Kaip atpažinti ir mokyti matematikai gabius mokinius? | Pedagogas.lt

Kaip atpažinti ir mokyti matematikai gabius mokinius?

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/13

00:04:41

Gabūs ir talentingi vaikai: samprata, ypatumai ir atpažinimas

2/13

00:07:52

Gabių vaikų tipai

00:02:18

Sėkmės lydimas (gabus vaikas)

00:01:58

Galima dinamika

00:03:31

Matematinio mąstymo taktikos

3/13

00:03:52

Taktika „nusipiešk“

00:14:53

Taktika „perrink variantus“

00:22:40

Matematinis triukas

00:07:32

Taktika „pradėk nuo pabaigos“

00:05:34

Šifražodžiai

00:15:36

Sprendimas kaip pokalbis

00:04:25

Taktika „spėk - trikrink - tikslink“

00:03:47

Naudingos medžiagos (literatūros) apžvalga

4/13

00:02:18

Nemokami moduliukai

5/13

00:03:41

Kaip pasiekti sprendimus ir kitą medžiagą mokytojui?

6/13

00:04:17

„Strategiškai“ svarbu

7/13

00:01:34

Darbo su gabiaisiais mokykloje sistema

8/13

00:01:14

Klubo darbo principai („stilius“)

9/13

00:01:32

Papildomam motyvacijos sustiprinimui

10/13

00:02:37

Klausimų - atsakymų sesija

11/13

00:02:30

Baigiamasis testas

12/13

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

13/13

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Praktinės užduotys

Informacija

Mokymai skirti mokytojams dalykininkams, dirbantiems 5-10 klasėse. Visi dalyviai gaus akredituotus 6 val. KT pažymėjimus.

Nors bendrajam ugdymui keliamas uždavinys ugdyti mokinius pagal jų gebėjimus, sprendžiant iš ugdymo programų turinio ir tarptautinių pasiekimų tyrimų (pvz. PISA) rezultatų, daugiausiai dėmesio susilaukia vidutinių, o ne aukštų gebėjimų turintys mokiniai. Kol darbas su gabesniais paliekamas mokytojo nuožiūrai, verta stiprinti būtent mokytojų gebėjimus atpažinti gabesnius vaikus bei parinkti jiems tinkamą mokymosi medžiagą. Mokymas atliepia ir paties mokytojo nuolatinį poreikį tobulinti savo dalykines kompetencijas.
Mokymo metu sužinosite:

  • Kuo „geras“ mokinys skiriasi nuo „gabaus“?
  • Koks „ingredientas“ būtinas gabiesiems skirtoje medžiagoje (uždaviniuose)?
  • Kas motyvuoja gabų mokinį nevienadienėmis pastangoms?


Po mokymo gebėsite:

  • Lengviau „nupiešti“ tekstinio uždavinio sprendimą.
  • Taikyti kitas probleminių uždavinių sprendimo taktikas.
  • Taikliau parinkti uždavinius, kurie suteikia progą perteikti gilesnius matematinius dėsningumus.
  • Lengviau parinkti mokymosi medžiagą pagal mokinio gebėjimus ir ambicijas.
  • „Užburti“ mokinius matematiniais fokusais.
 Šis mokymas yra ilgalaikės programos Gabūs vaikai: atpažinimas ir ugdymas" (42 val.) dalis. Ilgalaikės programos rengimą ir renginius organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38).  Visi dalyviai gaus 6 val. KT pažymėjimus. 

Lektoriai

Eduardas Juška

Eduardas Juška

Matematikos studijos Q.E.D. įkūrėjas ir vadovas, Vilniaus jėzuitų gimnazijos "Neįmanomų" uždavinių klubo vadovas .

Atsiliepimai