Įtraukusis ugdymas mokyklose: kaip pasirengti? (6 val.K212000013)

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/7

00:03:54

Priimtos Švietimo įstatymo pataisos

00:04:32

Plano tikslas

00:17:08

SUP turintis vaikas. PAGALBOS TEIKIMAS

00:00:35

PAGALBOS TEIKIMO POREIKIS

00:03:32

PAGALBOS ORGANIZAVIMAS KAI VAIKUI PIRMĄ KARTĄ NUSTATYTI SUP

00:19:49

KAD UŽTIKRINTI GERIAUSIUS SUP TURINČIO MOKINIO INTERESUS

00:03:35

KAI MOKYTOJAS MATO, KAD VAIKUI REIKĖTŲ NUSTATYTI SUP

00:03:47

PROCESINIAI VEIKSMAI MOKINĮ NUKREIPIANT Į PPT

00:00:46

ESANT APSUNKINTAM BENDRAVIMO PROCESUI SU MOKINIO TĖVAIS

00:05:33

Įtraukusis ugdymas ir veikla klasėje

00:03:26

UŽDUOKIME SAU KLAUSIMUS

00:10:57

SKLANDUS ĮTRAUKUSIS UGDYMAS - Tikslas – visiems SUP vaikams sukurti kokybiško ugdymo(si) sąlygas

2/7

00:02:05

Dirbama komandoje rūpinantis tinkamos aplinkos sudarymu

00:03:18

Pastangos ir galimybės pritaikyti ugdomąją aplinką

00:02:16

Ugdomosios aplinkos pritaikymas mokinio poreikiams

00:03:02

Būtina atsižvelgti į dominuojantį vaiko mokymosi stilių

00:02:52

Mokykla visiems

00:02:14

1 klausimų - atsakymų sesija

3/7

00:21:12

I žingsnis- mokymosi problemų identifikavimas

00:03:46

II žingsnis - žinių apie SUP mokinį rinkimas

00:01:10

III žingsnis - SUP mokinio pasiekimų ir kylančių problemų aptarimas vaiko gerovės komisijoje

00:01:28

IV žingsnis

00:02:29

V žingsnis

00:00:59

KAIP VALDYTI NETINKAMĄ ELGESĮ?

4/7

00:03:21

ĮRANKIAI ČIA IR DABAR

00:02:29

ČIA IR DABAR

00:02:05

PAGALBA

00:01:23

BENDRADARBIAVIMAS

00:01:54

ATOKVĖLIO APLINKA

00:02:36

P P P

00:00:21

PXPXP ĮRANKIS

00:03:39

2 klausimų - atsakymų sesija

5/7

00:17:07

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

6/7

Testas

7/7

00:00:00

Šis mokymas yra ilgalaikės akredituotos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos „Įtraukusis ugdymas: kaip pasirengti ir organizuoti?“ (212000013) dalis.

Paskaitos dalyviams išduodamas 6 val. pažymėjimas.

Seminaras skirtas bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams, vadovams, švietimo pagalbos specialistams, mokytojų padėjėjams.

 

 

 

Jau nuo 2024 m. bendrosios paskirties mokyklos turės būti pasiruošusios priimti specialiųjų poreikių vaikus lygiais pagrindais su kitais mokiniais.

Norint, kad perėjimas prie įtraukiojo ugdymo vyktų sklandžiai svarbu, kad pasirengimas vyktų tiek mokyklos, tiek klasės lygmeniu. Svarbu atsižvelgti, kad ugdymo aplinka turės būti iš naujo įvertinta ir pritaikoma pagal būsimų ugdytinių poreikius. 

Mokymo metu sužinosite:

  • Ką reikėtų tobulinti siekiant sklandaus perėjimo prie įtraukiojo ugdymo?
  • Kokie yra tinkamiausi metodai, įrankiai ir priemonės padedantys organizuoti kokybišką įtraukiojo ugdymo procesą?
  • Fizinių, psichologinių, socialinių  įtraukiojo ugdymo kokybės gerinimo įrankių analizė.

Gebėsite:

  • Atpažinti kliūtis, kurios apsunkina perėjimą prie įtraukiojo ugdymo
  • Inicijuoti tinkamą ir kokybišką perėjimą prie įtraukiojo ugdymo.
  • Naudoti įrankius skirtus užtikrinti kokybišką įtraukiojo ugdymo veiklą.

 

Lektoriai

Oksana Mačėnaitė

Oksana Mačėnaitė

Psichologė, jau 15 metų veda pedagogams seminarus apie įtraukųjį ugdymą. 6 metus dirbo jaunimo mokykloje su sunkumų turinčiais mokiniais.

Daugiau apie lektorių

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui

Atsiliepimai