Kaip ugdyti mokinius turinčius specifinių mokymosi sutrikimų? (212000013)

 • 1.
  Įžanga
  0:03:22
 • 2.
  Specifinių mokymosi sutrikimų atpažinimas
  0:01:26
 • 3.
  Specifinis skaitymo sutrikimas
  0:14:03
 • 4.
  Rašymo sutrikimas
  0:01:30
 • 5.
  Matematikos sutrikimas
  0:01:25
 • 6.
  Mokiniai turintys specifinių mokymosi sutrikimų
  0:02:50
 • 7.
  Klausimai
  0:01:40
 • 8.
  Individualios pagalbos planavimas
  0:03:18
 • 9.
  Įtraukios klasės bruožai
  0:06:08
 • 10.
  Kaip tėvai galėtų padėti savo vaikams?
  0:12:17
 • 11.
  Kompensacinės priemonės skaitymo sutrikimą turintiems mokiniams (1 dalis)
  0:08:38
 • 12.
  Klausimai
  0:03:53
 • 13.
  Kompensacinės priemonės skaitymo sutrikimą turintiems mokiniams (2 dalis)
  0:18:22
 • 14.
  Ko NEGALIMA daryti?
  0:00:45
 • 15.
  Užduočių pritaikymo pavyzdžiai
  0:14:43
 • 16.
  Vertinimas
  0:01:19
 • 17.
  Ar vaikas turi žinoti apie sutrikimą?
  0:06:26
 • 18.
  Klausimai
  0:01:44
 • 19.
  Testas (4 klausimų)

Priskirti

Šis mokymas yra ilgalaikės akredituotos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos „Įtraukusis ugdymas: kaip pasirengti ir organizuoti?“ (212000013) dalis.

Paskaitos dalyviams išduodamas 6 val. pažymėjimas.

Seminaras skirtas bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams, vadovams, švietimo pagalbos specialistams, mokytojų padėjėjams.


Nemotyvuotas mokinys ar mokymosi sutrikimą turintis mokinys?

Kai pedagogas neatpažįsta specialiųjų poreikių mokinių jis klaidingai vertina ir jų pasiekimus. Specifiniai mokymosi sutrikimai pasireiškia mažesniais skaitymo, rašymo ar matematikos mokymosi pasiekimais nei tikėtina. Mokinių pasiekimai neatitinka bendrųjų pasiekimų ir kompetencijų, tačiau jų priežastis nėra intelekto, sensoriniai sutrikimai ir netinkamas ugdymas ar sociokultūrinės sąlygos.

Mokymo metu sužinosite:

 • Kas yra specifiniai mokymosi sutrikimai?
 • Kaip ugdyti vaikus turinčius skaitymo sutrikimą (disleksija)?
 • Kaip ugdyti vaikus turinčius rašymo sutrikimą (disgrafija)?
 • Kaip ugdyti vaikus turinčius matematikos mokymosi sutrikimą (diskalkulija)?

Vertinimų komentarai

Ana

Rasa
Buvo labai naudinga

Neringa

Edita

Virginija

Jurgita
Puikiai paruošta medžiaga

Vilma

Rasa
Aktuali, naudinga informacija.

Rasa

Indrė

Giedrė

Deividas

6 val.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui
(4.96/26 Balsai)

Komentarai
26
Peržiūros
1182

Inesa Ežerskytė Purenok

inesa ezerskyte purenok

Lektorius

Vilniaus Šalomo Aleichemo gimnazijos specialioji pedagogė.