Mokytojo padėjėjas: darbas su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais praktiškai. II dalis | Pedagogas.lt

Mokytojo padėjėjas: darbas su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais praktiškai. II dalis

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/15

00:04:24

Padėjėjo funkcijos ir atsakomybė

2/15

00:13:27

1. Aiškiai apibrėžti mokytojo, jo padėjėjo vaidmenys ir atsakomybė

00:05:59

2. Reguliaraus bendravimo grafiko ir būdų numatymas

00:04:39

3. Grįžtamasis ryšys ir parama

00:14:48

4. Dalijimasis informacija ir ištekliais

00:09:43

Mokinių elgesys klasėje

3/15

00:05:56

Gerų darbų sąrašas

00:05:31

Teigiama mokytojų ir mokinių santykių nauda

4/15

00:06:18

Nuotaikų baterija

5/15

00:03:02

Kalbėjimas ir juokavimas su mokiniais

6/15

00:08:53

Erdvių kūrimas

7/15

00:01:50

Emocijų ratas

8/15

00:09:26

Nusiraminimo vietos užsiėmimai

9/15

00:09:36

Struktūravimo kortelės

10/15

00:07:57

Užduočių kūrimo klaidos

11/15

00:05:09

Rekomendacijos

12/15

00:03:32

Klausimų - atsakymų sesija

13/15

00:07:39

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

14/15

Testas

15/15

Informacija

Mokymas priklauso ilgalaikei programai „Mokytojo padėjėjo mokymų programa’24“ (40 val.). Programa skirta visiems būsimiems ir esamiems mokytojų padejėjams, dirbantiems mokyklose, taip pat pedagogams, norintiems pažinti specialiųjų poreikių turinčius vaikus ir gebėti pritaikyti jiems tinkamus ugdymo metodus. 

 

Lektorė dirba su 5-10 klasių mokiniais, tačiau jos metodus taiko ir pradinio bei priešmokyklinio ugdymo pedagogai.

 

Mokėkite už mokymus mažiau ir įsigykite visą mokytojo padėjėjo programą ČIA.

 

Ilgalaikės programos rengimą ir renginius organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ „Gyvenimo Universitetas LT“ (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38). 

Mokymo metu sužinosite:

 • koks mokytojo ir mokytojo padėjėjo vaidmuo dirbant įtraukiojo ugdymo būdu;
 • kokia pagalba turi būti teikiama mokiniui;
 • kaip tinkamai reaguoti į elgesio, socialines ir emocines problemas;
 • kur rasti veiksmingų ugdymo strategijų vaikams, turintiems elgesio, emocijų, aktyvumo ir dėmesio sutrikimų, autizmo spektro sindromą;
 • kas padeda kurti bendrų tikslų siekiančią komandą.

 

Po mokymo gebėsite:

 • į(si)vertinti savo gebėjimus ugdant individualių poreikių vaikus, padedant jiems socializuotis;
 • atpažinti situacijas, galinčias išprovokuoti netinkamą mokinio elgesį ir emocijų protrūkį;
 • taikyti veiksmingas ugdymo priemones, padedančias spręsti elgesio, socialines ir emocines problemas;
 • kurti abipusio bendradarbiavimo atmosferą;
 • prisidėti prie motyvuojančios ir įtraukiančios ugdymosi aplinkos kūrimo.

 

Mokymą sudaro:

 • metodų / žaidimų aprašymai;
 • praktiniai pavyzdžiai;
 • rekomendacijos.

 

Lektoriai

Sigita Koroliovė

Sigita Koroliovė

Pedagogė ir specialioji pedagogė. Mokymo priemonių specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams autorė ir bendraautorė.

Atsiliepimai