Matematika: kaip kurti integruotas pamokas? (10 val., K213002999)

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/4

00:02:53

Temos klausimai

00:01:08

Po mokymų gebėsite

00:00:19

Temos dalys

00:01:06

Mokinių nuomonė

00:03:20

Asmeninė patirtis

00:01:18

Mokinių nuomonė

00:04:27

10 įtraukiančio mokymos(-i) patarimų

00:10:34

Mokytojų patirtis

00:04:45

Integruotas ugdymas

00:14:51

Matematika – informacinės technologijos

00:11:28

Matematika – technologijos

00:04:02

Matematika – lietuvių kalba

00:05:07

Matematika – informacinės technologijos

00:02:41

Matematika - fizika

00:06:15

Matematika - istorija

00:03:15

Klausimas auditorijai

00:04:17

Idėjos integruotoms pamokoms

00:24:21

Klausimas auditorijai

00:06:28

Apibendrinimas

00:01:36

Savarankiško darbo užduotis

00:01:44

Klausimų - atsakymų sesija

2/4

00:10:45

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

3/4

Testas

4/4

00:00:00

Šis mokymas yra ilgalaikės akredituotos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos: „Matematika: integruotos ir įtraukiančios pamokos.“ (213002999) dalis.

Paskaitos dalyviams išduodamas 10 val. pažymėjimas.

Mokymas skirtas 5-8 klasių matematikos mokytojams, kurie susiduria su mokinių motyvacijos problema.

Mokytojams bus pateikti realūs pavyzdžiai ir idėjos, kaip kurti įtraukiančias ir integruotas  pamokas. 

Kaip didinti pažangumą ir mokinių motyvaciją mokytis matematikos ?  Išnagrinėję mokyklų duomenys, švietimo pagalbos specialistai pasiūlė galimas alternatyvas matematikos pasiekimų gerinimui: matematikos dalykų integravimas su kitais dalykais, įtraukiančių pamokų kūrimas – tai keletas iš siūlomų sprendimų, kurie galėtų turėti teigiamos įtakos siekiant aukštesnio mokinio pažangumo. 

Mokymo metu sužinosite:

• Kas yra integruotos pamokos?
• Kaip matematikos pamokas integruoti su lietuvių kalba?
• Kaip matematikos pamokas integruoti su anglų kalba?
• Kaip matematikos pamokas integruoti su istorija?
• Kaip matematikos pamokas integruoti su geografija?
• Idėjos Jūsų būsimoms integruotoms pamokoms.

Po mokymo gebėsite:

• Integruoti matematikos pamokas su lietuvių kalba: „Paprastasis skaitvardis     +  įvardžiuotinis skaitvardis = trupmena”
• Integruoti matematikos pamokas su anglų kalba: ,,Veiksmai su dešimtainėmis trupmenomis: sudėtis, atimtis ir daugyba“.
• Integruoti matematikos pamokas su istorija: „Teigiamieji ir neigiamieji skaičiai – istorinė tiesė“.
• Integruoti matematikos pamokas su geografija: „Koordinačių sistema ir vietos nustatymas“.
• Integruoti matematikos pamokas su informacinėmis technologijomis: „Duomenų rinkimas ir vaizdavimas“.

Lektoriai

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui
  • Praktinės užduotys