Konferencija: Švietimo vizija 2021

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Konferencijos atidarymas

1/10

00:01:08

IKT įrankiai šiuolaikiniam mokytojui

2/10

00:42:49

Problemų sprendimo ir kritinio mąstymo ugdymas modernios visuomenės švietimo kontekste

3/10

00:23:35

Asmens duomenų apsauga švietimo įstaigoje: kokios klaidos padarytos nuotolinio mokymo metu

4/10

00:37:28

Mokytojas tampa vadovu: transformacijos iššūkiai

5/10

00:39:44

Ateities švietimo krypčių kontroversijos ir vizija

6/10

00:43:57

Adaptacinis periodas grįžus į klases: spragų panaikinimas, santykių atkūrimas

7/10

00:38:01

Ar švietime suksimės aplink?

8/10

00:35:46

Kaip motyvuoti tuos, kurių niekas nemotyvuoja?

9/10

00:58:58

Testas

10/10

00:00:00

Mokymo medžiaga

Švietime nuolat kalbame apie pokyčius ir inovacijas, kuriame ilgalaikes ir trumpalaikes vizijas. O kokių naujovių sulauksime šiais metais?

Konferencijos metu skiriamas dėmesys adaptaciniam laikotarpiui sugrįžus į klases, hibridinio mokymo įrankių pristatymui, duomenų apsaugos reglamento teismų praktikos analizei, pokyčiams ir ateities vizijoms švietimo sistemoje. Taip pat aktualizuojama ne tik mokinių psichologinis komfortas grįžus į klases, bet ir mokytojų motyvacija dirbti šiais neįprastais mokslo metais. Iš kur semtis ne tik pedagoginių idėjų, metodų, bet ir įkvėpimo?

Lektoriai