Mokinių emocinių kompetencijų ir bendravimo iššūkiai bei galimybės ( 40 val., 211001101) | Pedagogas.lt

Mokinių emocinių kompetencijų ir bendravimo iššūkiai bei galimybės ( 40 val., 211001101)

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

1 MODULIS: Kaip atpažinti savo ir vaikų emocijas?

1/8

00:01:12

Įžanga

2/8

00:04:57

Kodėl svarbu pažinti save?

3/8

00:03:05

Praktinė užduotis. Užsirašykite

00:01:54

Refleksija po užduoties

00:08:38

Savęs pažinimas

00:01:57

AŠ - I

00:00:50

AŠ - I. Pavyzdžiai

00:00:31

AŠ - II

00:00:36

AŠ - II. Pavyzdžiai

00:00:32

AŠ - III

00:01:22

Savęs pažinimas

00:04:21

Klausimai, padedantys atskleisti vertybes

00:00:58

Užduoties refleksija

00:04:03

Praktinė užduotis. Nupieškite klasę (mokyklą) kaip gyvūną?

00:01:30

Praktinė užduotis. Kuo pasižymi šis gyvūnas?

00:00:21

Užduoties refleksija

00:02:21

Kaip mokyti vaikus pažinti save?

00:00:37

Kartu su mokiniais pafantazuokite

00:10:50

Pakalbėkite su vaikais

00:02:06

Sėkmės žemėlapis

00:08:40

Pasitikėti savimi – tai tikėti savim

00:00:44

Kokiais žmonėmis mes nepasitikime?

00:06:11

Nepasitikėjimas savimi

00:10:12

Pasitikėjimas savimi

00:03:31

Pasitikėjimas savimi mažėja

00:07:49

Kaip ugdyti tinkamą savęs vertinimą ir pasitikėjimą savimi

00:10:57

Kaip lavinti emocijų pažinimą?

00:00:15

Užduotis. Surašykite emocijų ir jausmų pavadinimus

00:00:19

Didinkite savo ir vaikų emocinį raštingumą

00:03:54

Emocijų ir jausmų ratas

00:02:52

Patys įvardinkite savo jausmus

00:00:44

Užduotis. Užbaigti sakinį ką daryti

00:04:12

Kaip lavinti emocijų pažinimą?

00:14:07

Ryto jausmų ratas

00:02:12

Emocijų termometras

00:00:31

„Nykščio žaidimas“

00:00:41

Emocijų pažinimo žaidimai

00:05:35

Kas slepiasi už pykčio?

00:06:21

Ką veikia mano kūnas?

00:02:52

Pratimas “Kinas”

00:02:10

Vidinė motyvacija

00:06:23

Kaip lavinti savimotyvaciją?

00:07:29

Kaip ugdyti vidinę motyvaciją?

00:04:27

Empatija

00:01:16

Užduotis. Papasakok, ką matei

00:00:52

Užduotis. Užrašykite ką pamatėte nuotraukoje

00:00:44

Užduoties refleksija

00:15:07

Klausykite ir išgirskite

00:05:03

Atsisakykite stereotipų

00:02:56

Savikontrolė

00:00:23

Ką suteikia savikontrolė?

00:01:57

Sukurkite taisykles ir jų laikykitės

00:04:45

Išsikelkite tikslus kartu su vaikais

00:01:31

Mokykite atpalaiduoti kūną

00:21:06

Kai pyktis „suima”

00:03:07

Prieš kontrolinius „atsipalaidavimo terapija”

00:03:12

2 MODULIS: Kaip išlaikyti bendravimo ir drausmės balansą?

4/8

00:05:52

Vaikui mokykloje svarbu. 1 dalis

00:18:57

Vaikui mokykloje svarbu. 2 dalis

00:20:15

Prisiminkite savo mokytoją, kuris palikos jums įspūdį

00:06:33

Pagrindinis visų tėvų ir mokytojų vaidmuo

00:01:01

Auklėjimo stilius

00:00:51

Mokytojų stiliai

00:00:09

Atlaidūs mokytojai

00:02:46

Neįsitraukę mokytojai

00:01:35

Valdingi mokytojai

00:02:09

Autoritetingi mokytojai

00:01:47

Autoritetingas mokytojas

00:11:11

Kaip elgsis skirtingo stiliaus auklėtojos?

00:03:48

Šiuolaikiniai vaikai

00:00:58

Nesiklausymo/nesupratimo priežastys 1 dalis

00:12:33

Nesiklausymo/nesupratimo priežastys 2 dalis

00:06:33

Kodėl vaikai ima kalbėti per pamoką ir ją trukdyti?

00:06:26

Koks mokytojų elgesys skatina nesiklausymą? 1 dalis

00:07:03

Koks mokytojų elgesys skatina nesiklausymą? 2 dalis

00:05:17

Koks mokytojų elgesys skatina nesiklausymą? 3 dalis

00:04:45

Ką dažniausiai darote, kai vaikai neklauso?

00:00:30

Kokio rezultato mes siekiame drausmindami vaikus?

00:00:15

Tikslas

00:00:30

Ką daryti, kad vaikai pradėtų klausyti?

