Emocijų sutrikimų turintys vaikai: pradinių klasių mokytojo veiksmai. | Pedagogas.lt

Emocijų sutrikimų turintys vaikai: pradinių klasių mokytojo veiksmai.

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/31

00:01:21

Elgesio ar (ir) emocijų sutrkimų klasifikacija

2/31

00:01:32

Emocijų sutrikimai

3/31

00:02:36

Elgesio ir emocinių sutrikimų turinčių vaikų/paauglių paplitimas

4/31

00:01:34

Elgesio ar (ir) emocijų sunkumas arba sutrikimus lemiantys veiksniai

5/31

00:02:37

Emocijos

6/31

00:04:29

Nerimas/baimė

7/31

00:02:33

Apie nerimą

8/31

00:03:20

Baimė jausmo atsiradimas

9/31

00:01:53

Temperamentas

10/31

00:04:47

Vaikų baimės jausmo samprata

11/31

00:03:49

„Normalių” baimių kitimas vaikui augant

12/31

00:02:59

Fobinio nerimo sutrikimas

13/31

00:11:13

Generalizuoto nerimo sutrikimas

14/31

00:01:28

Vaikų baimės pavidalai

15/31

00:03:40

Pabandykime suprasti nerimą

16/31

00:04:35

Kokie mokytojų veiksmai gali padėti vaikui su visa apimančiu nerimu?

17/31

00:06:56

Atsiskyrimo nerimas

18/31

00:04:08

Kokie mokytojų veiksmai gali padėti vaikui su atsiskyrimu nerimu?

19/31

00:02:46

Selektyvus mutizmas

20/31

00:01:01

Kokie mokytojų veiksmai gali padėti vaikui su selektyvaus nerimo sutrikimu?

21/31

00:03:32

Nerimo kopėčios

22/31

00:00:53

Socialinis nerimas

23/31

00:01:04

Kokie mokytojų veiksmai gali padėti vaikui, patirinčiam socialinio nerimo sutrikimą?

24/31

00:04:47

Distimija/depresija

25/31

00:01:08

Depresija vaikystėje

26/31

00:01:44

Kokie mokytojų veiksmai gali padėti vaikui/paaugliui sergiančiam depresija?

27/31

00:09:48

Daugiau apie emocijų sutrikimus

28/31

00:01:12

Klausimų - atsakymų sesija

29/31

00:20:27

Testas

30/31

00:00:00

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

31/31

Mokymo medžiaga

Šis mokymas yra ilgalaikės programos „Pradinio ugdymo mokytojų akademija: įtraukusis ugdymas, inovatyvūs ugdymo metodai, psichologija“ (40 val. ) dalis. Ilgalaikės programos rengimą ir renginius organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38).  Visi dalyviai gaus 3 val. KT pažymas. 

Vaikų emocijų sutrikimai – tai grupė sutrikimų, pasireiškiančių ryškiomis emocinėmis (dažnai ir elgesio) reakcijomis, ryškiai besiskiriančiomis nuo įprastų amžiaus, kultūros ir etinių normų. Šie sunkumai yra nuolatiniai ir žymūs, neatitinka raidos etapui būdingo elgesio ir trikdo asmens mokymosi veiklą, gebėjimus užmegzti ir palaikyti patenkinamus tarpusavio santykius su bendraamžiais bei suaugusiaisiais. Šiems sutrikimams būdinga, kad jie dažniausiai nepasiduoda intervencijoms, taikomoms bendrojo ugdymo aplinkoje. Todėl mokytojams labai svarbu nuolat gilinti savo žinias apie šiuos sutrikimus bei įvairias pagalbos vaikams/paaugliams galimybes.

Mokymo metu sužinosite:

  • kaip geriau suprasti vaikų patiriamus sunkumus ir kaip apie tai kalbėti su vaiku, jo tėvais?
  • kokią pagalbą vaikams, turintiems emocijų sutrikimą, gali teikti pradinių klasių mokytojas?
  • kaip galima būtų padėti vaikams mažinti jų jautrumą, nerimastingumą, lavinti iškylančių problemų sprendimo įgūdžius? 
  • kokią pagalbą vaikui, turinčiam emocijų sutrikimų, mokykloje gali teikti psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, mokytojo padėjėjas?

Po mokymo gebėsite:

  • seminare įgytos žinios padės atpažinti  emocijų sutrikimų turinčius vaikus;
  • mokytojai turės galimybę papildyti savo žinojimą, kaip galima padėti vaikams jaustis geriau;
  •  probleminių situacijų analizė suteiks mokytojams galimybę pritaikyti įgytas žinias savo darbe.

Lektoriai

Rūta Misiulienė

Rūta Misiulienė

Psichologė, konsultantė

Atsiliepimai