Nuotolinio mokymo iššūkiai ir galimybės integruojant, diferencijuojant bei individualizuojant ugdymo turinį | Pedagogas.lt

Nuotolinio mokymo iššūkiai ir galimybės integruojant, diferencijuojant bei individualizuojant ugdymo turinį

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Anonsas

1/10

00:00:49

Įžanga

2/10

00:05:27

Nuotolinio ugdymo platformų, programų, aplinkų ir įrankių apžvalga

3/10

00:00:22

Turinio palaikymo sistemų apžvalga

00:09:17

Turinio teikimo sistemų apžvalga

00:06:11

Komunikavimo ir socialinės aplinkos palaikymo sistemų apžvalga

00:06:32

Nuotolinio mokymosi būdai

4/10

00:00:10

Asinchroninis mokymasis ir jo privalumai

00:01:57

Sinchroninis mokymasis ir jo privalumai

00:04:03

Nuotolinio mokymo organizavimas siekiant diferencijuoti ugdymo turinį

5/10

00:00:36

Individualizavimo ir diferencijavimo sąvokų aptarimas

00:02:44

Medžiagos apimties diferencijavimas

00:02:18

Diferencijavimas pagal laiką

00:01:53

Rezultato pateikimo būdo pasirinkimas

00:04:06

Mokiniui reikalingos pagalbos apgalvojimas

00:04:07

Medžiagos pristatymo būdo pasirinkimas

00:02:21

Diferencijuojant užduotis svarbus paties ugdymo proceso nuoseklus planavimas

00:03:26

Nuotolinio mokymo organizavimas siekiant individualizuoti ugdymo turinį

6/10

00:00:10

Mokytojo „namų darbai“ – „Pažintis su mokiniais“

00:03:42

Metodai, skirti vizualiniu būdu informaciją priimantiems mokiniams

00:16:46

Metodai, skirti audialiniu būdu informaciją priimantiems mokiniams

00:08:13

Metodai, skirti kinesteziniu būdu informaciją priimantiems mokiniams

00:00:52

Nuotolinio mokymo organizavimas siekiant tarpdalykinės integracijos

7/10

00:00:10

Būtinybė bendradarbiauti su kitų mokomųjų dalykų mokytojais

00:00:39

Integracijos pavyzdžių pristatymas

00:08:34

Namų darbų ypatybės

00:01:30

Tinkamo pamokų ir veiklų mikroklimato kūrimas

8/10

00:01:45

Testas

9/10

00:00:00

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

10/10

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

 • Papildoma medžiaga
 • Klausimai lektoriui

Dėmesio! Išklausius ir atsakius į testo klausimus, dokumentas, kurį gauste vadinasi PAŽYMA. Tai yra akredituota PAŽYMA tinkama kvalifikacijai kelti.

Mokymų metu aptariami pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria nuotoliniu būdu dirbantys pedagogai. Kalbama apie nuotolinio mokymo teikiamas galimybes, individualizuojant bei diferencijuojant ugdymo turinį, taikant patyriminio ugdymo metodiką bei integruojant kelių ugomųjų dalykų temas. Aptariami dažniausiai vartojamų nuotolinio mokymo platformų ir įrankių privalumai ir trūkumai. Pateikiami praktiniai patarimai, leidžiantys sklandžiau organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu.

Kam skirtas mokymas?

Bendrojo lavinimo įstaigų pedagogams bei visiems, besidomintiems nuotolinio mokymo teikiamomis galimybėmis. 

Mokymo metu sužinosite:

 • Kaip nepasiklysti nuotolinio ugdymo platformų, programų, aplinkų  ir įrankių gausoje?
 • Kokius mokymo metodus ir būdus taikyti, siekiant ugdyti atskiras mokinio kompetencijas?
 • Kaip individualizuoti ugdymo procesą besimokant per atstumą?
 • Kaip išnaudoti tarpdalykinės integracijos galimybes skiriant kūrybines namų darbų užduotis?
 • Kaip išnaudoti mokinio gyvenamąją aplinką dirbant nuotoliniu būdu?

Po mokymo gebėsite:

 • Kritiškai įvertinti siūlomas nuotolinio ugdymo platformas, aplinkas, programas bei įrankius;
 • Kryptingai  individualizuoti ir diferencijuoti mokiniams skiriamas užduotis;
 • Kūrybiškai organizuoti nuotolinį mokymą, remiantis tarpdalykine integracija.
   

Lektoriai

Edita Kazakevičiūtė-Etlioglu

Edita Kazakevičiūtė-Etlioglu

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ne pirmus metus mokanti vaikus nuotoliniu būdu.

Atsiliepimai