Patyriminis ugdymas darželyje (40 val. 211001029)

 • 1.
  1 MODULIS: Ugdymo per patyrimą svarba
  0:02:28
 • 2.
  Patirtinis ugdymas– kas tai?
  0:00:44
 • 3.
  Patirtinio ugdymo apibrėžimas
  0:02:47
 • 4.
  Patirtinio ugdymo procesas
  0:02:26
 • 5.
  Patirtinio ugdymo nuostatos
  0:03:11
 • 6.
  Produktyvios dinamikos palaikymas patirtiniame ugdyme
  0:03:23
 • 7.
  Dalies reziumė
  0:00:19
 • 8.
  Filosofų bei pedagogų mintys apie ugdymo per patyrimą svarbą
  0:00:17
 • 9.
  A. Kolpingo (XIX a.) švietimas
  0:00:58
 • 10.
  F. Frėbelio metodika
  0:06:30
 • 11.
  Valdorfo pedagogika
  0:03:49
 • 12.
  M. Montessori idėjos apie vaikų ugdymą
  0:03:54
 • 13.
  Dalies reziumė
  0:00:42
 • 14.
  Ugdymas per žaidimą
  0:00:20
 • 15.
  Žaidimas ir patyrimas – ar tai tas pats?
  0:03:10
 • 16.
  Bendroji žaidimų situacija
  0:01:02
 • 17.
  Žaidimų temos
  0:00:25
 • 18.
  Žaidimų kategorijos ir subkategorijos
  0:04:06
 • 19.
  Dalies reziumė
  0:00:32
 • 20.
  R. Emilia pedagoginė sistema
  0:00:32
 • 21.
  Ugdymo požiūris ir idėjos
  0:01:46
 • 22.
  Mokymo principai
  0:01:15
 • 23.
  R. Emilia pedagoginės sistemos pavyzdžiai
  0:12:14
 • 24.
  Dalies reziumė
  0:00:31
 • 25.
  Edukacinės aplinkos svarba vaikui
  0:00:33
 • 26.
  Vaiko perspektyva
  0:01:57
 • 27.
  Pedagogo perspektyva
  0:03:39
 • 28.
  Aplinkos kūrimas
  0:09:31
 • 29.
  Vaiko pasiekimai
  0:00:35
 • 30.
  Dalies reziumė
  0:00:18
 • 31.
  Provokacija ugdyme – kas tai?
  0:00:13
 • 32.
  Provokacijos samprata
  0:01:10
 • 33.
  Kokios gali būti provokacijos?
  0:05:33
 • 34.
  Įtraukiantys ir motyvuojantys iššūkiai
  0:02:11
 • 35.
  Dalies reziumė
  0:00:14
 • 36.
  Įtraukusis ugdymo kontekstas – kas tai?
  0:00:14
 • 37.
  Įtraukiojo ugdymo konteksto apibrėžtis
  0:02:30
 • 38.
  Įtraukiojo ugdymo konteksto pavyzdys ir analizė
  0:03:48
 • 39.
  Įtraukiojo konteksto prasmė
  0:01:55
 • 40.
  Dalies reziumė
  0:00:41
 • 41.
  Urbanistinis/edukacinis dizainas ikimokykliniame ugdyme
  0:00:46
 • 42.
  Urbanistinio/edukacinio dizaino samprata
  0:04:31
 • 43.
  Urbanistinio/edukacinio dizaino principai
  0:23:33
 • 44.
  Urbanistinio/edukacinio dizaino pavyzdžiai
  0:10:48
 • 45.
  Dalies reziumė
  0:00:44
 • 46.
  2 MODULIS: Patyriminio ugdymo formos ir metodai
  0:00:28
 • 47.
  Ugdymo metodo samprata
  0:00:51
 • 48.
  Mokymasis/ugdymasis tyrinėjant
  0:00:34
 • 49.
  Ugdymosi metodų pavyzdžiai
  0:09:35
 • 50.
  Ugdymo formos samprata
  0:00:24
 • 51.
  Ugdymo forma – kas tai?
  0:02:15
 • 52.
  Mokymo organizavimo formos pobūdį lemia
  0:07:00
 • 53.
  Ikimokyklinio ugdymo formų pavyzdžiai
  0:08:53
 • 54.
  Dalies reziumė
  0:01:25
 • 55.
  Pedagoginės strategijos
  0:01:08
 • 56.
  Vaiko klausymosi pedagogika
  0:02:33
 • 57.
  Ką galime rasti knygelėse?
  0:02:52
 • 58.
  Ugdančiosios aplinkos kūrimo pedagoginė strategija
  0:09:20
 • 59.
  Informacinių technologijų ir medijų taikymo pedagoginė strategija
  0:04:21
 • 60.
  Pavyzdžio, modeliavimo pedagoginė strategija
  0:08:16
 • 61.
  Pedagogo ir vaiko vaidmuo taikant įvairias strategijas
  0:00:45
 • 62.
  Pedagogo vaidmuo taikant įvairias strategijas
  0:01:01
 • 63.
  Pavyzdžiai
  0:06:12
 • 64.
  Vaiko vaidmuo taikant įvairias strategijas
  0:02:13
 • 65.
  Pavyzdžiai
  0:08:28
 • 66.
  3 MODULIS: IT ir STEAM svarba ikimokykliniame ugdyme
  0:01:35
 • 67.
  Kas yra IT?
  0:01:00
 • 68.
  IT integracijos svarba ikimokykliniame ugdyme
  0:04:46
 • 69.
  Kas yra STEAM?
  0:03:14
 • 70.
