Nuotolinio mokymo iššūkiai ir galimybės integruojant, diferencijuojant bei individualizuojant ugdymo turinį

 • 1.
  Anonsas
  0:00:49
 • 2.
  Įžanga
  0:05:27
 • 3.
  Nuotolinio ugdymo platformų, programų, aplinkų ir įrankių apžvalga
  0:00:22
 • 4.
  Turinio palaikymo sistemų apžvalga
  0:09:17
 • 5.
  Turinio teikimo sistemų apžvalga
  0:06:11
 • 6.
  Komunikavimo ir socialinės aplinkos palaikymo sistemų apžvalga
  0:06:32
 • 7.
  Nuotolinio mokymosi būdai
  0:00:10
 • 8.
  Asinchroninis mokymasis ir jo privalumai
  0:01:57
 • 9.
  Sinchroninis mokymasis ir jo privalumai
  0:04:03
 • 10.
  Nuotolinio mokymo organizavimas siekiant diferencijuoti ugdymo turinį
  0:00:36
 • 11.
  Individualizavimo ir diferencijavimo sąvokų aptarimas
  0:02:44
 • 12.
  Medžiagos apimties diferencijavimas
  0:02:18
 • 13.
  Diferencijavimas pagal laiką
  0:01:53
 • 14.
  Rezultato pateikimo būdo pasirinkimas
  0:04:06
 • 15.
  Mokiniui reikalingos pagalbos apgalvojimas
  0:04:07
 • 16.
  Medžiagos pristatymo būdo pasirinkimas
  0:02:21
 • 17.
  Diferencijuojant užduotis svarbus paties ugdymo proceso nuoseklus planavimas
  0:03:26
 • 18.
  Nuotolinio mokymo organizavimas siekiant individualizuoti ugdymo turinį
  0:00:10
 • 19.
  Mokytojo „namų darbai“ – „Pažintis su mokiniais“
  0:03:42
 • 20.
  Metodai, skirti vizualiniu būdu informaciją priimantiems mokiniams
  0:16:46
 • 21.
  Metodai, skirti audialiniu būdu informaciją priimantiems mokiniams
  0:08:13
 • 22.
  Metodai, skirti kinesteziniu būdu informaciją priimantiems mokiniams
  0:00:52
 • 23.
  Nuotolinio mokymo organizavimas siekiant tarpdalykinės integracijos
  0:00:10
 • 24.
  Būtinybė bendradarbiauti su kitų mokomųjų dalykų mokytojais
  0:00:39
 • 25.
  Integracijos pavyzdžių pristatymas
  0:08:34
 • 26.
  Namų darbų ypatybės
  0:01:30
 • 27.
  Tinkamo pamokų ir veiklų mikroklimato kūrimas
  0:01:45
 • 28.
  Testas (6 klausimų)

Priskirti mokymą

Dėmesio! Išklausius ir atsakius į testo klausimus, dokumentas, kurį gauste vadinasi PAŽYMA. Tai yra akredituota PAŽYMA tinkama kvalifikacijai kelti.

Mokymų metu aptariami pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria nuotoliniu būdu dirbantys pedagogai. Kalbama apie nuotolinio mokymo teikiamas galimybes, individualizuojant bei diferencijuojant ugdymo turinį, taikant patyriminio ugdymo metodiką bei integruojant kelių ugomųjų dalykų temas. Aptariami dažniausiai vartojamų nuotolinio mokymo platformų ir įrankių privalumai ir trūkumai. Pateikiami praktiniai patarimai, leidžiantys sklandžiau organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu.

Kam skirtas mokymas?

Bendrojo lavinimo įstaigų pedagogams bei visiems, besidomintiems nuotolinio mokymo teikiamomis galimybėmis. 

Mokymo metu sužinosite:

 • Kaip nepasiklysti nuotolinio ugdymo platformų, programų, aplinkų  ir įrankių gausoje?
 • Kokius mokymo metodus ir būdus taikyti, siekiant ugdyti atskiras mokinio kompetencijas?
 • Kaip individualizuoti ugdymo procesą besimokant per atstumą?
 • Kaip išnaudoti tarpdalykinės integracijos galimybes skiriant kūrybines namų darbų užduotis?
 • Kaip išnaudoti mokinio gyvenamąją aplinką dirbant nuotoliniu būdu?

Po mokymo gebėsite:

 • Kritiškai įvertinti siūlomas nuotolinio ugdymo platformas, aplinkas, programas bei įrankius;
 • Kryptingai  individualizuoti ir diferencijuoti mokiniams skiriamas užduotis;
 • Kūrybiškai organizuoti nuotolinį mokymą, remiantis tarpdalykine integracija.
   

Vertinimų komentarai

Dalia
Įdomu, naudinga, glaustai ir aiškiai

Mažeikių
Dėkoju!

Birutė
Dėkoju už dosnią patirties sklaidą :)

Kristina

Laima

Jolanta
Ačiū,įdomios tarpdalykinės integracijos idėjos.

MokytojaLaimaB
Ačiū :)

Giedrė

Verutė

Renata
Labai patiko seminaras. Lektorė kompetetinga praktikė.

Liliana

Jolianta

4 ak. val. + papildoma medžiaga + testai + klausimai lektoriui
(4.83/131 balsai)

KOMENTARAI
131
PERŽIŪROS
2775

Edita Kazakevičiūtė-Etlioglu

edita kazakeviciute-etlioglu

MOKYTOJA

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ne pirmus metus mokanti vaikus nuotoliniu būdu.

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

lietuvos vaiku ir jaunimo centras
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras – valstybės biudžetinė, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikianti švietimo įstaiga.