Efektyvus mokytojo padėjėjo vaidmuo darželio grupėje. TD '24 | Pedagogas.lt

Efektyvus mokytojo padėjėjo vaidmuo darželio grupėje. TD '24

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/16

00:03:49

Šiuolaikinių vaikų ypatumai ir vidiniai resursai

2/16

00:12:58

Mokytojo padėjėjo profesinės raidos ypatumai

3/16

00:02:10

Mokytojo padėjėjo funkcijos

4/16

00:17:13

Mokytojo padėjėjo gebėjimai

5/16

00:07:53

Mokytojo padėjėjo darbo stilius

6/16

00:09:57

Mokytojo padėjėjo veiklos etika

7/16

00:07:13

Bendradarbiavimas su kolegomis

8/16

00:15:30

Bendradarbiavimas su tėvais

9/16

00:12:00

Ugdymo(si) aplinka

10/16

00:10:12

Ugdomosios veiklos

11/16

00:02:34

UDM principų taikymas

12/16

00:04:52

Ar pedagogo padėjėjas gali pakeisti pedagogą?

13/16

00:01:12

Klausimų - atsakymų sesija

14/16

00:11:05

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

15/16

Testas

16/16

Informacija

Šis mokymas yra tęstinės kvalifikacijos tobulinimo programos „Tūkstantmečio darželis '24“ dalis.

Seminaras suteiks praktinių įrankių ir žinių apie ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjui keliamus kvalifikacinius reikalavimus, sklandžią komunikaciją su kolegomis, ugdytinių tėvais ir grupės vaikais. Lektorė taip pat papasakos apie pagrindinius UDM (universaliojo dizaino) taikymo principus ir vaikų integravimą bei veiklų organizavimą remiantis šiais principais. 

 

Mokymo metu sužinosite:

  • kokie yra mokytojo padėjėjo profesinės raidos ypatumai, funkcijos, darbo stilius, veiklos etika;
  • kaip bendrauti su kolegomis siekiant sėkmingos vaiko ūgties ikimokyklinėje įstaigoje;
  • kaip kryptingai ir konstruktyviai komunikuoti su ugdytinių tėvais;
  • kaip kurti ir įgyvendinti ugdomąsias veiklas su vaikais;
  • kaip taikyti pagrindinius UDM principus. 

 

Po mokymo gebėsite:

  • sėkmingai taikyti patobulintas bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas;
  • praktiškai pritaikyti žinias ir įgūdžius kuriant ir įgyvendinant ugdomąsias veiklas su vaikais;
  • aktyviai ir efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis bei tėvais;
  • kasdienėje veikloje taikyti UDM principus. 

Lektoriai

Monika  Kelpšienė

Monika Kelpšienė

Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas" vadovė, lektorė

Atsiliepimai