Kaip ugdyti vaikus, turinčius kalbos ir kalbėjimo sutrikimų? (K212000013)

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/4

00:02:36

Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų klasifikacija

00:06:34

Fonetinis kalbėjimo sutrikimas

00:10:24

Fonologinis kalbos sutrikimas

00:09:49

Kalbos neišsivystymas

00:09:56

Skaitymo ir rašymo sutrikimai

00:09:23

Sklandaus kalbėjimo sutrikimai: mikčiojimas ir greitakalbystė

00:12:51

Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų vertinimas

00:21:16

Pagalba vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų

00:14:32

Kalbinių gebėjimų ugdymas. Mokymo priemonės

00:08:39

Fonetinis kalbėjimo sutrikimas: įveikimas

00:07:51

Fonologinis kalbos sutrikimas: įveikimas

00:05:28

Kalbos neišsivystymas: įveikimas

00:08:40

Skaitymo sutrikimų įveikimas

00:07:29

Klausimų - atsakymų sesija

2/4

00:18:47

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

3/4

Testas

4/4

00:00:00

Šis mokymas yra ilgalaikės akredituotos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos „Įtraukusis ugdymas: kaip pasirengti ir organizuoti?“ (212000013) dalis.

Paskaitos dalyviams išduodamas 8 val. pažymėjimas.

Seminaras skirtas ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo pedagogams, mokytojų padėjėjams.

 

Po mokymo sužinosite ir gebėsite:

  • Atpažinti vaikus, turinčius kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų.
  • Kokie kalbėjimo ir kalbos sutrikimų vertinimo metodai?
  • Kaip padėti ugdytiniams, turintiems kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų: įveikimo strategijos ir metodai?

Lektoriai

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui

Atsiliepimai