Kaip motyvuoti vaikus mokytis? | Pedagogas.lt

Kaip motyvuoti vaikus mokytis?

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Prezentacija

1/4

00:04:16

Kaip motyvuoti vaikus mokytis?

2/4

01:30:24

Pažyma

3/4

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

4/4

Išklausius šį seminarą/paskaitą/konferenciją Jums bus išduota išklausimą liudijanti pažyma be atskirai nurodytų valandų. Šis mokymas skirtas savišvietai. Pažymą rasite skyrelyje „Mano pažymėjimai“.

Motyvacija tiesiogiai susijusi su į(si)traukimu 

Tarptautiniais tyrimais įrodyta, kad nuo 1980-ųjų mažėja moksleivių motyvacija. Šiandien jau žinome, kad moksleiviai yra labiausiai motyvuoti pamokose, kuriose aktyviai dalyvauja, kuriose jiems duodamas pasirinkimas ir kur jie jaučiasi atsakingi už savo mokymo(si) procesą. Ar mūsų mokyklos ir namai yra ta aplinka, kuri skatina moksleivių motyvaciją?

 

Peržiūrėję konferencijos pranešimą gebėsite:

  • Atpažinti ir atsižvelgti į moksleivių lūkesčius ir poreikius;
  • Sudominti moksleivius bei palaikyti jų aukštą mokymosi motyvaciją;
  • Skatinti moksleivių pasitikėjimą, bendruomeniškumą - teikti grįžtamąjį ryšį;
  • Kurti saugią mokymosi aplinką, kurioje plėtotųsi saviraiška, atsakingumas bei kūrybiškumas.

 

Pagrindinės pranešimo temos:

  • Moksleivių silpnėjančios motyvacijos priežastys ir problemos universalumas;
  • Motyvuoto moksleivio savybės ir poreikiai;
  • Vaiko, tėvų bei ugdymo įstaigų kontekstai motyvacijos augi(ni)mui;
  • Motyvaciją skatinantys veiksniai bei aplinka;
  • Mokyklos galimybės motyvacijos skatinimui;
  • Tėvų galimybės kurti sąlygas motyvacijos skatinimui.

Lektoriai

Austėja Landsbergienė

Austėja Landsbergienė

Edukologijos mokslų daktarė Austėja Landsbergienė jau gerai pažįstama jauniems tėveliams, kurie rūpinasi savo vaikų ugdymu.

Atsiliepimai