Kaip ugdyti fizinę negalią patiriančius mokinius? (K212000013)

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/4

00:02:46

Fizinė negalia ir jos specifiniai poreikiai

00:11:37

Mokinys, sergantis epilepsija

00:07:06

Regos negalia

00:15:00

Klausos negalia

00:09:29

Specialusis ugdymasis ir švietimo pagalba

00:03:32

Mokyklų ir klasių įrengimas pasitinkant negalią turintį mokinį

00:28:25

Klausimų - atsakymų sesija

2/4

00:05:53

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

3/4

Testas

4/4

00:00:00

Šis mokymas yra ilgalaikės akredituotos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos „Įtraukusis ugdymas: kaip pasirengti ir organizuoti?“ (212000013) dalis.

Paskaitos dalyviams išduodamas 4 val. pažymėjimas.

Seminaras skirtas bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams, vadovams, švietimo pagalbos specialistams, mokytojų padėjėjams.
 

Mokymo metu sužinosite:

  • Kaip identifikuoti fizinę negalią turinčių mokinių specialiuosius poreikius?
  • Kaip tinkamai bendrauti su fizinę negalią turinčiais mokiniais?
  • Kaip parinkti fizinę negalią turintiems mokiniams tinkamus pagalbos būdus, padedančius mokytis ir gerai jaustis mokykloje?

Lektoriai

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui

Atsiliepimai