Komunikacijos valdymas sklandžiai švietimo įstaigos vadybai. ŠVIETIMO ĮSTAIGOS VADOVO LYDERYSTĖ | Pedagogas.lt

Komunikacijos valdymas sklandžiai švietimo įstaigos vadybai. ŠVIETIMO ĮSTAIGOS VADOVO LYDERYSTĖ

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/16

00:01:25

Komunikacija – tai organizacijos kraujas.

2/16

00:03:03

Organizacijos valdymo schemos ir komunikacijos valdymo santykis

3/16

Veiksmingas vadovavimas šiuolaikinėje švietimo įstaigoje

4/16

00:04:23

Efektyvus organizacijos komunikacijos valdymas gali padėti užtikrinti

5/16

00:07:23

Įstaigos darbo sistemos struktūra

6/16

00:07:27

Darbo sistemos apibendrinimas

7/16

00:02:47

Komunikacijos rūšys. Vertikalioji komunikacija

8/16

00:05:05

Komunikacijos rūšys. Horizontali komunikacija

9/16

00:03:29

Gandų išvengimo būdai

10/16

00:04:41

Verbalinės komunikacijos formos

11/16

00:00:16

Rašytinės komunikacijos privalumai ir trūkumai

00:05:16

Žodinės komunikacijos privalumai ir trūkumai

00:03:52

Efektyvi komunikacija

12/16

00:06:58

Komunikacijos planas. Forma.

00:02:29

Komunikacijos planas tam tikrai veiklai (įvaizdžio gerinimui)

00:00:58

Komunikacijos plano įterpimas į kitą dokumentą (vidaus kontrolė)

00:01:47

Grįžtamasis ryšys neatsiejama efektyvios komunikacijos dalis. Grįžtamojo ryšio prasmingumą veikiantys komponentai

00:03:34

Kokybiško grįžtamojo ryšio požymiai

00:00:42

Grįžtamojo ryšio teikimo žingsniai

00:01:36

Dokumentų valdymo įtaka organizacijos veiklos kokybei

13/16

Dokumentų valdymas

00:01:15

Dokumentacija valdoma vadovaujantis

00:01:12

Dokumentų klasifikavimas

00:01:12

Dokumentų peržiūros ir atnaujinimo poreikio lentelė

00:07:22

Klausimų - atsakymų sesija

14/16

00:04:43

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

15/16

Pažymėjimas

16/16

Informacija

 Mokymas skirti švietimo įstaigų vadovams, jų pavaduotojams bei visiems pedagogams, kuriems aktualu įgyti svarbiausių aktyvios lyderystės kompetencijų, organizuoti savo kasdienę veiklą, planuoti darbus bei deleguoti užduotis.

Pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria švietimo įstaigų bendruomenės, yra susitarimų nesilaikymas arba jų neturėjimas. Situacijų neapibrėžtumas, netvarkingai parengta dokumentacija ir nepakankamas visų suinteresuotųjų šalių (mokytojų, mokinių ir tėvų) informavimas bei komunikacija yra vienas iš svarbiausių efektyvaus darbo trukdžių. 

Mokymo metu sužinosite:

  • apie veiksmingo švietimo organizacijos valdymo charakteristikas;
  • kas yra išorinės ir vidinės komunikacijos valdymas;
  • kokie yra švietimo organizacijos veiklą reglamentuojantys dokumentai;
  • kas yra švietimo organizacijose naudojamų informacinių sistemų efektyvumas.


Po mokymo gebėsite:

  • sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją;
  • planuoti pokyčius ir juos valdyti;
  • efektyviai naudotis procesų valdymo ir dokumentų valdymo kompetencija;
  • dirbti su duomenimis ir informacija.

Informacija

Šis mokymas yra ilgalaikės programos „ŠVIETIMO ĮSTAIGOS VADOVO LYDERYSTĖ" (40 val., K213003631 ID478159) dalis. Registruojantis į visą programą – pigiau! Ilgalaikės programos rengimą ir renginius organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38).  Visi dalyviai gaus 8 val. KT pažymas. 

Lektoriai

Danguolė Miškinienė

Danguolė Miškinienė

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktorė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo vadybos magistrantų baigiamųjų darbų gynimo komisijos narė.

Mokymo medžiaga

Atsiliepimai