Kompetencijų ugdymas menu | Pedagogas.lt

Kompetencijų ugdymas menu

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/20

00:02:02

Kodėl reikia mokyti menų verslininkų nuomone?

2/20

00:03:21

Ar menas išgelbės pasaulį?

3/20

00:02:33

Ko mokytis prasminga?

4/20

00:01:02

Meninio ugdymo privalumai

5/20

00:15:08

Užduotis. Ar kompetencijos mums naujiena?

6/20

00:17:55

Įvardintos kompetencijos per skirtingus metus

7/20

00:01:51

Liaudies pedagogika

8/20

00:01:45

Kaita ir stabilumas nuo gero prie puikaus

9/20

00:01:51

Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla samprata Klaipėdos Vydūno gimnazijoje

10/20

00:04:28

Kaip užtikrinti pokyčių tvarumą?

11/20

00:05:19

Planavimo iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų dermė

12/20

00:03:27

Meninės veiklos integravimas į ugdymo procesą vydūno gimnazijoje

13/20

00:15:58

Mokinių kūrybinė veikla ir elgesio kultūra

14/20

00:03:40

Grįžtamojo ryšio svarba diegiant kultūrinį ugdymą mokykloje

15/20

00:05:03

Bendradarbiavimo svarba ugdant kompetencijas

16/20

00:02:03

Naujas mokinių pasiekimų vertinimo aprašas

17/20

00:02:30

Pasikartokime

18/20

00:04:57

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

19/20

Testas

20/20

Mokymo medžiaga

Informacija

  • Ilgalaikių programų rengimą ir renginius organizuoja bei kvalifikacijos programas ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38).  Šio mokymo dalyviai gaus 6 val. KT pažymas.


Besikeičiančiame pasaulyje vis didesnį vaidmenį vaidina kompiuteriai ir robotai. Todėl vis didesnį aktualumą įgyja žmogiško potencialo vystymas, kuris iš esmės skiriasi nuo dirbtinio intelekto. Jei mokysime jaunimą konkuruoti su mašinom – pralaimėsime. 


Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktorius, dr. Arvydas Girdzijauskas, pasidalins praktinėmis įžvalgomis, darbo specifika ir humanistinio ugdymo modelio galimybėmis. 


Aktualūs klausimai mokymų metu:

  • Meninio ugdymo įtaka asmenybės augimui; 
  • Evoliucija versus revoliucija. Kas veiksmingiau? Remiantis J. Brunerio ugdymo kultūros teorija;
  • Kultūrinis ugdymas ir mokyklos kultūra;
  • Meninio ir kultūrinio ugdymo organizavimas mokykloje;
  • Pokyčių tvarumo užtikrinimas. Kaitos nuoseklumas;
  • Meninės veiklos integravimas į ugdymo procesą Klaipėdos Vydūno gimnazijoje;
  • Mokinių kūrybinė veikla ir elgesio kultūra;
  • Grįžtamojo ryšio svarba diegiant kultūrinį ugdymą mokykloje;


Seminaras skirtas meninio ir bendrojo lavinimo pedagogams bei kitiems neformalųjį ugdymą organizuojantiems asmenims.


Lektoriai

Arvydas Girdzijauskas

Arvydas Girdzijauskas

Klaipėdos Vydūno gimnazijos, įgyvendinančios Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla pedagoginę sampratą, direktorius, turintis ilgametę vadovavimo chorui patirtį.

Daugiau apie lektorių

Atsiliepimai