Konferencija "Mažinti krūvį - didinti motyvaciją. Sėkmingiausi nuotolinio mokymo metodai"

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/13

00:07:18

Administracijos atsakomybė ir konkretūs darbai, kad nuotolinis mokymas būtų sėkmingas

2/13

00:32:41

Kaip sukurti motyvuojančią ir pozityvią aplinką mokytojui mokyti

3/13

00:37:29

Mokytojo laiko planavimas: kaip dirbti, kad neliktų darbų taisymo iki paryčių

4/13

00:31:28

Kaip pačiam kurti įtraukiančias ir įdomias nuotolines pamokas

5/13

00:22:59

Įtraukusis nutolinis ugdymas pradinių klasių mokiniams

6/13

00:11:50

Įtraukusis nuotolinis mokymas vyresniųjų klasių mokiniams

7/13

00:30:49

Specialiojo ugdymo nuotoliniu būdu optimizavimo praktika bendrojo ugdymo mokykloje

8/13

00:24:15

Konfliktų ir įtampos valdymas (nuotolinėje) klasėje

9/13

00:23:51

Pasitikėjimas mokytoju ir mokiniu virtualiose klasėse

10/13

00:15:17

Kaip neišprotėti mokytojui, kai visi pradės eiti iš proto?

11/13

00:37:33

Diskusija: Nuotolinis ugdymas - tik apie akademinias žinias?

12/13

00:33:12

Testas

13/13

00:00:00

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui

Praktinė švietimo konferencija "Mažinti krūvį - didinti motyvaciją: sėkmingiausi nuotolinio mokymo metodai" 

Įtampa, stresas, milžiniškai išaugęs krūvis - tai neįprasta kasdienybė, kuri, prasidėjus nuotoliniam ugdymui, užgriuvo pedagogus ir ugdymo įstaigų vadovus. Ne paslaptis, kad daugumai vien mintis apie gresiantį nuotolinį ugdymą kelia nemalonias emocijas, pedagogai jaučiasi dar nepasiruošę rudens iššūkiams. 

Konferencijos "Mažinti krūvį - didinti motyvaciją: sėkmingiausi nuotolinio mokymo metodai" pranešėjai dalinasi sėkmingai veikiančiomis praktikomis, kurias galėsite lengvai pritaikyti savo ugdymo įstaigose ir pamokose.

Konferencijos "Mažinti krūvį - didinti motyvaciją: sėkmingiausi nuotolinio mokymo metodai" pranešimai ir temos: 

 1. Administracijos atsakomybė ir konkretūs darbai, kad nuotolinis mokymas būtų sėkmingas.

Pagrindinė mokyklos administracijos atsakomybė – organizuoti sklandų ugdymo procesą. Iš ko ji susideda? Kodėl svarbu nesiblaškyti, organizuojant nuotolinio ugdymo procesą? Pranešėjas dalinasi Vilniaus Krikščionių gimnazijos patirtimi organizuojant darbą nuotoliniu būdu bei dirbant mišriuoju būdu (dalis klasės mokosi klasėje, dalis - nuotoliniu būdu). 

Kokios yra bendrosios mokyklos nuostatos, strategija, sprendimai? Kaip vyksta mokytojų ir moksleivių apmokymai ir
 techninis aprūpinimas, komunikacija su mokytojais, mokiniais, tėvais, ugdymo proceso stebėsena, vertinimas? 

 2. Kaip sukurti motyvuojančią ir pozityvią aplinką mokytojui mokyti? 

Ką galime daryti šiandien ir nuotolinio ugdymo metu, kad sukurtume produktyvią ir pozityvią aplinką mokytojui mokyti? Kalbėsime apie vadovo atsakomybę, jo vaidmenį gerinant mokytojo darbo aplinką. Kokie turėtų būti mokinių ugdymo lūkesčiai, ar jie tapatūs lyginant su ugdymu gyvai? Kokią palaikymo sistemą (įrankiai, rutinos, mokymai, apdovanojimai ir įvertinimai) mokytojams turėtų taikyti vadovas? Patarimai mokytojui: kaip paskirstyti energiją, planuoti dieną, skirstyti prioritetus, bendradarbiauti ir komunikuoti su kolegomis. 

