Gabūs vaikai – ugdymo iššūkiai ir galimybės (18 val.,K214000017) | Pedagogas.lt

Gabūs vaikai – ugdymo iššūkiai ir galimybės (18 val.,K214000017)

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Prisistatymas. Įvadas apie lektorę

1/13

00:00:43

Anonsas

2/13

00:04:18

Mitai apie gabiuosius ir jų ugdymą

3/13

00:00:07

Ar visi vaikai gabūs?

00:01:51

Ar gabumai pastovios savybės?

00:01:52

Ar gabiems vaikams nuobodu mokykloje?

00:01:55

Ar gabiems vaikams reikia specialaus ugdymo?

00:02:51

Ar gabūs vaikai yra kitiems vaikams pavyzdys?

00:02:17

Gabumų samprata ir požymiai

4/13

00:00:08

Kas yra gabūs vaikai?

00:05:49

Kas yra talentingi vaikai?

00:03:26

Kas yra genialus?

00:01:45

Kas yra vunderkindas?

00:03:38

Gabumų modeliai

5/13

00:00:03

Genetiniai gabumų modeliai

00:01:40

Daugialypio intelekto modelis

00:08:57

R.Sternbergo intelekto teorija

00:02:11

Šiuolaikinė gabumų samprata

00:01:50

Gabumų katalizatoriai

00:08:32

Gabių vaikų raidos ypatumai

6/13

00:00:24

Pažintinė raida

00:09:55

Veiklos ir mokymosi ypatumai

00:04:19

Socialinė – emocinė raida

00:26:33

Santykiai su bendraamžiais ir suaugusiais

00:05:36

Gabių mokinių tipai

7/13

00:02:12

„Sėkmės lydimas“ gabus vaikas

00:03:44

„Sunkus“ gabus vaikas

00:05:42

„Slepiantis savo gabumus“ gabus vaikas

00:06:02

„Iškritęs iš mokyklos“ gabus vaikas

00:04:25

„Dvejopai išskirtinis“

00:09:03

„Savarankiškas“ gabus vaikas

00:05:06

Gabaus vaiko atpažinimas ir įvertinimas

8/13

00:06:03

Pedagogų vertinimas

00:21:38

Tėvų nuomonė

00:11:50

Bendraklasių nuomonė

00:06:00

Vaiko savęs vertinimas

00:01:50

Vertinimo instrumentai

00:20:15

Vertinimo turinys

9/13

00:00:17

Intelektiniai gebėjimai

00:03:27

Kūrybiškumas

00:11:33

Socialiniai gebėjimai

00:04:06

Mokyklos politika gabaus vaiko atžvilgiu

10/13

00:00:36

Mokyklos pozicija

00:03:31

Mokyklos tvarka

00:12:29

Gabių vaikų ugdymo programa

00:04:43

Metodinė medžiaga

00:01:27

Informacija mokiniams

00:06:48

Mokymo santrauka

11/13

00:03:54

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

12/13

Testas

13/13

00:00:00

Šis modulis yra ilgalaikės programos "Gabūs vaikai: kaip atpažinti ir ugdyti?" (K214000017, 42 val.) dalis.

Paskaitos dalyviams išduodamas 18 val. pažymėjimas.

Programa grindžiama Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos.

Mokymai skirti: ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo pedagogams, neformaliojo švietimo  vadovams.

 

Mokymo aktualumas

Šiandien fiksuojama, kad pedagogams ypač trūksta žinių apie gabius vaikus, jų atpažinimo, įvertinimo ir ugdymo ypatumus. Gabių vaikų atpažinimo tikslas - kuo anksčiau pradėti teikti tinkamą ugdymą ir išvengti gabumų neatskleidimo. Pirmieji vaiko gabumus gali pastebėti tėvai (globėjai, rūpintojai), ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogai, neformaliojo švietimo vadovai ir kiti vaiką pažįstantys asmenys dar ikimokykliniame amžiuje. Vėliau, vaikui pradėjus lankyti mokyklą, mokytojas tampa pagrindiniu asmeniu, kuris, surinkęs informaciją iš įvairių šaltinių, gali rekomenduoti įvertinti mokinio gabumus.


Mokymo metu sužinosite:

 • ar visi vaikai gabūs?
 • kokie yra mitai apie gabius vaikus?
 • ar visų gabių vaikų akademiniai rezultatai yra aukšti?
 • ar gabumai pastovios savybės?
 • kokie yra gabių mokinių tipai?
 • kokia yra gabių vaikų socialinė, emocinė ir pažintinė raida?
 • kur ieškoti metodinių resursų konkrečiam mokomajam dalykui ruošiant užduotis gabiems mokiniams?
 • sužinos specialiųjų poreikių įtaką vaiko asmenybei ir socialinei raidai;
 • sužinos apie gabių vaikų ugdymo ir auklėjimo ypatumus;
 • kokie yra teisiniai dokumentai reglamentuojantys gabių vaikų ugdymą?
 • mokymų metu bus paanalizuoti praktiniai atvejai.

Po mokymo gebėsite:

 • atpažinti, analizuoti ir vertinti gabių mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • prisitaikyti prie skirtingų mokinio gebėjimų ir poreikių;
 • tinkamai organizuoti ugdymo ir auklėjimo  procesą.
   

Lektoriai

Audra Tamošaitienė

Audra Tamošaitienė

Švietimo pagalbos tarnybos psichologė, psichologijos mokytoja metodininkė.

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

 • Papildoma medžiaga
 • Klausimai lektoriui
 • Praktinės užduotys

Atsiliepimai