Mokinio motyvacija ir savosios vertės kūrimo bei palaikymo mechanizmai. KLASĖS VADOVO METAI | Pedagogas.lt

Mokinio motyvacija ir savosios vertės kūrimo bei palaikymo mechanizmai. KLASĖS VADOVO METAI

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/3

00:00:38

Kaip veikia motyvacija?

00:01:47

Motyvacinis mechanizmas

00:01:20

Vaiko aplinka. Vaiko pajėgumas.

00:09:13

Savosios vertės suvokimas. Interesų ratas

00:02:36

Ryšys su vaiku

00:07:55

Smalsumas ir socializacija

00:04:33

Akademinės sėkmės komponentai

00:12:10

Išmoktas bejėgiškumas

00:04:45

Dėmesys, motyvacija ir atlygis

00:06:06

Tikėjimas savo galiomis. Sėkmės istorija

00:08:57

Gimnazistų motyvacija

00:05:59

Klausimų-atsakymų sesija

00:26:09

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

2/3

Pažyma

3/3

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

 • Klausimai lektoriui

Informacija

Šis mokymas yra ilgalaikės programos „Klasės vadovo metai: meistriškumas, psichologija, lyderystė (40 val.)“ dalis. Ilgalaikės programos rengimą ir renginius organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38). Visi dalyviai gaus 3 val. KT pažymas.

Per daug pasitikime savimi, kai vaikus bandome motyvuoti gąsdindami, baugindami ateities pasekmėmis, pasipiktindami, pašiepdami, prognozuodami vaikui ateitį. Tai neveikia ir kenkia mūsų, suaugusiųjų, autoritetui. Jei suprantame autoriteto įtaką ir jo galią, tuomet net šiuolaikinių technologijų skubus ir intensyvus pasaulis gali būti bejėgis prieš autoritetingo pedagogo motyvavimo būdus. Motyvacijai atsirasti būtinos sąlygos. Tai psichoemocinės sąlygos, spaudžiančios vaikus pačius mąstyti ir pasirinkti. Tuo tarpu kaip būti nesusitapatinus su mūsų norimais jų pasirinkimais sužinosite seminare.


Mokymo metu sužinosite:

 • kuo skiriasi savivertė ir pasitikėjimas savimi;
 • kam reikalinga ir kaip sukuriama sėkmės istorija, svarbi pasitikėjimui savimi;
 • išmoktas bejėgiškumas – kaip jo išvengti;
 • vaiko savęs vertinimo mechanizmai ir komponentai bei aplinkos poveikis vaiko motyvacijai;
 • esminių poreikių patenkinimo ir motyvacijos sąsajos; motyvacinis slenkstis;
 • motyvacijos kuro – kūrybiškumo, kaip nekognityvinės savybės, raiškos būtinosios sąlygos;
 • motyvacijos „žudikai“, šiandieninio pasaulio poveikis mūsų vaikams (trumpai).

Po mokymo gebėsite:

 • gebėjimas suvokti savo ribotumą ir taip apsaugoti savo pačių pasitikėjimą savimi ir savo kompetencija;
 • apsvarstyti alternatyvius kreipimosi į vaikus būdus (motyvacijos skatinimo kontekste);
 • atrasti kūrybiškus (pradžiai pasufleruotus) būdus prieiti prie motyvacijos klausimo kalbant su vaiku ar jo tėvais.

Lektorius

Vaidas Arvasevičius

Vaidas Arvasevičius

Porų, šeimų ir tėvystės, Kognityvinės ir elgesio terapijos konsultantas.

Atsiliepimai