Kalbinių ir skaitymo įgūdžių lavinimas skirtingų poreikių turintiems ikimokyklinukams | Pedagogas.lt

Kalbinių ir skaitymo įgūdžių lavinimas skirtingų poreikių turintiems ikimokyklinukams

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/11

00:01:50

Kalbiniai gebėjimai

2/11

00:11:24

Klausimas

3/11

00:01:24

Kalba

4/11

00:09:27

Metodai

5/11

00:06:24

Kartojimas

00:05:59

Įvardinimas

00:04:54

Pasirinkimas

00:02:29

Pauzė

00:03:13

Tvarka

00:02:28

Žaidimas

00:00:56

Ruošiamės į lauką

00:02:11

Situacija: vaikas nekalba

00:03:34

Žaidimai

00:08:08

Vizualizavimas

00:01:14

Klausimas

6/11

00:03:10

Skaitymas

7/11

00:12:31

Atmintinė

8/11

00:05:17

Klausimų - atsakymų sesija

9/11

00:22:12

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

10/11

Pažymėjimas

11/11

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Klausimai lektoriui

Informacija

Kviečiame Jus į seminarą „Kalbinių ir skaitymo įgūdžių lavinimas skirtingų poreikių turintiems ikimokyklinukams“. Šio mokymo tikslas – supažindinti pedagogus bei specialiuosius pedagogus, mokytojų padėjėjus su ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbiniais ir skaitymo gebėjimais, metodais bei būdais jos ugdyti bei lavinti, perteikti žinias vaikams per tikslines veiklas ir žaidimus, prisitaikant prie skirtingų vaikų gebėjimų ir galimybių. Į kainą įskaičiuotas mokymo įrašas.

Vaiko gebėjimas kalbėti, skaityti – viena iš kompetencijų, į kurią tiek pedagogai, tiek mokytojai kreipia bene daugiausiai dėmesio. Ar ugdytinis moka reikšti mintis žodžiais, ar jo žodynas platus, o gal vaikas dėl raidos sunkumų tiesiog negali kalbėti?

Seminaro metu sužinosite: 

  •  apie ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos ypatumus;
  • apie ikimokyklinio amžiaus vaikams būdingus gebėjimus ir, priešingai – kalbinių bei skaitymo įgūdžių sunkumus, su kuriais dažniausiai susiduriama;
  • žaidimų ir metodų, tinkamų vaikų kalbiniams ir skaitymo gebėjimams ugdyti. 

Po mokymo gebėsite:

  •  pritaikyti įgytas žinias, metodus ir žaidimus, dirbant su skirtingus gebėjimus turinčiais ikimokyklinio amžiaus vaikais.

Lektoriai

Viktorija Bartkevičienė

Viktorija Bartkevičienė

logopedė-logoterapeutė

Informacija

Šis mokymas yra ilgalaikės programos „Kalbėjimo, rašymo ir skaitymo gebėjimų ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje (40 val.)“ dalis. Ilgalaikės programos rengimą ir renginius organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38).  Visi dalyviai gaus 8 val. KT pažymėjimus.

Atsiliepimai