Matematika: kaip kurti įtraukiančias pamokas? (10 val., K213002999)

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/4

00:01:06

Po mokymų gebėsite

00:00:46

Temos dalys

00:02:44

Kodėl vaikai nenori mokytis matematikos?

00:16:57

Kaip motyvuoti mokinius mokytis matematikos?

00:05:53

„Gera“ ir „įtraukianti“ pamoka

00:08:01

Socialiniai partneriai mokykloje

00:04:48

Pamokų ciklas su mokyklos visuomenės sveikatos specialiste

00:09:41

Pamokų ciklas su mokyklos bibliotekos darbuotoja

00:05:22

Mokomės matematikos žaisdami

00:20:08

Rengiame parodas, baigiamuosius darbus ir renginius

00:15:10

Idėjos matematikos parodoms, žaidimams ir renginiams

00:24:34

Apibendrinimas

00:04:23

Savarankiškas darbas

00:01:35

Klausimų - atsakymų sesija

2/4

00:04:38

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

3/4

Testas

4/4

00:00:00

Šis mokymas yra ilgalaikės akredituotos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos: „Matematika: integruotos ir įtraukiančios pamokos.“ (213002999) dalis.

Paskaitos dalyviams išduodamas 10 val. pažymėjimas.


Mokymas skirtas matematikos mokytojams, kurie dirba su 5-8 klasių mokiniais ir susiduria su mokinių motyvacijos problema.

Kaip įveikti prastą pažangumą ir didinti mokinių motyvaciją mokytis? Įtraukiančių pamokų kūrimas galėtų turėti teigiamos įtakos siekiant aukštesnio mokinio pažangumo. Mokytojams bus pateikti realūs pavyzdžiai ir idėjos, kaip kurti įtraukiančias matematikos pamokas.  Įtraukiančios pamokos skatina mokinių mokymosi motyvaciją, suteikia galimybes pritaikyti užduotis pagal mokinių poreikius ir galias, padeda greičiau įsiminti reikiamą informaciją, susieja žinias bei gebėjimus.

 

Mokymo metu sužinosite:

• Kaip  motyvuoti mokinius pamilti matematiką?
• Įtraukiančių pamokų pavyzdžiai.
• Kaip kurti įtraukiančias pamokas ?
• Kaip kurti įtraukiančias pamokas su socialiniais partneriais?
• Kokias žaidimo formas galima panaudoti pamokų metu ?
• Kokias matematines parodas, projektus organizuoti su mokiniais?
• Idėjos jūsų būsimoms įtraukiančioms pamokoms.

Po mokymo gebėsite:

• Motyvuoti mokinius mokytis matematikos.
• Vesti įtraukiančias pamokas su socialiniais partneriais. 
• Matematikos temas pateikti ir mokytis per įvairius žaidimus.
• Organizuoti parodas ir projektus matematikos tematika mokykloje.
• Kurti įtraukiančias matematikos pamokas: „Erdviniai kūnai“,  „Atstumai, perimetrai, plotai“ ir k.t

Lektoriai

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui
  • Praktinės užduotys

Atsiliepimai