lietuvos socialinio, emocinio ugdymo asociacijai.

Atsiliepimai