00:00:10

Mūsų vizija

00:01:22

Pradėkime nuo bendrų susitarimų ir taisyklių

00:02:11

Kam reikalingos taisyklės?

00:00:41

Įsivaizduokite, kad...

00:00:59

Kokie bus jūsų veiksmai?

00:00:15

O dabar įsivaizduokite, kad...

00:00:22

Kokie bus jūsų veiksmai šį kartą?

00:00:30

Taisyklių svarba

00:00:37

Kaip nustatyti taisykles? 1 dalis

00:05:21

Kaip nustatyti taisykles? 2 dalis

00:04:10

Turėkite ritualus

00:08:10

Po pamokos

00:02:08

Kai vaikas „reikalauja dėmesio“ pamokos metu

00:12:09

3 MODULIS: Vaikų manipuliaijos mokykloje kaip jas atpažinti ir atsispirti?

5/8

00:01:49

Manipuliatoriumi gimstama ar tampama?

00:01:16

Gimęs vaikas patenka į nežinomybę

00:00:46

Kaip mažylis prašo?

00:02:26

Atėjęs į mokyklą vaikas patenka į nežinomybę

00:01:50

Visų pirma teisingo elgesio moko tėvai

00:02:35

Atminkite, kad manipuliuojama

00:00:29

Mokinys klasėje gali susikurti savo vaidmenį

00:05:05

Prašymas ar manipuliacija?

00:02:20

Kaip mokytojai moko vaikus manipuliuoti?

00:00:28

Gąsdinimas

00:08:44

Jausmų sužadinimas

00:03:58

Ligonio metodas

00:02:48

Kiti metodai

00:01:27

Kodėl vaikai manipuliuoja?

00:00:11

Nepasitiki savimi ir kitais

00:12:38

Baimė būti ne tobulam

00:03:39

Kaip padėti vaikui?

00:04:03

Baimė mokytojo/s reakcijos arba siekimas išvengti bausmių

00:08:33

Siekia savo tikslo

00:02:41

Vaikai tikrina leistino elgesio ribas

00:04:31

Kai susiduria su draudimu

00:02:22

Kai susiduria su pareiga (prašymu)

00:03:57

Kai siekia gauti dėmesio ir užuojautos

00:04:05

Kai siekia, kad už juos viską padarytų kiti

00:02:24

Kai realus gyvenimas neatrodo toks žavingas

00:05:00

Klausimų atsakymų sesija

00:08:02

Aktyvus arba pasyvus manipuliatorius

00:01:25

Meilikavimas

00:09:44

Labai prašau, nors (tik) vieną (šį) kartelį..

00:04:50

Savęs lyginimas su kitais

00:08:05

Jei netiki, paskambink..

00:01:56

Tapimas "ligoniuku"

00:03:37

Bandymas sukelti konfliktą tarp tėvų ir mokytojų

00:03:07

Aktyvūs manipuliavimo būdai

00:01:34

Grasinimai

00:08:12

Kaip nepasiduoti vaikų manipuliacijai?

00:03:09

Vaikai užauga ir toliau manipuliuoja

00:03:06

4 MODULIS: Bendravimo su tėvais psichologiniai iššūkiai

6/8

00:01:10

Į kuria pusę sukasi balerina?

00:01:14

Sudėtingi tėveliai. Kokie jie?

00:18:47

Kodėl verta bendrauti net su sudėtingais tėvais

00:09:00

Priežastys, kodėl tėveliai tampa sudėtingi

00:06:00

Kaip mokytojai prisideda prie tėvų sudėtingumo?

00:08:00

Sudėtingų tėvų tipai

00:00:41

Mano vaikas „Angelas“ / Savybės

00:02:29

Mano vaikas „Angelas“ / Kaip elgtis?

00:07:54

Tėveliai „Malūnsparniai“ / Savybės

00:04:26

Tėveliai „Malūnsparniai“ / Kaip elgtis?

00:04:14

Tėveliai „Nedalyvaujantys“ / Savybės

00:01:33

Tėveliai „Nedalyvaujantys“ / Kaip elgtis?

00:08:12

Tėveliai „Genijų augintojai“ / Savybės

00:06:22

Tėveliai „Genijų augintojai“ / Kaip elgtis?

00:02:59

Tėveliai „Bambekliai“ / Savybės

00:05:02

Tėveliai „Bambekliai“ / Kaip elgtis?

00:02:19

Tėveliai „Viską žinantieji“ / Savybės

00:09:05

Tėveliai „Viską žinantieji“ / Kaip elgtis?

00:01:04

Tėveliai „Degtukai/ Galios demonstruotojai“ / Savybės

00:01:50

Tėveliai „Degtukai/ Galios demonstruotojai“ / Kaip elgtis?

00:03:41

Tėveliai „Užslėpta bomba“ / Savybės

00:03:34

Tėveliai „Užslėpta bomba“ / Kaip elgtis?

00:09:20

Tėveliai „Aktyvistai“ / Savybės

00:03:13

Tėveliai „Užslėpta bomba“ / Kaip elgtis?

