Gabūs vaikai – ugdymo iššūkiai ir galimybės (18 val., K211000993)

 • 1.
  Prisistatymas. Įvadas apie lektorę
  0:00:43
 • 2.
  Anonsas
  0:04:18
 • 3.
  1 MODULIS: Gabumų samprata
 • 4.
  Mitai apie gabiuosius ir jų ugdymą
  0:00:07
 • 5.
  Ar visi vaikai gabūs?
  0:01:51
 • 6.
  Ar gabumai pastovios savybės?
  0:01:52
 • 7.
  Ar gabiems vaikams nuobodu mokykloje?
  0:01:55
 • 8.
  Ar gabiems vaikams reikia specialaus ugdymo?
  0:02:51
 • 9.
  Ar gabūs vaikai yra kitiems vaikams pavyzdys?
  0:02:17
 • 10.
  Gabumų samprata ir požymiai
  0:00:08
 • 11.
  Kas yra gabūs vaikai?
  0:05:49
 • 12.
  Kas yra talentingi vaikai?
  0:03:26
 • 13.
  Kas yra genialus?
  0:01:45
 • 14.
  Kas yra vunderkindas?
  0:03:38
 • 15.
  Gabumų modeliai
  0:00:03
 • 16.
  Genetiniai gabumų modeliai
  0:01:40
 • 17.
  Daugialypio intelekto modelis
  0:08:57
 • 18.
  R.Sternbergo intelekto teorija
  0:02:11
 • 19.
  Šiuolaikinė gabumų samprata
  0:01:50
 • 20.
  Gabumų katalizatoriai
  0:08:32
 • 21.
  2 MODULIS: Gabių vaikų pažinimas
 • 22.
  Gabių vaikų raidos ypatumai
  0:00:24
 • 23.
  Pažintinė raida
  0:09:55
 • 24.
  Veiklos ir mokymosi ypatumai
  0:04:19
 • 25.
  Socialinė – emocinė raida
  0:26:33
 • 26.
  Santykiai su bendraamžiais ir suaugusiais
  0:05:36
 • 27.
  Gabių mokinių tipai
  0:02:12
 • 28.
  „Sėkmės lydimas“ gabus vaikas
  0:03:44
 • 29.
  „Sunkus“ gabus vaikas
  0:05:42
 • 30.
  „Slepiantis savo gabumus“ gabus vaikas
  0:06:02
 • 31.
  „Iškritęs iš mokyklos“ gabus vaikas
  0:04:25
 • 32.
  „Dvejopai išskirtinis“
  0:09:03
 • 33.
  „Savarankiškas“ gabus vaikas
  0:05:06
 • 34.
  3 MODULIS: Gabių vaikų įvertinimas
 • 35.
  Gabaus vaiko atpažinimas ir įvertinimas
  0:06:03
 • 36.
  Pedagogų vertinimas
  0:21:38
 • 37.
  Tėvų nuomonė
  0:11:50
 • 38.
  Bendraklasių nuomonė
  0:06:00
 • 39.
  Vaiko savęs vertinimas
  0:01:50
 • 40.
  Vertinimo instrumentai
  0:20:15
 • 41.
  Vertinimo turinys
  0:00:17
 • 42.
  Intelektiniai gebėjimai
  0:03:27
 • 43.
  Kūrybiškumas
  0:11:33
 • 44.
  Socialiniai gebėjimai
  0:04:06
 • 45.
  Mokyklos politika gabaus vaiko atžvilgiu
  0:00:36
 • 46.
  Mokyklos pozicija
  0:03:31
 • 47.
  Mokyklos tvarka
  0:12:29
 • 48.
  Gabių vaikų ugdymo programa
  0:04:43
 • 49.
  Metodinė medžiaga
  0:01:27
 • 50.
  Informacija mokiniams
  0:06:48
 • 51.
  Mokymo santrauka
  0:03:54
 • 52.
  Testas (12 klausimų)

Priskirti

Programa grindžiama Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos.

Mokymai skirti: ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo pedagogams, neformaliojo švietimo  vadovams.

Šiandien fiksuojama, kad pedagogams ypač trūksta žinių apie gabius vaikus, jų atpažinimo, įvertinimo ir ugdymo ypatumus. Gabių vaikų atpažinimo tikslas - kuo anksčiau pradėti teikti tinkamą ugdymą ir išvengti gabumų neatskleidimo. Pirmieji vaiko gabumus gali pastebėti tėvai (globėjai, rūpintojai), ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogai, neformaliojo švietimo vadovai ir kiti vaiką pažįstantys asmenys dar ikimokykliniame amžiuje. Vėliau, vaikui pradėjus lankyti mokyklą, mokytojas tampa pagrindiniu asmeniu, kuris, surinkęs informaciją iš įvairių šaltinių, gali rekomenduoti įvertinti mokinio gabumus.


Mokymo metu sužinosite:

 • ar visi vaikai gabūs?
 • kokie yra mitai apie gabius vaikus?
 • ar visų gabių vaikų akademiniai rezultatai yra aukšti?
 • ar gabumai pastovios savybės?
 • kokie yra gabių mokinių tipai?
 • kokia yra gabių vaikų socialinė, emocinė ir pažintinė raida?
 • kur ieškoti metodinių resursų konkrečiam mokomajam dalykui ruošiant užduotis gabiems mokiniams?
 • sužinos specialiųjų poreikių įtaką vaiko asmenybei ir socialinei raidai;
 • sužinos apie gabių vaikų ugdymo ir auklėjimo ypatumus;
 • kokie yra teisiniai dokumentai reglamentuojantys gabių vaikų ugdymą?
 • mokymų metu bus paanalizuoti praktiniai atvejai.

Po mokymo gebėsite:

 • atpažinti, analizuoti ir vertinti gabių mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • prisitaikyti prie skirtingų mokinio gebėjimų ir poreikių;
 • tinkamai organizuoti ugdymo ir auklėjimo  procesą.
   

Vertinimų komentarai

Lina

Kristina

Viktorija

Vilma
Dėkoju, tikiuosi ir mokytojų tarpe yra genijų, mylinčių savo darbą, atsidavusių visa širdimi. Gal ateityje išgirsime ir apie tokius?

Gintarė
Ačiū už išsamią informaciją.

Birutė
Dėkoju už informaciją, priminimą. Tikėjausi daugiau konkrečių darbo su GV klasėje pavyzdžių.

Lina

INA
Mokymas įdomus. Norėtųsi daugiau linksmų pavyzdžių.

Goda

Vilija
Ačiū, gera, naudinga informacija.

18 val.
+ Papildoma medžiaga
+ Praktinės užduotys
+ Klausimai lektoriui
(4.80/10 Balsai)

Komentarai
10
Peržiūros
1458

Audra Tamošaitienė

audra tamosaitiene

Lektorius

Psichologė, psichologijos dėstytojo kvalifikacija ( Vilniaus Universitetas), psichologijos mokytoja metodininkė.

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.