Mokinio sėkmė - mokytojo sėkmė (14 val., 211001099)

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Vytauto Landsbergio sveikinimo žodis

1/19

00:08:37

Juris Belte - "Scenarinis vaikų programavimas"

2/19

00:53:04

Žydrūnas Sadauskas - "Kaip atskleisti koks universitetas tinka prie mokinio veido?"

3/19

01:04:40

Jūratė Bortkevičienė - "Mokytojo ir moksleivio psichologija: mokyti ar bendradarbiauti?"

4/19

00:42:36

Marija Jurskienė, Gražina Kovger – Sniečkuvienė - "Darbui, džiaugsmui ir atradimams"

5/19

00:30:31

Žilvinas Gailius - "Greitoji pagalba mokytojui - supervizija"

6/19

00:43:58

Daiva Penkauskienė - "Kokia aplinka skatina, o kokia žlugdo kūrybiškumą?"

7/19

00:45:46

Jūratė Bortkevičienė - "Kaip padėti vaikams mokytis?"

8/19

00:41:30

Jurgita Vitkauskienė - "Kaip pasiekti sėkmę Alfa kartos vaikui?"

9/19

00:29:12

Gediminas Navaitis - "Felicitarinė ugdymo paradigma"

10/19

00:33:52

Jurgita Steponaitienė - "Mąstymo žemėlapiai"

11/19

00:45:04

Žydrūnas Sadauskas - "Vaikų veidai. Ką reikėtų žinoti?"

12/19

00:57:50

Danutė Visockienė ir Lina Virozerovienė - "Tarp rizikos ir nuobodulio, arba mokymasis tiriant "

13/19

00:43:04

Daiva Vietriniėnė - "Eneagrama: mokytojo ir jo mokinio pasauliai. Kaip susikalbėti? "

14/19

01:03:43

Tadas Pukas - "Švietime vykstantys pokyčiai - edukacinių technologijų dermė"

15/19

00:37:00

Donatas Jakavonis ir Agnė Šniukovienė - "Psichologinis pasiruošimas nelaimės (gaisro) atveju"

16/19

00:37:35

Andrius Navickas - "Ugdymo sėkmė – komandos formavimas"

17/19

00:34:28

Algirdas Karalius - "Kaip moko sėkmingiausi pasaulio mokytojai"

18/19

00:51:24

Testas

19/19

00:00:00

„Mokinio sėkmė - mokytojo sėkmė“ lektoriai, dirbantys Lietuvoje ir užsienyje, interaktyviai dalinosi naujausiomis ugdymo tendencijomis, pristatė psichologinių tyrimų išvadas ir teikė konkrečius receptus, iššūkių sprendimui pedagogų ugdyme. 

Išrašomi kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

 

Suteiktos kompetencijos:

 

Peržiūrėję mokymą gebėsite  – savarankiškai taikyti įvairius mokymo(si) metodus, orientuojantis į ugdymo/pamokos tikslus bei uždavinius, parinkti ir lanksčiai taikyti įvairias ugdymo strategijas, kurios skatintų mokinių savarankišką tikslų siekimą bei domėjimąsi juos supančia aplinka. 

Lektorių suteikiama informacija padės atpažinti mokinių požiūrį į mokymąsi ir savęs įsivertinimą. Konferencijos ekspertai padės pedagogui suprasti, kaip sudominti savo mokomuoju dalyku, kaip naudoti IKT ugdymui ir motyvuojančios aplinkos kūrimui.

 

Įspūdžiai iš konferencijos dalyvių:

 

Manyčiau, kad dalyvavimas tokioje konferencijoje turėtų tapti kiekvieno Lietuvos pedagogo, vadovo profesinės garbės reikalu. Mes iš konferencijos grįžome kitokie - norintys keistis ir keisti ar bent suprantantys, kad nebegalime būti tokie, kokie buvome besikeičiančiame pasaulyje." - Mokyklos direktorė iš Mažeikių.

 

Prieš važiuodama į konferenciją nesitikėjau, kad tokio pobūdžio formatas, kuomet tau suteikiama laisvė rinktis pranešėjus, gali būti naudingas, tačiau po renginio pakeičiau nuomonę. Pamačiau ir išgirdau viską, kas man buvo iš tikrųjų aktualu." - Mokytoja iš Šilalės.

 

 


 

Lektoriai

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui