Įtraukiojo ugdymo pamokos organizavimas

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/3

00:06:20

Mokyklos įtraukiojo ugdymo modelis

00:12:08

Pasirengimas Mokyklos lygmuo

00:33:15

Klasių komplektavimas

00:12:38

Mokytojų supažindinimas su mokinių, klasių ypatumais ir asmens duomenų apsauga

00:09:26

Aplinkos pritaikymas

00:05:17

Ugdymo pagalbos planavimas

00:04:27

Mediatoriaus vadovas

00:06:09

Pasirengimas Klasės lygmuo

00:00:13

Mokytojų ir specialistų pasirengimas

00:01:29

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pasirengimas

00:01:27

Ugdytinių pasirengimas

00:00:37

Ugdymosi poreikių ir individualių mokymosi ypatumų pažinimas

00:05:07

Ugdymo pritaikymas mokiniui adaptacijos laikotarpiu

00:04:12

Esant gydytojų rekomendacijoms, galimos kitos mokymo formos

00:02:40

Mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, mokytojo padėjėjų kompetencijų teikti pagalbą mokiniams įsivertinimas ir plėtojimas

00:04:20

Mokyklos bendruomenės narių nuostatų formavimas bendruomenėje

00:00:59

Švietimo pagalba

00:06:48

Klasės valdymas ir atmosferos kūrimas Organizuojant ugdymo procesą

00:17:38

Įgyvendinimas individualus lygmuo

00:06:03

Pagalbos mokiniui teikimas adaptacijos laikotarpiu

00:14:31

Klausimų - atsakymų sesija

2/3

00:18:06

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

3/3

Tai yra transliacijos įsigyjimo puslapis. Spauskite į krepšelį ir panaudokite nuolaidos kodą, kuri gavote el.paštu.

Atsiliepimai