Gabių vaikų atpažinimas, ugdymas ir patiriami sunkumai ikimokyklinio ugdymo įstaigose | Pedagogas.lt

Gabių vaikų atpažinimas, ugdymas ir patiriami sunkumai ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Santrauka

1/12

00:05:57

Prezentacija

2/12

00:02:14

Įžanga

3/12

00:02:29

Gabumų samprata

4/12

00:00:10

Gabumai – tai įgimti intelektiniai gebėjimai?

00:05:50

Gabumai – tai aukšti pasiekimai?

00:02:09

Gabumai – tai potencialas, kuris gali būti vystomas?

00:03:34

Gabumų požymiai ikimokykliniame amžiuje

5/12

00:01:48

Gabumų požymiai kūdikystėje

00:04:12

Gabių vaikų požymiai ikimokykliniame amžiuje

00:08:00

Gabių vaikų socialiniai gebėjimai

00:02:27

Gabių vaikų jaudrumas

00:04:23

Gabių vaikų kūrybiškumas

00:03:05

Gabumų atpažinimas ikimokykliniame amžiuje

6/12

00:01:48

Kodėl svarbu pastebėti gabius vaikus dar ikimokykliniame amžiuje?

00:02:48

Kaip vertinami vaikų gabumai?

00:03:36

Klausimai, padėsiantys atpažinti gabų vaiką darželyje

00:02:38

Kodėl sunku atpažinti gabius vaikus?

00:03:07

Testas

7/12

00:00:00

Gabių vaikų patiriami sunkumai

8/12

00:02:48

Su konkrečiais gabumais susiję sunkumai

00:04:33

Su vaiko jaudrumu susiję sunkumai

00:05:53

Nuobodulys

00:02:58

Nepakankamas vaiko stimuliavimas jo gabumų srityje

00:01:21

Apribojimai

00:02:21

Išnaudojimas

00:01:53

Elgesio sunkumai

00:03:35

Žema savivertė

00:05:40

Perfekcionizmas

00:03:31

Gabus vaikas nesupranta bendraamžių elgesio

00:02:15

Vaikui neįdomūs kitų vaikų žaidimai

00:02:10

Vienišumas

00:02:31

Dvejopas išskirtinumas

9/12

00:01:19

Gabumai ir mokymosi sunkumai

00:02:40

Jutimų ir jų apdorojimo sutrikimai

00:02:37

Gabumai ir aktyvumo ir dėmesio sutrikimas

00:07:14

Kas atsitinka, kai nepastebima, kad vaikas ir gabus, ir turi sunkumų?

00:02:37

Kaip ugdyti gabius ikimokyklinio amžiaus vaikus?

10/12

00:01:29

Sėkmingo gabių vaikų ugdymo prielaidos

00:04:27

Pedagogų psichologinis pasirengimas dirbti su gabiais vaikais

00:02:54

Gabių vaikų ugdymo būdai

00:03:58

Užduočių pritaikymas vaiko gabumams

00:04:24

Motyvacijos skatinimas

00:02:35

Interesų skatinimas

00:02:34

Kūrybiškumo skatinimas

00:04:51

Bendravimo skatinimas

00:04:37

Gabaus vaiko pasiruošimas mokyklai

00:04:16

Testas

11/12

00:00:00

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

12/12

Mokymo aktualumas:

Gabumai - daugialypis ir daug diskusijų tarp specialistų keliantis konstruktas. Iki šiol nesutariama dėl vieningo gabumų apibrėžimo, diskutuojama dėl gabumų prigimties ir sandaros, tačiau specialistai sutaria dėl vieno: nepastebint ir neugdant gabumų vaikas greičiausiai neįgyvendins savo potencialo ir susidurs su įvairiais sunkumais. Taigi svarbu gabumus kuo anksčiau pastebėti ir kuo anksčiau pradėti gabų vaiką ugdyti. Deja, ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams dažnai stinga žinių apie gabumus ir sunkumus, su kuriais susiduria gabūs vaikai. Taigi šių mokymų tikslas yra supažindinti pedagogus su gabumų samprata, požymiais ikimokykliniame amžiuje, įvairiais gabių vaikų patiriamais sunkumais bei pateikti rekomendacijas ugdymui.

Šie mokymai skirti ikimokyklinio ugdymo pedagogams, psichologams ir kitiems specialistams, dirbantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bei visiems, besidomintiems gabių vaikų raida.

Mokymo nauda Jums: 

Mokymų dalyviai sužinos, kas yra gabumai ir kokie yra gabumų požymiai ikimokykliniame amžiuje, pagilins savo žinias apie gabių vaikų ugdymą. Svarbiausia, kad šių mokymų dalyviai susipažins su įvairiais gabių vaikų patiriamais elgesio, emociniais, bendravimo sunkumais, taip pat su „dvejopo išskirtinumo“ sąvoka – kai vaikas gabus vienoje ar keliose srityse, tačiau susiduria su sunkumais kitose srityse. Šių mokymų metu pateikiamos įvairios rekomendacijos, padėsiančios pedagogams dirbti su gabiais vaikais. 

Nagrinėjami klausimai:

  • Kas yra gabumai?
  • Kaip atpažįstami gabūs vaikai?
  • Ar įmanoma pastebėti gabumus kūdikystėje?
  • Kokiais požymiais išsiskiria gabūs ikimokyklinio amžiaus vaikai?
  • Su kokiais sunkumai susiduria gabūs vaikai darželyje?
  • Ar gali vaikas būti gabus vienoje srityje, bet turėti sunkumų kitose srityse?
  • Kokie iššūkiai laukia pedagogų, dirbančių su gabiais vaikais?
  • Kaip pedagogai gali padėti gabiems vaikams, patiriantiems sunkumų darželyje?
  • Kaip ugdyti gabius vaikus ikimokykliniame amžiuje? 

 

Mokymas sudaro 6 ak. val.

 

Lektoriai

Kristina Paradnikė

Kristina Paradnikė

Vaikų ir suaugusiųjų psichologė, Gabiųjų ugdymo centro konsultantė, Vilniaus lopšelio-darželio „Pabiručiai“ psichologė, Mykolo Romerio universiteto psichologijos doktorantė.

Atsiliepimai