Įtraukiančios matematikos pamokos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. (10 val. K213002999) | Pedagogas.lt

Įtraukiančios matematikos pamokos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. (10 val. K213002999)

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/14

00:05:10

Sąvokos, kurias naudosime mokymo metu

2/14

00:05:55

Specialiųjų poreikių samprata bėgant metams

3/14

00:05:00

Keturios specialiųjų poreikių mokinių grupės mokykloje

4/14

00:08:30

Pavyzdiniai pamokų planai

5/14

00:00:11

Penkta klasė

00:15:19

Šešta klasė

00:07:17

Septinta klasė

00:06:18

Aštunta klasė

00:05:40

Aštuntos klasės kontrolinis/atsiskaitomasis darbas tema „Laipsniai ir šaknys“

6/14

00:14:12

Įtraukiančios pamokos. (penkta, šešta, septina, aštunta ir visos klasės kartu)

7/14

00:16:03

Įtraukiančios pamokos ir iššūkiai ypač gabiems mokiniams

8/14

00:13:23

Įtraukiančios pamokos ir iššūkiai individualizuotas programas turintiems mokiniams

9/14

00:10:06

Apibendrinimas

10/14

00:03:04

Savarankiškas darbas

11/14

00:01:16

Klausimų atsakymų sesija

12/14

00:15:52

Testas

13/14

00:00:00

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

14/14

Šis mokymas yra ilgalaikės akredituotos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos „Matematika: integruotos ir įtraukiančios pamokos.“ (213002999) dalis.

Paskaitos dalyviams išduodamas 10 val. pažymėjimas.

Kasmet klasėse vis daugėja atpažintų specialiųjų poreikių mokinių, o nuo 2024 m. turėtų būti sudarytos sąlygos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams lankyti artimiausią pasirinktą mokyklą. Vadovėliai mokyklose yra nepritaikyti skirtingų mokymosi poreikių turintiems mokiniams, taip pat dažnai pamirštami  ir ypač aukštų gebėjimų mokiniai. Gabiems mokiniams standartinės matematikos pamokos yra neįdomios – jiems trūksta veiklos ir iššūkių, todėl mokytojams tenka ruoštis pamokoms papildomai ir ieškoti užduočių tinkamų gabiems mokiniams. Darbas su mokiniais turinčiais individualizuotas ugdymo programas taip pat reikalauja kitokio pasirengimo ir adaptuoto vertinimo, kad mokiniai neprarastų mokymosi motyvacijos ir patirtų iššūkių įveikimo ir laimėjimo jausmą. 

Mokymo metu sužinosite:

 • kokios yra  keturios specialiųjų poreikių grupės mokykloje ?
 • kaip matematikos pamokas adaptuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems ir gabiems mokiniams ?
 • kokias įtraukiančias mtematikos pamokas galima vesti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams?
 • kokius darbus matematikos pamokose galima rengti su gabiais mokiniais ?
 • kaip parengti kontrolinį darbą klasei, kurioje mokosi individualizuotos programos, pritaikytos programos ir ypač gabūs mokiniai?

Po mokymo gebėsite:

 • motyvuoti mokytis matematikos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius ir gabius mokinius;
 • rengti teminius matematikos pamokų planus 5-8 klasių specialiųjų poreikių turintiems ir gabiems mokiniams;
 • vesti temines (duomenys, rinkiniai, taško koordinatės, trapecijos ir lygiagretainiai) pamokas individualizuotas programas  turintiems mokiniams;
 • įtraukti ir sudominti matematikos pamokomis ypač gabius mokinius.

Lektoriai

Vilma Urbonaitė

Vilma Urbonaitė

Matematikos mokytoja, korepetitorė, lektorė.  Jau 11 metų  veda seminarus ir sėkmingai mokinius rengia matematikos ir fizikos brandos egzaminams.

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

 • Papildoma medžiaga
 • Klausimai lektoriui
 • Praktinės užduotys

Atsiliepimai