Įtraukiojo ugdymo pamokos organizavimas | Pedagogas.lt

Įtraukiojo ugdymo pamokos organizavimas

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/24

00:06:20

Mokyklos įtraukiojo ugdymo modelis

2/24

00:12:08

Pasirengimas. Mokyklos lygmuo

3/24

00:33:15

Klasių komplektavimas

4/24

00:12:38

Mokytojų supažindinimas su mokinių, klasių ypatumais ir asmens duomenų apsauga

5/24

00:09:26

Aplinkos pritaikymas

6/24

00:05:17

Ugdymo pagalbos planavimas

7/24

00:04:27

Mediatoriaus vadovas

8/24

00:06:09

Pasirengimas. Klasės lygmuo

9/24

00:00:13

Mokytojų ir specialistų pasirengimas

10/24

00:01:29

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pasirengimas

11/24

00:01:27

Ugdytinių pasirengimas

12/24

00:00:37

Ugdymosi poreikių ir individualių mokymosi ypatumų pažinimas

13/24

00:05:07

Ugdymo pritaikymas mokiniui adaptacijos laikotarpiu

14/24

00:04:12

Esant gydytojų rekomendacijoms, galimos kitos mokymo formos

15/24

00:02:40

Mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, mokytojo padėjėjų kompetencijų teikti pagalbą mokiniams įsivertinimas ir plėtojimas

16/24

00:04:20

Mokyklos bendruomenės narių nuostatų formavimas bendruomenėje

17/24

00:00:59

Švietimo pagalba

18/24

00:06:48

Klasės valdymas ir atmosferos kūrimas organizuojant ugdymo procesą

19/24

00:17:38

Įgyvendinimas individualus lygmuo

20/24

00:06:03

Pagalbos mokiniui teikimas adaptacijos laikotarpiu

21/24

00:14:31

Klausimų - atsakymų sesija

22/24

00:18:06

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

23/24

Testas

24/24

2024 metų rugsėjį  įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais.

 

Mokymo metu sužinosite:

 

 • kokie įtraukojo ugdymo aspektai aktualūs mokyklai, kurioje dirbate?
 • ką reikėtų tobulinti?
 • koks jūsų vaidmuo plėtojant įtraukųjį ugdymą mokykloje?
 • įtraukiojo ugdymo veiklos aspektai į kuriuos atsakymų reikia ieškoti ateityje?

              

Po mokymo gebėsite:

 

 • sistemiškai analizuoti įtraukiojo ugdymo mokykloje veiklą;
 • geriau suvokti savo vaidmenį plėtojant įtrauktį mokykloje;
 • imtis iniciatyvos teikiant pagalbą mokiniui;
 • bendradarbiauti plėtojant įtraukųjį ugdymą mokykloje.

 

Mokymą sudaro:

 

 • praktinės užduotys;
 • praktiniai pavyzdžiai;
 • rekomendacijos.

Atsiliepimai

Mokymo medžiaga