Įtraukusis ugdymas: kaip klasėje ugdyti kitakalbį mokinį? (8 val. K212000013) | Pedagogas.lt

Įtraukusis ugdymas: kaip klasėje ugdyti kitakalbį mokinį? (8 val. K212000013)

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/12

00:01:05

Įtraukusis ugdymas

2/12

00:01:24

Įtraukusis ugdymas ir kitakalbiai bendrojo ugdymo mokyklose

3/12

00:04:29

Jūsų lūkesčiai

4/12

00:07:54

Ar teko dirbti su užsieniečiais?

5/12

00:01:08

1. Vilniaus lietuvių namų patirtis su atvykstančiais/grįžtančiais mokiniais iš užsienio. Problemos su kuriomis susiduriame ir jų sprendimo būdai.

6/12

00:00:22

Vilniaus lietuvių namų paskirtis

00:01:34

Kodėl Vilniaus lietuvių namai?

00:01:47

Problemos su kuriomis susiduria gimnazija ir galimi sprendimo būdai

00:10:07

2. Pirmieji žingsniai mokykloje sugrįžus ar atvykus mokiniui iš užsienio. Darbo sistema su atvykusiais/grįžtančiais 1-4 kl., išlyginamosiose klasėse, 5-8 kl., 9-12 kl.

7/12

00:03:46

Pirmieji žingsniai mokykloje sugrįžus ar atvykus mokiniui iš užsienio

00:09:37

Darbo sistema 1-4 klasės

00:06:30

Išlyginamosios klasės

00:02:56

Darbo sistema 5-8 ir I-IV klasėse

00:04:06

Vilniaus lietuvių namų rezultatai

00:01:10

3. Išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų grupių lietuvių kalbos programa ir ilgalaikiai planai. Gilusis lietuvių kalbos kaip užsienio kalbos mokymas. Praktiniai pavyzdžiai. Probleminių simuliacijų labaratorija

8/12

00:00:26

Gilusis lietuvių kalbos kaip užsienio kalbos mokymas. Nuo ko pradėti?

00:04:20

Individualizuotas mokymosi planas

00:03:12

Lietuvių kalba per vienerius mokslo metus

00:03:56

Išlygnamosios b klasės lietuvių kalbos programa pirmas pusmetis

00:08:22

Lietuvių kalbos ilgalaikis planas

00:08:46

Lietuvių kalbos pirmo žingsio lentelė

00:10:28

Nuo ko pradėti?

00:05:47

Kas yra lietuvių kalbos Karalius ir karalienė?

00:09:12

Vietininkas. Vienaskaita. Daugiskaita.

00:03:43

Praktiniai pamokų pavyzdžiai

00:11:29

Situacijos analizė

00:11:08

Metodų top 5

00:01:54

Literatūra

9/12

00:12:25

Klausimų - atsakymų sesija

10/12

00:12:38

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

11/12

Testas

12/12

00:00:00

 

Šis mokymas yra ilgalaikės akredituotos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos „Įtraukusis ugdymas: kaip pasirengti ir organizuoti?“ (212000013) dalis.

Paskaitos dalyviams išduodamas 8 val. pažymėjimas.

Mokymo aktualumas

Pastaraisiais metais auga iš užsienio grįžtančių/atvykstančių mokinių skaičius, todėl didėja poreikis tobulinti vaikų integraciją į Lietuvos švietimo sistemą – plėsti priimančių mokyklų tinklą, taikyti veiksmingas integracijos priemones, tobulinti mokytojų kompetencijas. Mokiniai besimokantys ne gimtąja kalba arba gyvenantis kitoje kultūrinėje/kalbinėje aplinkoje priskiriami prie mokinių, turinčių mokymosi sunkumų.

Kaip rodo tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų ir statistikos duomenys, palyginti su kitais bendraamžiais, grįžusių/atvykusių mokinių pasiekimai yra vidutiniškai žemesni, mažesnė jų dalis gerai jaučiasi mokykloje ir yra patenkinti savo gyvenimu. Seminaras suteiks galimybę gilinti jau turimas žinias apie kitakalbių mokymą. Ugdytojai ne tik įgys naujų žinių apie darbą su išlyginamosisios klasės mokiniais, tačiau turės ir galimybę plačiau susipažinti su giluminiu lietuvių kalbos mokymu. Mokymai yra sudaryti iš bazinių pirmų žingsnių, kurie padės ir patirtį turinčiam, ir visai jos neturinčiam mokytojui praplėsti suvokimą apie kitakalbių mokymą. Naujausios kalbos mokymo tendencijos ir metodikos padės stiprinti bendradarbiavimo ryšį ugdymo procese su mokiniu.

Kam skirtas mokymas?

Seminaras skirtas mokyklų vadovams, lietuvių kalbos ir literatūros, pradinio ugdymo mokytojams, klasių auklėtojams, kurių aplinkoje yra grįžusių/atvykusių iš užsienio mokinių.

Mokymo metu sužinosite:

 • nuo ko pradėti darbą su iš atvykusiu iš užsienio ar kitakalbiu mokiniu?
 • kaip sėkmingai sudaryti ugdymo planus atvykusiems iš užsienio ar kitakalbiams  mokiniams?
 • kokiais metodais motyvuoti besimokantįjį ?
 • kurie vadovėliai/platformos padės pasiekti geriausių rezultatų ?

Po mokymo gebėsite:

 • sklandžiai organizuoti ir planuoti ugdymą atvykusiam iš užsienio ar kitakalbiui mokiniui;
 • sudaryti ilgalaikį mokymosi planą kitakalbiam ar iš užsienio atvykusiam mokiniui;
 • naudoti inovatyviausius, geriausiai rezonuojančius metodus besimokant lietuvių kalbos;
 • atsirinkti vadovėlius/interaktyviais mokymo(si) platformas, kurios padės mokytis lietuvių kalbos.

Mokymą sudaro:

 • pamokos planai;
 • metodų aprašymai;
 • praktinės užduotys;
 • praktiniai pavyzdžiai;
 • rekomendacijos;
 • situacijų analizės.

Lektoriai

Greta Botyriūtė-Skiotienė

Greta Botyriūtė-Skiotienė

Šiuo metu lektorė dirba lietuvių kalbos mokytoja Vilniaus lietuvių namuose. Taip pat Užsienio lietuvių švietimo skyriuje koordinuoja nelegalių migrantų mokymus.

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

 • Papildoma medžiaga
 • Klausimai lektoriui

Atsiliepimai