Kaip ugdyti socialinę atskirtį patiriančius mokinius? (K212000013) | Pedagogas.lt

Kaip ugdyti socialinę atskirtį patiriančius mokinius? (K212000013)

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/12

00:02:50

Temos klausimai

2/12

00:03:05

Kaip suprantame sąvoką socialinė atskirtis?

3/12

00:13:08

Kokį mokinį traktuojame kaip esantį socialinėje atskirtyje?

4/12

00:21:54

Kokie yra socialinėje atskirtyje esančio mokinio poreikiai?

5/12

00:13:21

Kaip suprantame sąvoką įgalinimas?

6/12

00:07:24

Kaip įgalinti mokinį, patiriantį socialinę atskirtį?

7/12

00:10:48

Socioedukacinės pagalbos procesas

8/12

00:13:10

Apibendrinimas

9/12

00:00:56

Klausimų - atsakymų sesija

10/12

00:08:01

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

11/12

Pažymėjimas

12/12

Šis mokymas yra ilgalaikės akredituotos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos „Įtraukusis ugdymas: kaip pasirengti ir organizuoti?“ (212000013) dalis.

Paskaitos dalyviams išduodamas 4 val. pažymėjimas.

Seminaras skirtas bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams, vadovams, švietimo pagalbos specialistams, mokytojų padėjėjams.
 

Socialinę atskirtį patiriantys mokiniai taip pat priskiriami prie vaikų, kurie turi specialiųjų poreikių, todėl svarbu atpažinti jų poreikius ir suteikti tinkamą pagalbą ugdant.
 

Mokymo metu sužinosite:

  • su kokiais sunkumais susiduria socialinę atskirtį patiriantis mokinys?
  • kokie yra pagrindiniai socialinę atskirtį patiriančio mokinio įgalinimo būdai?
  • kaip mokyklos vadovas ir mokytojai gali padėti socialinėje atskirtyje esančiam mokiniui?

Mokymą sudaro:

  • metodų aprašymai;
  • atmintinė;
  • klausimynas.

 

Lektoriai

Vilma Liaudanskė

Vilma Liaudanskė

Lektorė, edukologijos mokslų daktarė. 2012 m. kartu su bendraautore išleido mokomąją knygą „Pedagogo veiklos tobulinimas: darbas su globojamu vaiku"

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui

Atsiliepimai