Diskusija: Ar švietimas gali paruošti žmogų sėkmingam gyvenimui?

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Diskusija: Ar švietimas gali paruošti žmogų sėkmingam gyvenimui?

1/2

00:49:11

Pažyma

2/2

Išklausius šį seminarą/paskaitą/konferenciją Jums bus išduota išklausimą liudijanti pažyma be atskirai nurodytų valandų. Šis mokymas skirtas savišvietai. Pažymą rasite skyrelyje „Mano pažymėjimai“.

Diskusijos metu bus nagrinėjamas neformaliojo švietimo poveikis asmenybės brandai ir sėkmingumui. Taip pat bus pristatytas Lietuvos vaikų ir jaunimo centro inicijuotas ir Mykolo Romerio Universiteto tyrėjų komandos  nacionaliniu mastu atliktas tyrimas apie neformalaus ugdymo poveikį brandžios (sėkmingos) asmenybės formavimuisi: bruožus, neformalaus ugdymo poveikį, socialinės aplinkos veiksnius, nuo kurių priklauso neformalaus ugdymo poveikis.

 

Dalyvių tikslinės grupės

Mokyklų direktoriai, pavaduotojai ugdymui, mokytojai

Mokymo organizatorius - Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Lektoriai

Mantas Bileišis

Mantas Bileišis

Mykolo Romerio universiteto MRU LAB Viešojo valdymo inovacijų laboratorijos vadovas.

Daugiau apie lektorių

Lina Slavickaitė

Lina Slavickaitė

Kauno technologijos universiteto Karjeros ir ugdymo centro vadovė, edukacinių projektų autorė ir fasilitatorė, karjeros ugdymo specialistė.

Daugiau apie lektorių

Nerijus Januškevičius

Nerijus Januškevičius

Konsultantas, edukologas, socialinių mokslų magistras, supervizorius, patirtinio mokymo vadovas.

Daugiau apie lektorių

Mantas Karanauskas

Mantas Karanauskas

Vilniaus Balsių progimnazijos geografijos mokytojas.

Daugiau apie lektorių

Tomas Rakovas

Tomas Rakovas

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Daugiau apie lektorių