Įtraukiančios matematikos pamokos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. (10 val. K213002999)

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/4

00:05:10

Sąvokos, kurias naudosime mokymo metu

00:05:55

Specialiųjų poreikių samprata bėgant metams

00:05:00

Keturios specialiųjų poreikių mokinių grupės mokykloje

00:08:30

Pavyzdiniai pamokų planai. (penkta, šešta, septinta ir aštunta klasės)

00:35:10

Aštuntos klasės kontrolinis/atsiskaitomasis darbas tema „Laipsniai ir šaknys“

00:14:12

Įtraukiančios pamokos. (penkta, šešta, septina, aštunta ir visos klasės kartu)

00:16:03

Įtraukiančios pamokos ir iššūkiai ypač gabiems mokiniams

00:13:23

Įtraukiančios pamokos ir iššūkiai individualizuotas programas turintiems mokiniams

00:10:06

Apibendrinimas

00:03:04

Savarankiškas darbas

00:01:16

Klausimų atsakymų sesija

2/4

00:15:52

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

3/4

Testas

4/4

00:00:00

Šis mokymas yra ilgalaikės akredituotos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos „Matematika: integruotos ir įtraukiančios pamokos.“ (213002999) dalis.

Paskaitos dalyviams išduodamas 10 val. pažymėjimas.

Kasmet klasėse vis daugėja atpažintų specialiųjų poreikių mokinių, o nuo 2024 m. turėtų būti sudarytos sąlygos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams lankyti artimiausią pasirinktą mokyklą. Vadovėliai mokyklose yra nepritaikyti skirtingų mokymosi poreikių turintiems mokiniams, taip pat dažnai pamirštami  ir ypač aukštų gebėjimų mokiniai. Gabiems mokiniams standartinės matematikos pamokos yra neįdomios – jiems trūksta veiklos ir iššūkių, todėl mokytojams tenka ruoštis pamokoms papildomai ir ieškoti užduočių tinkamų gabiems mokiniams. Darbas su mokiniais turinčiais individualizuotas ugdymo programas taip pat reikalauja kitokio pasirengimo ir adaptuoto vertinimo, kad mokiniai neprarastų mokymosi motyvacijos ir patirtų iššūkių įveikimo ir laimėjimo jausmą. 

Mokymo metu sužinosite:

 • kokios yra  keturios specialiųjų poreikių grupės mokykloje ?
 • kaip matematikos pamokas adaptuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems ir gabiems mokiniams ?
 • kokias įtraukiančias mtematikos pamokas galima vesti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams?
 • kokius darbus matematikos pamokose galima rengti su gabiais mokiniais ?
 • kaip parengti kontrolinį darbą klasei, kurioje mokosi individualizuotos programos, pritaikytos programos ir ypač gabūs mokiniai?

Po mokymo gebėsite:

 • motyvuoti mokytis matematikos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius ir gabius mokinius;
 • rengti teminius matematikos pamokų planus 5-8 klasių specialiųjų poreikių turintiems ir gabiems mokiniams;
 • vesti temines (duomenys, rinkiniai, taško koordinatės, trapecijos ir lygiagretainiai) pamokas individualizuotas programas  turintiems mokiniams;
 • įtraukti ir sudominti matematikos pamokomis ypač gabius mokinius.

Lektoriai

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

 • Papildoma medžiaga
 • Klausimai lektoriui
 • Praktinės užduotys

Atsiliepimai