Įtraukusis ugdymas mokyklose: kaip pasirengti? (6 val.K212000013)

 • 1.
  Įžanga
  0:03:54
 • 2.
  Priimtos Švietimo įstatymo pataisos
  0:04:32
 • 3.
  Plano tikslas
  0:17:08
 • 4.
  SUP turintis vaikas. PAGALBOS TEIKIMAS
  0:00:35
 • 5.
  PAGALBOS TEIKIMO POREIKIS
  0:03:32
 • 6.
  PAGALBOS ORGANIZAVIMAS KAI VAIKUI PIRMĄ KARTĄ NUSTATYTI SUP
  0:19:49
 • 7.
  KAD UŽTIKRINTI GERIAUSIUS SUP TURINČIO MOKINIO INTERESUS
  0:03:35
 • 8.
  KAI MOKYTOJAS MATO, KAD VAIKUI REIKĖTŲ NUSTATYTI SUP
  0:03:47
 • 9.
  PROCESINIAI VEIKSMAI MOKINĮ NUKREIPIANT Į PPT
  0:00:46
 • 10.
  ESANT APSUNKINTAM BENDRAVIMO PROCESUI SU MOKINIO TĖVAIS
  0:05:33
 • 11.
  Įtraukusis ugdymas ir veikla klasėje
  0:03:26
 • 12.
  UŽDUOKIME SAU KLAUSIMUS
  0:10:57
 • 13.
  SKLANDUS ĮTRAUKUSIS UGDYMAS - Tikslas – visiems SUP vaikams sukurti kokybiško ugdymo(si) sąlygas
  0:02:05
 • 14.
  Dirbama komandoje rūpinantis tinkamos aplinkos sudarymu
  0:03:18
 • 15.
  Pastangos ir galimybės pritaikyti ugdomąją aplinką
  0:02:16
 • 16.
  Ugdomosios aplinkos pritaikymas mokinio poreikiams
  0:03:02
 • 17.
  Būtina atsižvelgti į dominuojantį vaiko mokymosi stilių
  0:02:52
 • 18.
  Mokykla visiems
  0:02:14
 • 19.
  1 klausimų - atsakymų sesija
  0:21:12
 • 20.
  I žingsnis- mokymosi problemų identifikavimas
  0:03:46
 • 21.
  II žingsnis - žinių apie SUP mokinį rinkimas
  0:01:10
 • 22.
  III žingsnis - SUP mokinio pasiekimų ir kylančių problemų aptarimas vaiko gerovės komisijoje
  0:01:28
 • 23.
  IV žingsnis
  0:02:29
 • 24.
  V žingsnis
  0:00:59
 • 25.
  KAIP VALDYTI NETINKAMĄ ELGESĮ?
  0:03:21
 • 26.
  ĮRANKIAI ČIA IR DABAR
  0:02:29
 • 27.
  ČIA IR DABAR
  0:02:05
 • 28.
  PAGALBA
  0:01:23
 • 29.
  BENDRADARBIAVIMAS
  0:01:54
 • 30.
  ATOKVĖLIO APLINKA
  0:02:36
 • 31.
  P P P
  0:00:21
 • 32.
  PXPXP ĮRANKIS
  0:03:39
 • 33.
  2 klausimų - atsakymų sesija
  0:17:07
 • 34.
  Testas (1 klausimų)

Priskirti

Šis mokymas yra ilgalaikės akredituotos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos „Įtraukusis ugdymas: kaip pasirengti ir organizuoti?“ (212000013) dalis.

Paskaitos dalyviams išduodamas 6 val. pažymėjimas.

Seminaras skirtas bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams, vadovams, švietimo pagalbos specialistams, mokytojų padėjėjams.

 

 

 

Jau nuo 2024 m. bendrosios paskirties mokyklos turės būti pasiruošusios priimti specialiųjų poreikių vaikus lygiais pagrindais su kitais mokiniais.

Norint, kad perėjimas prie įtraukiojo ugdymo vyktų sklandžiai svarbu, kad pasirengimas vyktų tiek mokyklos, tiek klasės lygmeniu. Svarbu atsižvelgti, kad ugdymo aplinka turės būti iš naujo įvertinta ir pritaikoma pagal būsimų ugdytinių poreikius. 

Mokymo metu sužinosite:

 • Ką reikėtų tobulinti siekiant sklandaus perėjimo prie įtraukiojo ugdymo?
 • Kokie yra tinkamiausi metodai, įrankiai ir priemonės padedantys organizuoti kokybišką įtraukiojo ugdymo procesą?
 • Fizinių, psichologinių, socialinių  įtraukiojo ugdymo kokybės gerinimo įrankių analizė.

Gebėsite:

 • Atpažinti kliūtis, kurios apsunkina perėjimą prie įtraukiojo ugdymo
 • Inicijuoti tinkamą ir kokybišką perėjimą prie įtraukiojo ugdymo.
 • Naudoti įrankius skirtus užtikrinti kokybišką įtraukiojo ugdymo veiklą.

 

Vertinimų komentarai

Alina

Kristina

Sviatlana

Ana

Sviesuole

Juliana

Nadežda

Greta
Dėkoju už akcentuotus pagrindinius aspektus...

Ksaverija

Aušra
Sveiki. Seminaras patiko. Daug naudingų patarimų. Ačiū

Virginija

viktorija

6 val.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui
(4.90/50 Balsai)

Komentarai
50
Peržiūros
1890

Oksana Mačėnaitė

oksana macenaite

Lektorė

Psichologė, jau 15 metų veda pedagogams seminarus apie įtraukųjį ugdymą. 6 metus dirbo jaunimo mokykloje su sunkumų turinčiais mokiniais.

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.