Kaip diferencijuoti ir individualizuoti mokymą dirbant su skirtingų gebėjimų mokiniais? | Pedagogas.lt

Kaip diferencijuoti ir individualizuoti mokymą dirbant su skirtingų gebėjimų mokiniais?

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/6

00:01:08

Apverstos klasės metodologijos taikymas skirtingus gebėjimus turinčių mokinių klasėje

2/6

00:04:47

,,Apversta klasė“ metodo ištakos.

00:03:08

,,Apversta klasė“ metodo pradininkai.

00:04:20

Metodikos koncepcija

00:08:47

Kodėl ,,Apverstos klasės“ metodas tinkamas skirtingus poreikius turinčių mokinių klasėje?

00:02:15

Kaip pasiruošti metodo taikymui?

00:01:18

,,EdPuzzle” programos panaudojimo galimybės verčiant klasę

00:07:53

Mokinių informavimas apie metodo diegimą klasėje

00:02:30

Kaip įgalinti mokinius?

00:02:31

Tėvų informavimas apie metodo diegimą klasėje

00:03:23

Apverstos pamokos planavimas

00:02:11

Užduoties pateikimas mokiniams

00:00:46

Metodai, kuriuos taikome klasėje

00:02:56

Trumpi patarimai ,,verčiant” klasę

00:02:36

Mokinys į pamoką atėjo nepasiruošęs. Ką daryti?

00:00:21

,,Apverstos klasės” privalumai ir trūkumai

00:01:39

Diferencijavimas ir individualizavimas Apverstos klasės metodo kontekste ir ne tik ...

3/6

00:00:11

Įtraukiojo ugdymo ir UDM dermė su Apverstos klasės metodu

00:02:33

Bloomo taksonomija Apverstos klasės metodo kontekste

00:03:16

Savarankiškas darbas su ugdomuoju turiniu taikant SQ3R skaitymo metodą

00:09:51

Savarankiškas darbas su ugdomuoju turiniu taikant numatymo strategiją

00:06:52

Ar pažįstama situacija?

00:01:11

Ugdymos(si) kliūčių detalizavimas

00:03:05

Pagrindiniai klausimai į kuriuos reikia atsakyti prieš pateikiant ugdomąją medžiagą

00:02:19

Ugdomosios medžiagos diferencijavimas/individualizavimas = mokymosi medžiagos ir išteklių įvairovė

00:03:34

Diferencijavimo, individualizavimo strategijos suteikiant kuo daugiau veiksmų laisvės, savarankiškumo ir galimybes rinktis

00:00:17

Pakopinis mokymas

00:05:12

6 būdai, kaip organizuoti pakopinio mokymo pamoką

00:03:25

Daugiasluoksnis

00:02:18

Pasirinkimo pateikimas remiantis daugiasluoksniu metodu

00:01:43

Meniu kūrimo žingsniai

00:02:47

Kubas

00:02:22

Pasirinkimų lentos

00:03:31

Ką daryti jei mokinys(iai) namuose nepasirengia pamokai?

00:06:35

Klausimų - atsakymų sesija

4/6

00:03:41

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

5/6

Testas

6/6

Mokymo medžiaga

Informacija

„Apverstos klasės“ metodas gali būti itin veiksminga pagalba dirbant su  5–10 klasių  skirtingų gebėjimų mokiniais, mat šis lankstus ir veiksmingas mokymo metodas leidžia efektyviai diferencijuoti ir individualizuoti mokymąsi taip, kad jis atitiktų labai įvairių mokinių poreikius.


Sunkumų akademinėje srityje patiriantiems 5–10 klasių mokiniams „Apverstos klasės“ požiūris gali suteikti papildomos pagalbos ir individualaus dėmesio. O štai aukštesnių gebėjimų mokiniams „Apverstos klasės“ metodas gali atverti gilesnio mokymosi ir sudėtingesnių veiklų galimybių. Taikydami šį metodą, mokytojai ugdo mokinių mokymosi kompetenciją. 


Mokymo metu sužinosite: 


  • Kaip „Apverstos klasės“ metodas skirtingų gebėjimų mokiniams leidžia efektyviai diferencijuoti ir individualizuoti mokymąsi?
  • Kaip „Apverstos klasės“ požiūris gali suteikti papildomos pagalbos ir individualaus dėmesio mokiniams, kuriems sunku mokytis akademiškai?
  • Kaip „Apverstos klasės“ metodas gali suteikti galimybių gilesniam mokymuisi ir sudėtingesnėms veikloms mokant aukštesnių gebėjimų mokinius?


Po mokymo gebėsite: 

 

  • atsižvelgiant į mokinių įvairovę klasėje, parinkti tinkamiausius diferencijavimo būdus;
  • remiantis Bloomo taksonomija, parengti užduotis įvairių gebėjimų mokiniams;
  • kurti savo dėstomo dalyko pamoką kitaip – ją apverčiant;
  • ugdyti mokinių mokymosi kompetenciją.

 

Mokymą sudaro:


  • metodų / žaidimų aprašymai;
  • praktiniai pavyzdžiai;
  • atmintinės.

Lektoriai

Inesa Ežerskytė Purenok

Inesa Ežerskytė Purenok

Vilniaus Šalomo Aleichemo gimnazijos specialioji pedagogė.

Kristina Malikėnienė

Kristina Malikėnienė

Kristina Malikėnienė – geografijos mokytoja metodininkė, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos aktyvo narė, BUM išorės vertintoja, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto alumnė. (švietimo lyderystės studijų programa).

Atsiliepimai