Konferencija: Vaikas ir kalba 2022

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Konferencijos atidarymas

1/2

00:01:48

Kitakalbių vaikų ir šeimų bendravimo ir įtraukimo į ugdymą būdai

00:38:28

Gestų kalba – būdas susikalbėti autistiškiems, kurtiesiems, neprigirdintiems ir raidos sutrikimų turintiems vaikams

00:39:36

Gamta vaikų knygose – kaip per knygą skatinti pažinti ir atrasti?

00:54:09

Kaip kurti ryšį su vaikais ir tėvais per kalbos lavinimą ir žaidimus?

00:52:11

Alternatyvūs būdai, kaip susikalbėti su dar nekalbančiu vaiku: metodai ir praktiniai patarimai

00:34:08

Galvos skausmas – neskaitantis vaikas. Kokius „vaistus“ naudoti?

00:37:54

Testas

2/2

00:00:00

Ši konferencija yra ilgalaikės KT programos „Kalbėjimo, rašymo ir skaitymo gebėjimų ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje (40 val.)“ dalis. Ilgalaikės programos rengimą ir renginius organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38).  Visi dalyviai gaus akredituotus 10 val. KT pažymėjimus.

Kalba – svarbiausias žmogaus psichinės ir socialinės raidos pasiekimas, įgyjamas bendraujant su kitais žmonėmis. Na, o mažo vaiko kalba – tai gebėjimas klausyti ir kalbėti. Tokiu būdu vaikas pratinasi išgirsti ir suprasti kitą, mokosi kalbėti pats. Išmokęs kalbėti vaikas įgyja galimybę suvokti ir atspindėti tikrovę, logiškai mąstyti, apibendrinti, planuoti ir reguliuoti savo ketinimus, sumanymus ir veiksmus. 

Deja, tačiau dabartinės vaikų kartos problema – prasti vaikų kalbiniai įgūdžiai: deja, bet vis daugiau vaikų nekalba ir savo poreikius reiškia neverbaliai, kiti pradeda kalbėti itin vėlai, sunkiai geba dėstyti mintis, jų itin skurdus žodynas. Didžiosios daugumos vaikų yra neišlavintas pomėgis skaityti, domėtis kalba – tai lemia, kad vaikai nepasitiki savimi, bandydami išreikšti savo mintis žodžius dažnai pakeičia neverbaline kalba. Taip pat šiandien ypač aktuali kitakalbystės bei dvikalbystės problema.

Konferencija skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio bei pradinio ugdymo pedagogams bei visiems, susiduriantiems su vaiko nekalbėjimo, sulėtėjusios kalbos raidos, dvikalbystės, nenoro skaityti problemomis.

 

Pagrindinės konferencijos temos: 

 • alternatyvūs būdai, kaip susikalbėti su dar nekalbančiu vaiku: metodai ir praktiniai patarimai
 •  kaip kurti ryšį su vaikais ir tėvais per kalbos lavinimą ir žaidimus?
 •  gestų kalba – būdas susikalbėti autistiškiems, kurtiesiems, neprigirdintiems ir raidos sutrikimų turintiems vaikams
 •  kitakalbių vaikų ir šeimų bendravimo ir įtraukimo į ugdymą būdai
 •  galvos skausmas – neskaitantis vaikas. Kokius „vaistus“ naudoti?
 •  gamta vaikų knygose – kaip per knygą skatinti pažinti ir atrasti?


 Po konferencijos gebėsite:

 • naudojantis gestų kalba skatinti komunikuoti nekalbančius vaikus;
 • per žaidimus, kalbinius pratimus kurti ryšį su vaikais;
 • paskatinti vaikus domėtis knygomis;
 • parinkti darželio bibliotekai tokią literatūrą, kuri būtų patraukti vaikams;
 • rasti būdų, kaip komunikuoti ir į ugdymo procesą įtraukti kitakalbius vaikus bei jų tėvus;
 • taikyti skirtingus metodus, siekiant lavinti vaikų kalbinius įgūdžius.


Lektoriai

Mokymo medžiaga