Gabių vaikų ugdymas darželyje. TD '24 | Pedagogas.lt

Gabių vaikų ugdymas darželyje. TD '24

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/18

00:02:27

Gabių vaikų apibrėžimas

2/18

00:01:46

Gabumų kriterijai

3/18

00:01:03

Klaidingi įsitikinimai apie gabius vaikus

4/18

00:01:56

Gabių vaikų raidos ypatumai

5/18

00:03:25

Bendrosios gabių vaikų savybės

6/18

00:02:50

Gabumų atpažinimas jauname ikimokykliniame amžiuje

7/18

00:04:19

Gabių vaikų tipai

8/18

00:00:39

„Sėkmės lydymo“ gabaus vaiko tipas

00:01:21

„Sunkaus“ gabaus vaiko tipas

00:01:56

„Slepiančio savo gabumus“ gabaus vaiko tipas

00:01:27

„Dvejopai išskirtinio“ gabaus vaiko tipas

00:01:21

„Savarankiško“ gabaus vaiko tipas

00:01:16

Kodėl svarbu atpažinti gabius vaikus?

9/18

00:01:40

Metodai padedantys atpažinti gabius vaikus

10/18

00:05:50

Sunkumai atpažįstant ikimokyklinio amžiaus gabius vaikus

11/18

00:01:27

Veiksniai susiję su mažais vaikus pasiekimais

12/18

00:03:13

Kas svarbu ugdant ikimokyklinio amžiaus gabius vaikus?

13/18

00:00:51

Kūrybiškumo skatinimas

00:04:31

Aplinka

00:05:18

Projektinė veikla

00:03:45

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų profesinis tobulėjimas

00:02:24

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas

00:05:06

Kaip skatinti gabių vaikų potencialą?

14/18

00:05:25

Ar įmanoma persistengti ugdant gabius vaikus?

15/18

00:03:49

Klausimų - atsakymų sesija

16/18

00:07:37

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

17/18

Testas

18/18

Mokymo medžiaga

Informacija

 Šis mokymas yra tęstinės kvalifikacijos tobulinimo programos „Tūkstantmečio darželis '24“ dalis.  Programos dalyviai seminare dalyvauja NEMOKAMAI.


Ilgalaikės programos rengimą ir renginius organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38).  Visi dalyviai gaus 2 val. KT pažymėjimus. 
Seminaras „Gabių vaikų ugdymas darželyje“ yra skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams bei visiems, savo aplinkoje susiduriantiems su sunkumais sudominant ir ugdant mažamečius, turinčius ypatingų gabumų. 

Gabus vaikas – toks, kurio loginis mąstymas, gebėjimai ir savarankiško mokymosi įgūdžiai yra aukštesni nei jo bendraamžių. Tai sąvoka, kuri skirta akcentuoti ne tiek turimų žinių lygį, kiek aukštesnį potencialą įgyti žinių ir jas panaudoti. Tačiau, ugdant gabius vaikus, susiduriama su iššūkiais, vienas tokių – gabaus vaiko savirealizacijos trūkumas ir gabumų nesivystymas. 


Patirties atskleidžiant vaikų gabumus, juos ugdant ir atliepiant gabių vaikų poreikius Lietuvoje dar stinga. Todėl kviečiame į seminarą, kuriame įgysite vertingos informacijos ir praktinių įrankių, padėsiančių ugdant ir auginant gabius vaikus. 


 Mokymo metu sužinosite: 

  • kokie yra mitai su gabių vaikų ugdymu susiję mitai;
  • kaip atpažinti gabų vaiką; 
  • kokie yra pagrindiniai gabių vaikų raidos ypatumai.


Mokymo metu drauge su lektore: 

  • įgysite praktinių žinių ir išmoksite kasdienybėje taikyti patarimus, kaip auginti bei ugdyti gabų vaiką; 
  • išmoksite atpažinti ir vertinti gabius vaikus; 
  • išmoksite atliepti pagrindinius gabaus vaiko poreikius. 


Lektoriai

Inga Budraitienė

Inga Budraitienė

Psichologė ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Atsiliepimai