Kaip ugdyti mokinius, turinčius specifinių mokymosi sutrikimų? | Pedagogas.lt

Kaip ugdyti mokinius, turinčius specifinių mokymosi sutrikimų?

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/20

00:03:22

Specifinių mokymosi sutrikimų atpažinimas

2/20

00:01:26

Specifinis skaitymo sutrikimas

3/20

00:14:03

Rašymo sutrikimas

4/20

00:01:30

Matematikos sutrikimas

5/20

00:01:25

Mokiniai turintys specifinių mokymosi sutrikimų

6/20

00:02:50

Klausimai

7/20

00:01:40

Individualios pagalbos planavimas

8/20

00:03:18

Įtraukios klasės bruožai

9/20

00:06:08

Kaip tėvai galėtų padėti savo vaikams?

10/20

00:12:17

Kompensacinės priemonės skaitymo sutrikimą turintiems mokiniams (1 dalis)

11/20

00:08:38

Klausimai

12/20

00:03:53

Kompensacinės priemonės skaitymo sutrikimą turintiems mokiniams (2 dalis)

13/20

00:18:22

Ko NEGALIMA daryti?

14/20

00:00:45

Užduočių pritaikymo pavyzdžiai

15/20

00:14:43

Vertinimas

16/20

00:01:19

Ar vaikas turi žinoti apie sutrikimą?

17/20

00:06:26

Klausimai

18/20

00:01:44

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

19/20

Testas

20/20

00:00:00

Šis mokymas yra ilgalaikės akredituotos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos „Įtraukusis ugdymas: kaip pasirengti ir organizuoti?“ (212000013) dalis.

Paskaitos dalyviams išduodamas 6 val. pažymėjimas.


Nemotyvuotas mokinys ar mokymosi sutrikimą turintis mokinys?

Kai pedagogas neatpažįsta specialiųjų poreikių mokinių jis klaidingai vertina ir jų pasiekimus. Specifiniai mokymosi sutrikimai pasireiškia mažesniais skaitymo, rašymo ar matematikos mokymosi pasiekimais nei tikėtina. Mokinių pasiekimai neatitinka bendrųjų pasiekimų ir kompetencijų, tačiau jų priežastis nėra intelekto, sensoriniai sutrikimai ir netinkamas ugdymas ar sociokultūrinės sąlygos.

Mokymo metu sužinosite:

  • Kas yra specifiniai mokymosi sutrikimai?
  • Kaip ugdyti vaikus turinčius skaitymo sutrikimą (disleksija)?
  • Kaip ugdyti vaikus turinčius rašymo sutrikimą (disgrafija)?
  • Kaip ugdyti vaikus turinčius matematikos mokymosi sutrikimą (diskalkulija)?

Lektoriai

Inesa Ežerskytė Purenok

Inesa Ežerskytė Purenok

Vilniaus Šalomo Aleichemo gimnazijos specialioji pedagogė.

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui

Atsiliepimai