Kas dar neaptarta mokykloje apie lytiškumą? | Pedagogas.lt

Kas dar neaptarta mokykloje apie lytiškumą?

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/13

00:01:48

Kodėl aš?

2/13

00:01:50

Kaip jaučiuosi kalbėdama(s) apie lytiškumą su mokiniais?

3/13

00:04:05

Lytiškumo ugdymas Lietuvos mokykloje

4/13

00:10:10

Kas dar neaptarta mokykloje apie lytiškumą?

5/13

00:03:30

Kas čia negerai?

00:02:01

Lyčių stereotipai

00:01:37

Lyčių stereotipai -> lyčių nelygybė

00:04:04

Lyčių nelygybės poveikis

00:05:14

Lyčių nelygybė -> smurtas lyties pagrindu

00:02:01

Lietuva tarptautiniuose tyrimuose

6/13

00:02:22

Žmonių nuostatos apklausų tyrimuose

7/13

00:09:57

Smurtas lyties pagrindu

8/13

00:01:09

Ką galite daryti kasdien?

00:03:22

Įvairovė

00:04:18

Kaip reaguoti į seksizmą ir homofobiją mokykloje?

9/13

00:00:32

ASK modelis

00:07:40

Smurto lyties pagrindu pasekmės jauniems žmonėms

00:00:55

Kaip reaguoti į seksistinius juokelius?

00:03:20

Kaip inicijuoti pokytį mokykloje?

10/13

00:07:48

Klausimų - atsakymų sesija

11/13

00:17:51

Testas

12/13

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

13/13

 Šis mokymas yra ilgalaikės programos „Klasės vadovo metai" (40 val., K212000013 ID376100) dalis. Ilgalaikės programos rengimą ir renginius organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38).  Visi dalyviai gaus 3 val. KT pažymas. 

Pastaruoju metu vis garsiau kalbame apie tai, kaip svarbu kurti įtraukią ir saugią aplinką mokiniams augti ir mokytis. Tai, kad mūsų mokinių emocinė sveikata nėra ideali, visai ne naujiena – tai ypač išryškėjo per karantiną. Šių mokymų metu atkreipsime dėmesį į dvi persipynusias temas, turinčias didžiulės reikšmės mokinių emocinei sveikatai bei savijautai, tačiau dažnai liekančias emocinės sveikatos temos paraštėse. Tai nepatogios, daug įtampos visuomenėje keliančios temos - lyčių stereotipai bei įvairovė. Klasės vadovų rolė čia ypatinga: ne tik klasėje sukurti erdvę, kurioje vaikai nebūtų jokiais pagrindais diskriminuojami, bet ir atkreipti tai dėmesį visos mokyklos bendruomenės mastu.


Mokymo metu sužinosite:

 • Kodėl klasių vadovams svarbu ugdyti savo kompetencijas lyčių stereotipų ir įvairovės temomis?
 • Kuo lyčių stereotipai reikšmingi vaiko raidai mokykloje?
 • Su kokiais iššūkiais susiduria neheteroseksualūs vaikai mokykloje?
 • Kaip atpažinti ir reaguoti į patyčias lyties, lytinės tapatybės ar seksualinės orientacijos pagrindais?
 • Kaip galėtume kurti saugią aplinką vaikams augti ir mokytis klasės ir mokyklos mastu?

Po mokymo gebėsite:

 • Kvestionuoti savo bei kolegų nuostatas lyčių stereotipų ir įvairovės temomis.
 • Kurti lyties atžvilgiu nestereotipinę aplinką vaikams augti ir mokytis.
 • Atpažinti patyčias lyties, lytinės tapatybės ar seksualinės orientacijos pagrindais bei gebėti į jas tinkamai reaguoti.
 • Kreipti dėmesį į lyčių stereotipų bei įvairovės temas renkantis ar kuriant ugdymo turinį.
 • Komunikuoti lyčių stereotipų ir įvairovės temomis su vaikais, kolegomis, tėvais bei kitais mokyklos bendruomenės nariais.

Lektoriai

Antanas Jonušas

Antanas Jonušas

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas, lytiškumo ir lyčių lygybės temomis pranešimus skaitantis lektorius

Daugiau apie lektorių

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

 • Klausimai lektoriui

Atsiliepimai