Fizikos meistriškumo mokymai. Mokymasis tyrinėjant (K211001209, 5 val.) | Pedagogas.lt

Fizikos meistriškumo mokymai. Mokymasis tyrinėjant (K211001209, 5 val.)

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Lektorės prisistatymas

1/24

00:00:18

Praktinė veikla

2/24

00:02:00

Tiriamieji darbai

3/24

00:04:07

Mokslinis metodas (1 užduotis)

4/24

00:01:40

Pagalbos klausimai

5/24

00:00:56

Mokslinis metodas (2 užduotis)

6/24

00:00:12

Klausimai mokiniams

7/24

00:01:55

Abėcėlės tvarka

8/24

00:00:20

Atsakymas

9/24

00:00:12

Kodėl negalima atidaryti dėžutės?

10/24

00:02:01

Tiriamojo darbo temos formulavimas

11/24

00:01:54

Pasirinkta tiriamojo darbo tema turi

12/24

00:01:29

Mokslinės teorijos privalo atitikti bent vieną šių kriterijų

13/24

00:01:54

Pseudomokslas / alternatyvusis mokslas

14/24

00:01:11

Kodėl tikima horoskopais?

15/24

00:01:55

Duomenų analizė

16/24

00:05:08

Namų laboratorija

17/24

00:28:39

Darbas grupėse. Projektai

18/24

00:13:10

Tyrimo rezultatų vertinimas

19/24

00:06:57

Pasiekimų lygių požymiai

20/24

00:01:28

Uždavinių įsivertinimas

21/24

00:07:41

Klausimų - atsakymų sesija

22/24

00:03:21

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

23/24

Testas

24/24

00:00:00

Šie mokymai yra ilgalaikės akredituotos mokymų programos "Meistriškumo mokymai mokytojams dalykininkams: matematika, fizika, chemija, biologija." (40 val.) dalis.

Paskaitos dalyviams išduodamas 5 val. pažymėjimas.

Mokymo aktualumas

Dažnas mokinys, dar net nepradėjęs mokytis fizikos, jau yra susidaręs išankstinę nuomonę, kad ši sritis ypač sudėtinga, todėl ji nėra populiari tarp mėgstamiausių mokomųjų dalykų. Fizikos mokytojui keliami įdomūs ir tuo pat metu nelengvi iššūkiai: kaip sugriauti neigiamus mitus apie fiziką ir stiprinti mokinių susidomėjimą? Kokiais principais ir praktiniais metodais vadovautis norint fiziką dėstyti suprantamai ir įdomiai?


Mokymo metu sužinosite:

  • kokie metodai tinkami norint sėkmingai organizuoti praktinę veiklą?
  • kaip suvienodinti mokinio ir mokytojo vertinimo kriterijų supratimą?

Po mokymo gebėsite:

  • suformuluoti tinkamus vertinimo kriterijus; 
  • efektyviai organizuoti praktinių darbų eigą ir vertinimą; 
  • plėtoti mokinių tiriamosios veiklos kompetencijas.

Lektoriai

Rigonda Skorulskienė

Rigonda Skorulskienė

Kauno jėzuitų gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė, fizikos mokslų doktorantė. Lektorė taip pat 2020 m. dirbo metodininke Nacionalinėje švietimo agentūroje.

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui
  • Praktinės užduotys

Atsiliepimai