1140
mediju edukacija mokyklose: naujos saviraiskos ir tarpusavio bendravimo formos (6 ak. val.)

Medijų edukacija mokyklose: naujos saviraiškos ir tarpusavio bendravimo formos (6 ak. val.)

4 val 07 min + testai + klausimai lektoriui


Respublikinis bendrojo ugdymo įstaigų pedagogams skirtas forumas  „Medijų edukacija mokyklose: naujos saviraiškos ir tarpusavio bendravimo galimybės“.

Forumo tikslas:

  • stiprinti mokytojų ir mokinių bendravimą suteikiant mokytojams žinių ir įgūdžių apie  įvairius medijų būdus ir formas,
  • gerinti mokymo(si) kokybę aptariant medijų integravimo galimybes ugdymo procese.  

Forumo metu gilinamasi į medijų (kino, socialinių tinklų, kompiuterinių žaidimų ar mokomųjų programėlų, reklamos) vaidmenį ugdymo veiklose, apžvelgiamos pagrindinės medijų priemonės, padedančios mokytojams geriau užmegzti kontaktus su skirtingų požiūrių ir poreikių vaikais bei padedantys kokybiškai organizuoti mokymą(si). Taip pat kalbama apie naujas mokymosi tradicijas bei interaktyvų mokymąsi pasitelkus socialinius tinklus, mobilias aplikacijas, elektroninę tinklaveiką, kiną.

Vertinimų komentarai

Panevėžio

Rita

Rita

Rita

trinti

Svajonė

Šakių

Mažeikių

Virginija

Radviliškio

Vitalija

Utenos

(4.54/13 balsai)

KOMENTARAI
13
PERŽIŪROS
195

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

lietuvos vaiku ir jaunimo centras
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras – valstybės biudžetinė, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikianti švietimo įstaiga.