Konferencija: Įtraukusis darželis 2022

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/9

00:00:59

Vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai: darželio mokytojo veiksmai ir kaip vaiko problemas spręsti kartu su tėvais?

2/9

00:53:49

Bendradarbiavimo su autistišku vaiku užmezgimas darželio sąlygomis

3/9

00:52:14

Sensorinės integracijos priemonės ir jų pritaikymas ikimokyklinuko pojūčiams patenkinti

4/9

01:02:04

Vaiko patirties įgalinimas įtraukiojo ugdymo pokyčių kelyje

5/9

00:59:22

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas vaikams, turintiems specialiųjų poreikių

6/9

00:59:25

ASS turinčių vaikų elgesio problemų, kylančių darželio grupėje, sprendimo galimybės ir efektyvūs metodai

7/9

01:24:26

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

8/9

Testas

9/9

00:00:00

Ši konferencija yra ilgalaikės akredituotos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos „Įtraukusis ugdymas: kaip pasirengti ir organizuoti?“ (212000013) dalis. Ilgalaikės programos rengimą ir renginius organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38). Visi dalyviai gaus 8 val. KT pažymėjimus. 

Mokymo aktualumas:

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo situacija Lietuvoje nuo 2024 metų stipriai pasikeis. 2024 m. ugdymo įstaigos rengiasi atverti duris vaikams turintiems specialiųjų ugdymo poreikių, kad kiekvienas galėtų mokytis ir būtų ugdomas arčiau namų ar kitoje, labiausiai tėvų vertybes atitinkančioje, įstaigoje. 

Kam skirtas mokymas?

 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams bei švietimo pagalbos specialistams.
 • ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenėms. 

Mokymo metu sužinosite:

 • Vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai: darželio mokytojo veiksmai ir kaip vaiko problemas spręsti kartu su tėvais?
 • Bendradarbiavimo su autizmo spektro  sutrikimų turinčiu vaiku užmezgimas darželio sąlygomis;
 • Sensorinės integracijos priemonės ir jų pritaikymas ikimokykliniame ugdyme;
 • Vaiko patirties įgalinimas įtraukiojo ugdymo pokyčių kelyje;
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo poreikių.
 • ASS turinčių vaikų elgesio problemų, kylančių darželio grupėje, sprendimo galimybės.

 Po mokymo gebėsite:

 • Užmegzti bendradarbiaujantį ryšį su ASS turinčiu vaiku;
 • Koreguoti netinkamą vaikų elgesį;
 • Pritaikyti ugdymo erdves vaikams turintiems įvairaus tipo specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • Glaudžiau bendradarbiauti su ugdytinių tėvais;
 • Suprasite įtraukties principus ir galėsite konstruoti įtraukties scenarijus savo grupėje ar įstaigoje.

Mokymą sudaro:

 • Pranešimai konferencijoje.
 • Dalijamoji medžiaga su praktiniais pavyzdžiais.

Lektoriai

doc. dr. Sergejus Neifachas

doc. dr. Sergejus Neifachas

Darželio direktorius, dėstytojas

Daugiau apie lektorių

Simona Pipiraitė

Simona Pipiraitė

Elgesio analizės specialistė

Daugiau apie lektorių

Lukas Kamarauskas

Lukas Kamarauskas

Ergoterapeutas

Daugiau apie lektorių

Roberta Plekavičienė

Roberta Plekavičienė

Dubysos aukštupio mokyklos specialioji pedagogė-logopė

Daugiau apie lektorių

Eglė Kairelytė-Sauliūnienė

Eglė Kairelytė-Sauliūnienė

edukologė, VšĮ „Abos centras“ steigėja ir vadovė

Daugiau apie lektorių

Rūta Misiulienė

Rūta Misiulienė

Psichologė, konsultantė

Daugiau apie lektorių

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

 • Papildoma medžiaga
 • Klausimai lektoriui

Atsiliepimai