Įtraukusis ugdymas: kaip mokyti pradinukus, turinčius intelekto sutrikimą? | Pedagogas.lt

Įtraukusis ugdymas: kaip mokyti pradinukus, turinčius intelekto sutrikimą?

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/18

00:01:27

Intelekto sutrikimo samprata

2/18

00:05:48

Intelekto sutrikimo laipsniai

3/18

00:06:48

Mokinio gebėjimų ir poreikių vertinimas

4/18

00:14:48

Edukacinės aplinkos pritaikymas ugdymui

5/18

00:08:42

Ugdymo turinio individualizavimas

6/18

00:09:29

Ugdymo metodai

7/18

00:14:25

Priemonių ir užduočių pritaikymas

8/18

00:10:14

Pagalbinės priemonės ir įranga

9/18

00:09:47

Pamokos planas

10/18

00:01:23

Pastoliai muzikos pamokoje

11/18

00:00:56

Tarpdalykinių ryšių principas

12/18

00:00:28

Ugdymo/si rekomendacijos

13/18

00:01:53

Įtraukties įgyvendinimas

14/18

00:00:54

Rekomenduojama literatūra

15/18

00:01:19

Klausimų - atsakymų sesija

16/18

00:08:09

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

17/18

Testas

18/18

Mokymo medžiaga

Informacija

Šis mokymas yra tęstinės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pradinio ugdymo mokytojų akademija '24“ (40 val.) dalis.

Registruokitės į visą programą  pigiau ČIA! 
Mokymas skirtas priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių mokytojams, specialiesiems pedagogams, kitiems pedagoginės pagalbos teikėjams, dirbantiems su intelekto sutrikimus turinčiais mokiniais. 

Kadangi akademinė veikla mokykloje daugiausiai remiasi kognityviniais gebėjimais, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams būtina individualizuoti ugdymo programas. 


Kiekvienas intelekto sutrikimą turintis mokinys yra savitas, o jo gebėjimai priklauso nuo intelekto negalios sunkumo, pedagoginės pagalbos savalaikiškumo, gretutinių sutrikimų. Tad, siekiant sėkmingos šių mokinių įtraukties į bendrojo ugdymo mokyklas, reikalingos žinios, kurios padės didinti individualios įtraukties ir įtraukties visiems galimybes.  

Mokymo metu sužinosite:

 

 • Kokia yra intelekto sutrikimų raiška ugdymo procese?
 • Kaip individualizuoti ugdymo turinį?
 • Kaip pateikti medžiagą, kad intelekto sutrikimų turintis mokinys atliktų užduotis?
 • Kaip parinkti ir pritaikyti mokymo priemones ir IKT (informacines ir komunikacines technologijas)?
 • Kaip bendrauti su verbalinės komunikacijos gebėjimų neturinčiu mokiniu?
 • Ką svarbu žinoti apie atnaujinto ugdymo turinio pritaikymą intelekto sutrikimą turintiems mokiniams?


Po mokymo gebėsite:

 

 • atpažinti intelekto sutrikimų turinčius vaikus;
 • individualizuoti ugdymo turinį, tinkamai paruošti užduotis; 
 • tinkamai paruošti mokymo aplinką;
 • parinkti mokymo priemones;
 • taikyti IKT pamokų metu.

 

Mokymą sudaro:

 

 • praktinės užduotys;
 • praktiniai pavyzdžiai;
 • rekomendacijos;
 • atmintinės.

Lektoriai

Valerija Liaudanskienė

Valerija Liaudanskienė

Specialioji pedagogė, logopedė ekspertė, metodinių leidinių bendraautorė.

Atsiliepimai