 3. Mokytojo laiko planavimas: kaip dirbti, kad netektų darbų taisyti iki paryčių?

Kokie sprendimai nuotoliniam ugdymui buvo priimti Kauno Saulės gimnazijoje? Kokie darbo metodai bei priemonės naudoti matematikos pamokose, kaip planuotas mokytojos laikas ruošiantis pamokoms ir vertinant mokinių darbus?

4. Kaip pačiam kurti įtraukiančias ir įdomias nuotolines pamokas?

Konkretūs žingsniai, kaip mokytojui kurti įtraukiantį skaitmeminį ugdymo turinį, kuris gali būti naudojamas tiek nuotoliniame mokyme, tiek sugrįžus į mokyklas. Skaitmeninis ugdymo turinys - kaip krūvio mažinimo priemonė. Ar žinojote, kad skaitmeninio ugdymo turinio autoriais gali tapti ir mokiniai? Susipažinkite su visomis plačiomis galimybėmis! 

5. Įtraukusis nuotolinis ugdymas pradinių klasių mokiniams.

Kaip pradinių klasių mokytojui efektyviausiai planuotis savo darbo laiką? Kaip efektyviai valdyti nuotolinę klasę? Apie taisykles, pradinių klasių mokinių motyvacijos išlaikymą nuotolinio mokymo metu ir dar daugiau. 

6. Įtraukusis nuotolinis mokymas vyresniųjų klasių mokiniams.

Nuotolinis ugdymas suteikia galimybę mokiniams pateikti tokių formų užduotis, kurių tradicinės pamokos metu atlikti nebuvo galima, arba kurioms trūkdavo laiko. Pranešėjas dalinasi savo patirtimi organizuojant nuotolinį mokymą vyresniųjų klasių moksleiviams, aptaria ne tik sėkmingai taikytus principus, bet ir metodus ar aspektus, kurie pasirodė netinkami, neefektyvūs. 

7. Specialiojo ugdymo nuotoliniu būdu optimizavimo praktika bendrojo ugdymo mokykloje. 

Kaip organizuoti mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymą nuotoliniu būdu? Pranešime kalbama apie nuotolinių pamokų ir savarankiškos veiklos tvarkaraščių sudarymą ir įgyvendinimą; sistematizuotą užduočių pateikimą; specialiosios, psichologinės ir socialinės pagalbos teikimą integruojant į pagalbą mokantis; kelių mokymosi dalykų jungimo galimybes; sėkmingą funkcijų pasiskirstymą tarp mokinio ugdytojų.

8. Konfliktų ir įtampos valdymas (nuotolinėje) klasėje. 

Nereikia nė nuotolinio mokymo, kad suprastume, jog mokytojai, mokiniai ir jų tėvai, administracijos darbuotojai dažnai susiduria su vidiniais ir išoriniais konfliktais, didesniais ir mažesniais sunkumais kasdieniniame darbe. Atrasti daugiau ramybės įprastame ir nuotoliniame ugdyme, mažinti įtampą, išvengti konfliktų ir juos lengviau išspręsti gali padėti savo ir kitų žmonių ribų suvokimas bei struktūruoti bendruomenės sprendimai dėl darbo organizavimo.

9. Pasitikėjimas mokytoju ir mokiniu virtualiose klasėse.

Kaip kasdien, mažais žingsneliais, galime stiprinti pasitikėjimą savimi, vienas kitu ir formuoti pasitikėjimu grįstą bendruomenę, tobulėjančią nuotoliniu būdu? 

10. Kaip neišprotėti mokytojui, kai visi pradės eiti iš proto?

Dažniausiai stresą kelia tai, ko negalime valdyti. Ar verta panikuoti dėl to, ko negalime valdyti? Tikrai ne. Verčiau ir kur kas prasmingiau koncentruotis į tai, ką galime valdyti. Ką gali valdyti mokytojas? Kaip mokytojui išlikti ramiam? Kaip sugebėti nubrėžti ribas ir prisiimti tiek atsakomybės, kiek mokytojui priklauso?  

11. Diskusija: Nuotolinis ugdymas - tik apie akademines žinias? 

Diskusijoje aptariami nuotolinio mokymo iššūkiai tradicinio ugdymo ir bendrajame gyvenimo kontekste. 

Lektoriai