Mokinių individualios pažangos matavimas ir pasiekimų gerinimas teorijoje ir praktikoje

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

„Mokinio pasiekimų ir pažangos vadyba: Tauragės Žalgirių gimnazijos projektas „Upės“. Jonas Jatautas

1/11

00:25:13

„Mažas žingsnis šiandien - didelis šuolis ateityje“. Astra Korsakienė

2/11

00:19:54

„Mokinių pasiekimų vertinimas: praktika, teorija ir vizija“. Irena Raudienė

3/11

00:33:03

Gražvydo Kazakevičiaus pranešimas

4/11

00:26:14

„Kiekvieno mokinio pažangos ir pasiekimų gerinimo modelis Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje“. Stanislavas Bernikas

5/11

00:18:11

„Mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimas: kryptingas mokymosi pagalbos organizavimas gimnazijoje“. Sonata Drazdavičienė

6/11

00:11:43

„Kaip siekti kiekvieno mokinio pažangos“. dr. Snieguolė Vaicekauskienė

7/11

00:22:54

„Susitarimai - gimnazijos ir mokinio asmeninės pažangos garantas“. Ieva Mažulienė

8/11

00:12:51

„Kiekvieno mokinio akademinės pažangos turinio, identifikavimo būdų ir stiprinimo sistemos sąsajos su naujais įsivertinimo rodikliais“. Virgilijus Žilinskas,Jurgita Valauskienė

9/11

00:16:00

„Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas kūno kultūros pamokose“. Dovilė Šertvytienė, Audra Viliūnienė

10/11

00:07:59

Testas

11/11

00:00:00

Lietuvos gimnazijų asociacijos balandžio 28 d. organizuota konferencija „Mokinių individualios pažangos matavimas ir pasiekimų gerinimas teorijoje ir praktikoje”.

„Mokinių individualios pažangos matavimas ir pasiekimų gerinimas teorijoje ir praktikoje“. Renginyje dalyvavo 118 dalyvių iš visos Lietuvos. Konferenciją sveikinimo kalba pradėjo LG asociacijos prezidentas Vytautas Kantauskas, kuris akcentavo pasirinktos temos aktualumą ir naudą kiekvienai gimnazijai. Apie mokinių pažangos matavimą kalbėjo septyni praktikai. Pranešėjai dalijosi savo patirtimi ir pristatė sistemas, kaip organizuoja mokinių pažangos matavimą ne tik gimnazijos, bet ir pamokos kontekste. Dalyviai galėjo ne tik išgirsti kitų mokyklų patirtį, bet ir gauti pedagogų naudojamas mokinių pažangos matavimo formas.

Renginyje dalyvavusi Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos  pagrindinio ir vidurinio skyriaus vyriausioji specialistė Irena Raudienė dalyvius supažindino su mokinių vertinimo planuojamomis naujovėmis ir teoriniu vertinimo pagrindimu. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus vedėja dr. Snieguolė Vaicekauskienė supažindino su išorės vertinimo rezultatais mokinių pasiekimų vertinimo srityje. Konferencijos dalyvių pasveikinti ir pristatyti geros mokyklos koncepciją bei informuoti apie planuojamas švietimo naujoves atvyko Švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius.

 

Mokymas sudaro 5 ak. val.

 

Lektoriai

Snieguolė Vaicekauskienė

Snieguolė Vaicekauskienė

NMVA Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus vedėja.

Daugiau apie lektorių

Gražvydas Kazakevičius

Gražvydas Kazakevičius

Švietimo ir mokslo ministerijos viceministras.

Daugiau apie lektorių

Irena Raudienė

Irena Raudienė

ŠMSM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Daugiau apie lektorių