Matematika: kaip kurti integruotas pamokas? (10 val., K213002999)

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/24

00:02:53

Temos klausimai

2/24

00:01:08

Po mokymų gebėsite

3/24

00:00:19

Temos dalys

4/24

00:01:06

Mokinių nuomonė

5/24

00:03:20

Asmeninė patirtis

6/24

00:01:18

Mokinių nuomonė

7/24

00:04:27

10 įtraukiančio mokymos(-i) patarimų

8/24

00:10:34

Mokytojų patirtis

9/24

00:04:45

Integruotas ugdymas

10/24

00:14:51

Matematika – informacinės technologijos

11/24

00:11:28

Matematika – technologijos

12/24

00:04:02

Matematika – lietuvių kalba

13/24

00:05:07

Matematika – informacinės technologijos

14/24

00:02:41

Matematika - fizika

15/24

00:06:15

Matematika - istorija

16/24

00:03:15

Klausimas auditorijai

17/24

00:04:17

Idėjos integruotoms pamokoms

18/24

00:24:21

Klausimas auditorijai

19/24

00:06:28

Apibendrinimas

20/24

00:01:36

Savarankiško darbo užduotis

21/24

00:01:44

Klausimų - atsakymų sesija

22/24

00:10:45

Testas

23/24

00:00:00

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

24/24

Šis mokymas yra ilgalaikės akredituotos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos: „Matematika: integruotos ir įtraukiančios pamokos.“ (213002999) dalis.

Paskaitos dalyviams išduodamas 10 val. pažymėjimas.

Mokymas skirtas 5-8 klasių matematikos mokytojams, kurie susiduria su mokinių motyvacijos problema.

Mokytojams bus pateikti realūs pavyzdžiai ir idėjos, kaip kurti įtraukiančias ir integruotas  pamokas. 

Kaip didinti pažangumą ir mokinių motyvaciją mokytis matematikos ?  Išnagrinėję mokyklų duomenys, švietimo pagalbos specialistai pasiūlė galimas alternatyvas matematikos pasiekimų gerinimui: matematikos dalykų integravimas su kitais dalykais, įtraukiančių pamokų kūrimas – tai keletas iš siūlomų sprendimų, kurie galėtų turėti teigiamos įtakos siekiant aukštesnio mokinio pažangumo. 

Mokymo metu sužinosite:

• Kas yra integruotos pamokos?
• Kaip matematikos pamokas integruoti su lietuvių kalba?
• Kaip matematikos pamokas integruoti su anglų kalba?
• Kaip matematikos pamokas integruoti su istorija?
• Kaip matematikos pamokas integruoti su geografija?
• Idėjos Jūsų būsimoms integruotoms pamokoms.

Po mokymo gebėsite:

• Integruoti matematikos pamokas su lietuvių kalba: „Paprastasis skaitvardis     +  įvardžiuotinis skaitvardis = trupmena”
• Integruoti matematikos pamokas su anglų kalba: ,,Veiksmai su dešimtainėmis trupmenomis: sudėtis, atimtis ir daugyba“.
• Integruoti matematikos pamokas su istorija: „Teigiamieji ir neigiamieji skaičiai – istorinė tiesė“.
• Integruoti matematikos pamokas su geografija: „Koordinačių sistema ir vietos nustatymas“.
• Integruoti matematikos pamokas su informacinėmis technologijomis: „Duomenų rinkimas ir vaizdavimas“.

Lektoriai

Vilma Urbonaitė

Vilma Urbonaitė

Matematikos mokytoja, korepetitorė, lektorė.  Jau 11 metų  veda seminarus ir sėkmingai mokinius rengia matematikos ir fizikos brandos egzaminams.

Daugiau apie lektorių

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui
  • Praktinės užduotys