KONFERENCIJA: Ikimokyklinio ugdymo švietimo pokyčiai 2023 | Pedagogas.lt

KONFERENCIJA: Ikimokyklinio ugdymo švietimo pokyčiai 2023

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Konferencijos atidarymas

1/8

00:01:54

Kas svarbu dirbant pagal atnaujintą „Priešmokyklinio ugdymo programą“?

2/8

00:57:04

STEAM ugdymas: robotika, matematika, inžinerija

3/8

00:44:15

Sveikatą stiprinančios mokyklos vizija ikimokyklinėse įstaigose

4/8

00:48:20

Ikimokyklinis ugdymas tampa visuotiniu – kaip pasiruošti?

5/8

00:43:40

Priešmokyklinio ugdymo įgyvendinant atnaujintas programas planavimas

6/8

00:45:53

Įtraukties švietime plėtros vizija ir kryptys

7/8

00:42:05

Pažymėjimas

8/8

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui

Informacija

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas pagal atnaujintas programas  (40 val.)“ rengimą ir renginius organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38). Visi dalyviai gaus akredituotas 12 val. KT pažymėjimus.

2022-2023-ųjų mokslo metai – intensyvūs ir kupini pokyčių ikimokykliniame bei priešmokykliniame ugdyme. Kokie jie?

  • 2022 metais atnaujinta priešmokyklinio ugdymo programa;
  • Ruošiamasi atnaujinti  „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“;
  • Nuo 2023-ųjų rugsėjo pradedamas visuotinis ikimokyklinio ugdymo ankstinimas;
  • Vis garsiau kalbama apie informatinio ugdymo diegimo integraciją ikimokykliniame ugdyme.


Konferencijos temos:


1.  „STEAM ugdymas: robotika, matematika, inžinerija“

STEAM ugdymo ir informatinio mąstymo įgūdžių svarba, matematiniai gabumai yra ypač aktualūs darbo rinkoje: 2019 m. vieni iš paklausiausių – inžinerijos, mechanikos, elektronikos, elektros, statybos inžinieriai, informacinių technologijų sektoriaus taikomųjų programų kūrėjai, programuotojai ir sistemų analitikai (Švietimo naujienos, 2021). Apie skaitmeninių technologijų naudą bei inovatyvų ugdymą, skatinantį vaikų matematinius, inžinerinius bei robotikos įgūdžius, informatinį mąstymą kalbės doc.dr. Sergejus Neifachas ir lekt. Leonas Kleniauskas.


2. „Sveikatą stiprinančios mokyklos vizija ikimokyklinėse įstaigose“

Atnaujintoje „Priešmokyklinio ugdymo programoje“ viena iš kompetencijų yra vaikų sveikos gyvensenos kompetencija. Sveikatą stiprinanačios mokyklos Lietuvoje veikia jau 30 m. ir šie metai yra jubiliejiniai. Lektorė Nijolė Paulauskienė pristatys sveikatą stiprinančios mokyklos viziją ikimokyklinėse įstaigose bei paskatins prisijungti prie Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo.


3. „Ikimokyklinis ugdymas tampa visuotiniu – kaip pasiruošti?“

Nuo 2023-ųjų prasideda ikimokyklinio ugdymo ankstinimas: „pagal priimtas naujas pataisas nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą taps visuotinis nuo 4 metų amžiaus, nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. – nuo 3 metų amžiaus, nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. – nuo 2 metų amžiaus (Murauskaitė, 2020).  Tai reiškia, kad grupėse padaugės jaunesnio amžiaus vaikų, dar vienas iššūkis, kuris laukia –  priešmokyklinę grupę galės lankyti vaikai, sulaukę penkerių. Ką duos visuotinio ikimokyklinio ugdymo ankstinimas? Ko siekiama, kokias problemas ketinama išspręsti? Taip pat -  ar penkiametis gai būti pasirengęs keliauti į priešmokyklinę grupę? Apie tai – doc.dr. Birutės Autukevičienės pranešime.


4. „Priešmokyklinio ugdymo įgyvendinant atnaujintas programas planavimas“

Atnaujinus „Priešmokyklinio ugdymo programą“ pedagogams kyla daug klausimų: kaip dabar ugdyti šio amžiaus vaikus, į ką orientuotis, kaip organizuoti veiklas? Ar tikrai ugdymo formos turėtų keistis kardinaliai? Dr. Audronė Allan teigia, kad vienas svarbiausių atnaujintų programų įgyvendinimo aspektų yra sistemingas planavimas. Apie jo svarbą ir naudą – lektorės pranešime.


5. „Įtraukties švietime plėtros vizija ir kryptys“

Oficialiai 2024-ieji – tai metai, kada į švietimo įstaigas bus pilnai integruojami skirtingų poreikių turintys vaikai. Reikia pripažinti, kad įtrauktis vyksta jau dabar ir ypatingų ugdytinių darželio grupėse dažnai yra net po kelis. Kaip pritaikyti aplinką, į ką atkreipti dėmesį kalbant apie įtrauktį darželiuose kalbės Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas Ignas Gaižiūnas.

Lektoriai

Nijolė Paulauskienė

Nijolė Paulauskienė

Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro specialistė

doc. dr. Birutė Autukevičienė

doc. dr. Birutė Autukevičienė

VDU Švietimo akademijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo programų grupės docentė, dėstytoja

doc. dr. Sergejus Neifachas

doc. dr. Sergejus Neifachas

Darželio direktorius, dėstytojas

lekt. Leonas Kleniauskas

lekt. Leonas Kleniauskas

Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ vaikų edukacinių tyrinėjimų laboratorijos vadovas

Dr. Audronė Allan

Dr. Audronė Allan

Priešmokyklinio ugdymo programų atnaujinimo grupės narė

Ignas Gaižiūnas

Ignas Gaižiūnas

Švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas

Sigita Burvytė

Sigita Burvytė

Edukologijos mokslų daktarė.