Matematika: kaip kurti integruotas pamokas? (10 val., K213002999)

 • 1.
  Įžanga
  0:02:53
 • 2.
  Temos klausimai
  0:01:08
 • 3.
  Po mokymų gebėsite
  0:00:19
 • 4.
  Temos dalys
  0:01:06
 • 5.
  Mokinių nuomonė
  0:03:20
 • 6.
  Asmeninė patirtis
  0:01:18
 • 7.
  Mokinių nuomonė
  0:04:27
 • 8.
  10 įtraukiančio mokymos(-i) patarimų
  0:10:34
 • 9.
  Mokytojų patirtis
  0:04:45
 • 10.
  Integruotas ugdymas
  0:14:51
 • 11.
  Matematika – informacinės technologijos
  0:11:28
 • 12.
  Matematika – technologijos
  0:04:02
 • 13.
  Matematika – lietuvių kalba
  0:05:07
 • 14.
  Matematika – informacinės technologijos
  0:02:41
 • 15.
  Matematika - fizika
  0:06:15
 • 16.
  Matematika - istorija
  0:03:15
 • 17.
  Klausimas auditorijai
  0:04:17
 • 18.
  Idėjos integruotoms pamokoms
  0:24:21
 • 19.
  Klausimas auditorijai
  0:06:28
 • 20.
  Apibendrinimas
  0:01:36
 • 21.
  Savarankiško darbo užduotis
  0:01:44
 • 22.
  Klausimų - atsakymų sesija
  0:10:45
 • 23.
  Testas (5 klausimų)

Priskirti

Kaip didinti pažangumą ir mokinių motyvaciją mokytis matematikos ?  Išnagrinėję mokyklų duomenys, švietimo pagalbos specialistai pasiūlė galimas alternatyvas matematikos pasiekimų gerinimui: matematikos dalykų integravimas su kitais dalykais, įtraukiančių pamokų kūrimas – tai keletas iš siūlomų sprendimų, kurie galėtų turėti teigiamos įtakos siekiant aukštesnio mokinio pažangumo. 
Mokymas skirtas matematikos mokytojams, kurie dirba su 5-8 klasių mokiniais ir susiduria su mokinių motyvacijos problema. Mokytojams bus pateikti realūs pavyzdžiai ir idėjos, kaip kurti įtraukiančias ir integruotas matematikos pamokas. Įtraukiančių ir integruotų pamokų kūrimas taip pat padeda atskleisti mokytojo profesijos kūrybiškumą. 

Mokymo metu sužinosite:

• Kas yra integruotos pamokos?
• Kaip matematikos pamokas integruoti su lietuvių kalba?
• Kaip matematikos pamokas integruoti su anglų kalba?
• Kaip matematikos pamokas integruoti su istorija?
• Kaip matematikos pamokas integruoti su geografija?
• Idėjos Jūsų būsimoms integruotoms pamokoms.

Po mokymo gebėsite:

• Integruoti matematikos pamokas su lietuvių kalba: „Paprastasis skaitvardis     +  įvardžiuotinis skaitvardis = trupmena”
• Integruoti matematikos pamokas su anglų kalba: ,,Veiksmai su dešimtainėmis trupmenomis: sudėtis, atimtis ir daugyba“.
• Integruoti matematikos pamokas su istorija: „Teigiamieji ir neigiamieji skaičiai – istorinė tiesė“.
• Integruoti matematikos pamokas su geografija: „Koordinačių sistema ir vietos nustatymas“.
• Integruoti matematikos pamokas su informacinėmis technologijomis: „Duomenų rinkimas ir vaizdavimas“.

Vertinimų komentarai

Regina
Džiaugiuosi, kad išgirdau daug praktinių patarimų, pavyzdžių.

Marzena
Super

Viktorija

Gintarė

Asta
Ačiū daug praktinių patarimų

Jolita

10 val.
+ Papildoma medžiaga
+ Praktinės užduotys
+ Klausimai lektoriui
(5.00/6 Balsai)

Komentarai
6
Peržiūros
222

Vilma Urbonaitė

vilma urbonaite

Lektorė

Matematikos mokytoja, korepetitorė, lektorė.  Jau 11 metų  veda seminarus ir sėkmingai mokinius rengia matematikos ir fizikos brandos egzaminams.

Mokymai
3

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.