00:06:04

Koks pagrindinis tikslas bendraujant su tėvais?

00:00:40

Susitarkite kaip bendradarbiausite

00:12:03

Tėvų ir pedagogų pokalbiai. Svarbu

00:04:27

Pokalbio pradžia

00:01:52

Kaip pranešti tėvams apie netinkamą vaiko elgesį

00:04:28

Kai tėveliai pradeda rėkti ar žeminti

00:02:14

Kai tėvai ateina su pastabomis pas jus

00:05:14

Klausimų atsakymų sesija

00:04:41

Testas

7/8

00:00:00

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

8/8

Lietuvos respublikos švietimo įstatyme (Nr. I-1489)  numatyta, kad „ne rečiau kaip kartą per ketverius metus pedagoginiai darbuotojai privalo tobulinti kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje.“ Todėl programos tikslas yra padėti mokytojams patobulinti socialinio ir emocinio ugdymo kompetencijas. Programoje pateikiami skirtingi metodai kaip ugdyti mokinių ir mokytojų emocinę kompetenciją, kaip išlaikyti balansą tarp bendravimo ir drausminimo, kaip kurti pozityvų ryšį su mokinių tėvais ir ką daryti kai mokiniai manipuliuoja?

Programa akredituota ir registruota Neformalaus švietimo programų registre. Aikos programos kodas 211001101.


Socialinis ir emocinis ugdymas yra svarbus ne tik bendravimo įgūdžių stiprinimui, bet yra neatskiriama sėkmingo mokymosi ir išmokimo dalis. Gebėjimas pažinti ir reguliuoti emocijas padeda geriau susikaupti ir save motyvuoti mokantis, taip pat padeda reguliuoti savo elgesį siekiant tikslų. Esame skirtingi individai ir patiriame daugiau nei 300 skirtingų emocijų. Tik pažinę jas ir savo elgesį, galime padėti ir mokiniams didinti jų emocinį raštingumą bei pasitikėjimą savo sugebėjimais.

Mokymo metu sužinosite:

 • Supažindinti su savęs pažinimo būdais;
 • Supažindinti mokytojus, auklėtojus su naudingomis drausminimo priemonėmis;
 • Supažindinti su prevencija, kad kuo mažiau reikėtų drausminti;
 • Supažindinti su vaikų manipuliacijų technikomis;
 • Atskleisti manipuliacijų poveikį individui ir mokyklos mikroklimatui;
 • Parodyti mokytojo vaidmenį manipuliacijų procese;
 • Supažindinti mokytojus su prevenciniais būdais, kurie padėtų išvengti manipuliacijų.

Po mokymo gebėsite:

 • Atskleisti būdus, kuriais galime tinkamai reaguoti į „nepatogius“ jausmus, emocijas;
 • Parodyti būdus, kuriais galima stiprinti vaikų pasitikėjimą savimi;
 • Atlikti pratimus, padedančius įvardinti jausmus;
 • Atskleisti pagrindines priežastis, kodėl vaikai maištauja;
 • Parodyti būdus, kaip tinkamai reaguoti į netinkamą vaiko elgesį;
 • Suteikti klausimus, kuriais galime atskleisti savo ir mokinių vertybes, jausmus;
 • Supažindinti su daromomis klaidomis komunikacijos procese ir jų sprendimo būdais.

Programos moduliai:

I MODULIS. Kaip atpažinti savo ir vaikų emocijas?

 • Savęs pažinimo praktiniai būdai;
 • Mokinių vertybių ir jausmų/emocijų pažinimo metodai;
 • Metodai, kurie padeda tinkamai reaguoti į nepatogias emocijas;
 • Metodai vaikų pasitikėjimui savimi stiprinti.

II MODULIS. Kaip išlaikyti bendravimo ir drausmės balansą?

 • Vaikų maištavimo priežastys;
 • Vaikų drausminimo prevencija;
 • Naudingos drausminimo priemonės;
 • Klaidos bendravimo procese ir jų sprendimo būdai;
 • Tinkami būdai reaguoti į vaikų netinkamą elgesį.

III MODULIS. Vaikų manipuliacijos mokykloje – kaip jas atpažinti ir atsispirti?

 • Vaikų manipuliacijų technikos;
 • Manipuliacijų poveikis individui ir mokyklos mikroklimatui;
 • Mokytojo vaidmuo manipuliacijų procese;
 • Būdai padedantys išvengti manipuliacijų.

IV MODULIS. Bendravimo su tėvais psichologiniai iššūkiai

 • Sudėtingų tėvelių tipai;
 • Kodėl tėvai tampa sudėtingi?
 • Kaip bendrauti ir užmegzti pozityvų ryšį tėvais?

Lektoriai

Jūratė Bortkevičienė

Jūratė Bortkevičienė

UAB „Galimybių Arsenalas“ įmonės įkūrėja. Konferencijos „Atsakinga tėvystė“ idėjos autorė. Knygos “Atsakinga tėvystė: kelias į darnius tėvų ir vaikų santykius”

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

 • Papildoma medžiaga
 • Klausimai lektoriui
 • Praktinės užduotys

Atsiliepimai