Mokytojo ir mokinio ryšys: pažinti, suprasti, sutarti

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/34

00:02:04

Alfa kartos vaikai

2/34

00:01:12

Kaip ugdyti Alfa kartą?

3/34

00:01:05

Bendravimas su Alfa kartos vaiku

4/34

00:00:40

Z karta

5/34

00:01:47

Kaip ugdyti Z kartą?

6/34

00:01:05

Socialinis ir emocinis ugdymas

7/34

00:01:11

Socialinių ir emocinių kompetencijų grupės

8/34

00:00:37

Savimonė

9/34

00:00:52

Pozityvus nusiteikimas

10/34

00:03:34

Pratimas “Savistabos lapas”

11/34

00:00:59

Pratimas “Gyvūnai"

12/34

00:01:03

Pratimas “Emocijų veideliai”

13/34

00:00:49

Pratimai

14/34

00:03:04

Savitvarda

15/34

00:00:22

Pratimas “Socialinis nerimas"

16/34

00:01:15

Pratimas “Nerimo valdymas"

17/34

00:01:46

Pratimas “Jauti nerimą? Įsižemink”

18/34

00:01:20

Pratimai

19/34

00:01:54

Socialinis sąmoningumas

20/34

00:00:20

Pratimas “Jei batai pradėtų kalbėti”

21/34

00:00:41

Pratimas “Galiu būti empatiškas”

22/34

00:00:43

Bendravimo įgūdžių kompetencija

23/34

00:00:23

Pratimo “Kas grupėje..”

24/34

00:00:28

Atsakingas sprendimų priėmimas

25/34

00:00:21

Pratimas “Kaip jaučiuosi ištikus nesėkmei?”

26/34

00:00:34

Pratimas “Kaip nesiseka?”

27/34

00:00:44

Pratimas “Kai nežinau ką daryti?”

28/34

00:00:26

Grįžtamasis ryšys

29/34

00:01:55

Žiūrovų klausimai

30/34

00:00:11

Ar psichologiškai būčiau teisus uždrausdamas telefono turėjimą matematikos pamokoje

31/34

00:00:39

Kur šiuos pratimus galima būtų rasti?

32/34

00:00:35

Kaip bendrauti su mokiniu, kuris yra labai uždaras?

33/34

00:01:37

Testas

34/34

00:00:00

Ar prisimenate savo pradinių klasių mokytoją? Nuo jos priklausė mūsų pirmosios sėkmės ir nesėkmės mokykloje. Jei ji(s) buvo supratinga(s), mokykloje jautėmės saugiai, mokytis buvo įdomu. Vėlesniais metais mėgstamas dalykas taip pat priklauso nuo mokytojo asmenybės, kaip jis tas žinias perteikdavo. Tyrimais įrodyta, kad empatiški mokytojai didina mokinių motyvaciją mokytis. Jų dėka smarkiai gerėja mokinių mokymosi įgūdžiai. Mokinio ir mokytojo ryšys yra svarbesnis mokslo pasiekimams nei dalomosios medžiagos kokybė.

Šiuolaikinėms Z ir Alfa kartoms reikalingas mokytojas patarėjas, mentorius, padėjėjas, gidas, kuris pažintų mokinio charakteringus bruožus, identifikuotų jo ypatumus, potencialias galimybes ugdymui/si.

Bendra mokytojo ir mokinio veikla nukreipta į mokymąsi bendradarbiaujant, todėl mokytojas, įvertindamas ir suprasdamas šių kartų ypatumus ir savo kompetencijas, pasirinks šioms kartoms tinkamus ugdymo ir asmenybės augimo metodus.

Z ir Alfa kartų mokiniai ura išradingi, smalsūs, eina klaidų ir bandymų keliu, todėl mokytojas turi padėti mokiniui formuotis atsakomybė už savo poelgius, mokymąsi. Naujoji karta linkusi ė neatsakingą elgesį, infantilumą, tad tik mokytojo ir mokinių susitarimo dėka mokinys ugdysis vertybines nuostatas, kurių laikysis savo gyvenime.

Lektoriai

Edita Usonienė

Edita Usonienė

Edita Usonienė - Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos psichologė, psichologijos mokytoja metodininkė, praktikė. Knygų „Kilogramas patirties Jums...“ ir „2 kilogramai patirties“ autorė.

Daugiau apie lektorių