Emocijų sutrikimų turintys vaikai: pradinių klasių mokytojo veiksmai.

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/3

00:01:21

Elgesio ar (ir) emocijų sutrkimų klasifikacija

00:01:32

Emocijų sutrikimai

00:02:36

Elgesio ir emocinių sutrikimų turinčių vaikų/paauglių paplitimas

00:01:34

Elgesio ar (ir) emocijų sunkumas arba sutrikimus lemiantys veiksniai

00:02:37

Emocijos

00:04:29

Nerimas/baimė

00:02:33

Apie nerimą

00:03:20

Baimė jausmo atsiradimas

00:01:53

Temperamentas

00:04:47

Vaikų baimės jausmo samprata

00:03:49

„Normalių” baimių kitimas vaikui augant

00:02:59

Fobinio nerimo sutrikimas

00:11:13

Generalizuoto nerimo sutrikimas

00:01:28

Vaikų baimės pavidalai

00:03:40

Pabandykime suprasti nerimą

00:04:35

Kokie mokytojų veiksmai gali padėti vaikui su visa apimančiu nerimu?

00:06:56

Atsiskyrimo nerimas

00:04:08

Kokie mokytojų veiksmai gali padėti vaikui su atsiskyrimu nerimu?

00:02:46

Selektyvus mutizmas

00:01:01

Kokie mokytojų veiksmai gali padėti vaikui su selektyvaus nerimo sutrikimu?

00:03:32

Nerimo kopėčios

00:00:53

Socialinis nerimas

00:01:04

Kokie mokytojų veiksmai gali padėti vaikui, patirinčiam socialinio nerimo sutrikimą?

00:04:47

Distimija/depresija

00:01:08

Depresija vaikystėje

00:01:44

Kokie mokytojų veiksmai gali padėti vaikui/paaugliui sergiančiam depresija?

00:09:48

Daugiau apie emocijų sutrikimus

00:01:12

Klausimų - atsakymų sesija

00:20:27

Testas

2/3

00:00:00

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

3/3

Mokymo medžiaga

Šis mokymas yra ilgalaikės programos „Pradinio ugdymo mokytojų akademija: įtraukusis ugdymas, inovatyvūs ugdymo metodai, psichologija“ (40 val. ) dalis. Ilgalaikės programos rengimą ir renginius organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38).  Visi dalyviai gaus 3 val. KT pažymas. 

Vaikų emocijų sutrikimai – tai grupė sutrikimų, pasireiškiančių ryškiomis emocinėmis (dažnai ir elgesio) reakcijomis, ryškiai besiskiriančiomis nuo įprastų amžiaus, kultūros ir etinių normų. Šie sunkumai yra nuolatiniai ir žymūs, neatitinka raidos etapui būdingo elgesio ir trikdo asmens mokymosi veiklą, gebėjimus užmegzti ir palaikyti patenkinamus tarpusavio santykius su bendraamžiais bei suaugusiaisiais. Šiems sutrikimams būdinga, kad jie dažniausiai nepasiduoda intervencijoms, taikomoms bendrojo ugdymo aplinkoje. Todėl mokytojams labai svarbu nuolat gilinti savo žinias apie šiuos sutrikimus bei įvairias pagalbos vaikams/paaugliams galimybes.

Mokymo metu sužinosite:

  • kaip geriau suprasti vaikų patiriamus sunkumus ir kaip apie tai kalbėti su vaiku, jo tėvais?
  • kokią pagalbą vaikams, turintiems emocijų sutrikimą, gali teikti pradinių klasių mokytojas?
  • kaip galima būtų padėti vaikams mažinti jų jautrumą, nerimastingumą, lavinti iškylančių problemų sprendimo įgūdžius? 
  • kokią pagalbą vaikui, turinčiam emocijų sutrikimų, mokykloje gali teikti psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, mokytojo padėjėjas?

Po mokymo gebėsite:

  • seminare įgytos žinios padės atpažinti  emocijų sutrikimų turinčius vaikus;
  • mokytojai turės galimybę papildyti savo žinojimą, kaip galima padėti vaikams jaustis geriau;
  •  probleminių situacijų analizė suteiks mokytojams galimybę pritaikyti įgytas žinias savo darbe.

Lektoriai

Atsiliepimai