Kaip ugdyti mokinius turinčius specifinių mokymosi sutrikimų?

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/2

00:03:22

Specifinių mokymosi sutrikimų atpažinimas

00:01:26

Specifinis skaitymo sutrikimas

00:14:03

Rašymo sutrikimas

00:01:30

Matematikos sutrikimas

00:01:25

Mokiniai turintys specifinių mokymosi sutrikimų

00:02:50

Klausimai

00:01:40

Individualios pagalbos planavimas

00:03:18

Įtraukios klasės bruožai

00:06:08

Kaip tėvai galėtų padėti savo vaikams?

00:12:17

Kompensacinės priemonės skaitymo sutrikimą turintiems mokiniams (1 dalis)

00:08:38

Klausimai

00:03:53

Kompensacinės priemonės skaitymo sutrikimą turintiems mokiniams (2 dalis)

00:18:22

Ko NEGALIMA daryti?

00:00:45

Užduočių pritaikymo pavyzdžiai

00:14:43

Vertinimas

00:01:19

Ar vaikas turi žinoti apie sutrikimą?

00:06:26

Klausimai

00:01:44

Testas

2/2

00:00:00

Šis mokymas yra ilgalaikės akredituotos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos „Įtraukusis ugdymas: kaip pasirengti ir organizuoti?“ (212000013) dalis.

Paskaitos dalyviams išduodamas 6 val. pažymėjimas.


Nemotyvuotas mokinys ar mokymosi sutrikimą turintis mokinys?

Kai pedagogas neatpažįsta specialiųjų poreikių mokinių jis klaidingai vertina ir jų pasiekimus. Specifiniai mokymosi sutrikimai pasireiškia mažesniais skaitymo, rašymo ar matematikos mokymosi pasiekimais nei tikėtina. Mokinių pasiekimai neatitinka bendrųjų pasiekimų ir kompetencijų, tačiau jų priežastis nėra intelekto, sensoriniai sutrikimai ir netinkamas ugdymas ar sociokultūrinės sąlygos.

Mokymo metu sužinosite:

  • Kas yra specifiniai mokymosi sutrikimai?
  • Kaip ugdyti vaikus turinčius skaitymo sutrikimą (disleksija)?
  • Kaip ugdyti vaikus turinčius rašymo sutrikimą (disgrafija)?
  • Kaip ugdyti vaikus turinčius matematikos mokymosi sutrikimą (diskalkulija)?

Lektoriai

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui