Matematikos meistriškumo mokymai. Žodiniai uždaviniai: kai neaišku nuo ko pradėti (5 val., K211001209).

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/18

00:00:58

Ką vadiname žodiniu uždaviniu?

2/18

00:03:19

ŽU tikslai

3/18

00:01:46

Kokie yra žodiniai uždaviniai?

4/18

00:03:04

Uždaviniai skatinantys matematinį samprotavimą.

5/18

00:04:08

S problemos

6/18

00:00:36

P problemos

7/18

00:00:50

Moksliniai tyrimai

8/18

00:06:32

Vieno veiksmo žodiniai uždaviniai

9/18

00:03:20

Lietuviški vadovėliai

10/18

00:01:37

Ką galima pakeisti?

11/18

00:02:34

Dviejų ir daugiau veiksmų žodiniai uždaviniai

12/18

00:03:26

Tyrimai apie ŽU

13/18

00:17:43

Nestandartiniai uždaviniai

14/18

00:07:42

Kaip padėti mokiniui?

15/18

00:07:21

ŽU tikslai

16/18

00:06:58

Klausimų - atsakymų sesija

17/18

00:09:33

Testas

18/18

00:00:00

Šie mokymai yra ilgalaikės akredituotos mokymų programos "Meistriškumo mokymai mokytojams dalykininkams: matematika, fizika, chemija, biologija." (40 val.) dalis.

Paskaitos dalyviams išduodamas 5 val. pažymėjimas.

 

Mokymo aktualumas

Dažniausiai mokinys pamokoje tėra tik stebėtojas, ne sprendimų priėmėjas. Jam pateikiama informacija, kurią reikia įsiminti, tokiu būdu mokinys matematikos pamokoje nekuria matematinio turinio – sprendimų ar įrodymų – ir sąmoningai yra atsitraukęs nuo mokomojo proceso. Šio meistriškumo mokymo tema skirta didinti mokinių motyvaciją, pasitenkinimą mokymosi procesu, perkelti juos iš stebėtojo į dalyvio poziciją, aktyviai pajungiant kūrybinį potencialą.

Mokymo metu sužinosite:

  • žodinių uždavinių sprendimo strategijos;
  • kokie yra žodinių uždavinių tipai.

Po mokymo gebėsite:

  • kurti įvairių tipų žodinius uždavinius; 
  • kurti probleminius uždavinius; 
  • ugdyti mokinių gebėjimus spręsti ir samprotauti;
  • atpažinti žodinių uždavinių sprendimo klaidas.

Lektoriai

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui
  • Praktinės užduotys