  STEAM integracijos svarba ikimokykliniame ugdyme
  0:04:11
 • 71.
  STEAM: kaip kurti vaiko patirtį?
  0:05:37
 • 72.
  Dalies reziumė
  0:01:13
 • 73.
  IT pritaikymas grupėje
  0:00:47
 • 74.
  Kaip pritaikyti IT grupėje?
  0:03:16
 • 75.
  Atsakykite į klausimą – ar šią priemonę naudosiu ir turėsiu grupėje nuolat, ar tik kartais?
  0:01:30
 • 76.
  Daiktai padėti saugiai ir vaikams nepasiekiamoje vietoje
  0:01:07
 • 77.
  Patys daiktai ar paruošta medžiaga - saugi ir tinkami vaikams pagal amžių
  0:08:45
 • 78.
  IT ugdymą tik PAPILDO, bet NEPAKEIČIA
  0:02:48
 • 79.
  Turimos priemonės grupėje
  0:03:25
 • 80.
  Kaip pasirengti veiklai?
  0:04:23
 • 81.
  Turimų priemonių pritaikymas praktinėje veikloje
  0:09:31
 • 82.
  IT ir STEAM dermė: moderni dailė
  0:02:12
 • 83.
  Šviesos lentos pagalba mokomės apie gyvūnus
  0:04:07
 • 84.
  Koks bus vaikų vaidmuo veiklos metu?
  0:02:44
 • 85.
  Dalies reziumė
  0:00:34
 • 86.
  STEAM kūrimas grupėje
  0:00:22
 • 87.
  Kaip pritaikyti STEAM grupėje?
  0:01:13
 • 88.
  Atskiros erdvės, besiremiant STEAM metodika
  0:01:17
 • 89.
  Technologijų, eksperimentų: atrasti tai, apie ką kalbate tą savaitę, patyrinėti atidžiau
  0:00:47
 • 90.
  Inžinerijos: pastatyti, sukonstruoti savarankiškai tai, apie ką kalbate šiuo metu
  0:00:45
 • 91.
  Menai: nupiešti, pasiklausyti apie tai
  0:01:24
 • 92.
  Matematikos: su matematinėmis užduotėlėmis, skaičiavimo veiklomis, skaičiais
  0:01:14
 • 93.
  Jei grupę sunku išskirti erdvėmis, galite STEAM metodiką naudoti veiklose
  0:01:12
 • 94.
  Matematinės sąvokos didelis/mažas
  0:00:27
 • 95.
  Ilgas – trumpas
  0:00:38
 • 96.
  Skaičių pasaulyje
  0:02:09
 • 97.
  Mokslas, pasaulio pažinimas: keliamės į gamtą!
  0:01:12
 • 98.
  Inžinerija: statome ir konstruojame iš įvairių medžiagų
  0:02:27
 • 99.
  Menai: tapome, piešiame klausydamiesi klasikinės muzikos
  0:01:02
 • 100.
  Kaip pasirengti veiklai?
  0:01:26
 • 101.
  Kokios priemonės naudingos STEAM veikloms?
  0:02:27
 • 102.
  Koks bus vaikų vaidmuo veiklos metu?
  0:00:23
 • 103.
  Patarimai ruošiant veiklas savaitei arba dviems savaitėms
  0:05:36
 • 104.
  Susidarykite savaitės dienotvarkę
  0:02:32
 • 105.
  Dalies reziumė
  0:00:45
 • 106.
  Pirmadienis
  0:08:54
 • 107.
  Antradienis
  0:04:50
 • 108.
  Trečiadienis
  0:05:55
 • 109.
  Ketvirtadienis
  0:03:31
 • 110.
  Penktadienis
  0:04:57
 • 111.
  Klausimų - atsakymų sesija
  0:06:54
 • 112.
  4 MODULIS: Patyriminiai eksperimentai ikimokyklinukams.
  0:00:22
 • 113.
  Eksperimentai – praktiniai jų pavydžiai
  0:01:23
 • 114.
  Kas yra eksperimentas?
  0:07:29
 • 115.
  Eksperimento funkcija ikimokykliniame ugdyme
  0:10:30
 • 116.
  Reikalavimai eksperimentams. SAUGUMAS
  0:03:24
 • 117.
  Reikalavimai eksperimentams. PREINAMUMAS
  0:05:05
 • 118.
  Reikalavimai eksperimentams. PATRAUKLUMAS
  0:05:29
 • 119.
  Reikalavimai eksperimentams. EKSPERIMENTAS ≠ FEJERVERKAI AR CHEMIJOS PAMOKA!
  0:07:49
 • 120.
  Reikalavimai eksperimentams. TIKSLINGUMAS
  0:03:49
 • 121.
  Dalies reziumė
  0:01:36
 • 122.
  Ruošiamės eksperimentui
  0:01:06
 • 123.
  Eksperimentų rūšys
  0:04:58
 • 124.
  Naudojant gamtines medžiagas
  0:05:06
 • 125.
  Matavimo, svėrimo eksperimentai
  0:02:35
 • 126.
  Naudojant šviesos ir šilumos šaltinius
  0:05:30
 • 127.
  Eksperimentai, skatinantys pažinti savo kūną
  0:08:19
 • 128.
  Kaip suplanuoti eksperimentą?
  0:08:09
 • 129.
  Idėjų paieška
  0:02:59
 • 130.
  Išgrynaname idėją. Kaip parinkti tinkamą eksperimentą?
  0:04:31
 • 131.
  Dalies reziumė
  0:01:04
 • 132.
  Darome eksperimentus!
  0:00:30
 • 133.
  Specialus pasirengimas eksperimentui
  0:06:02
 • 134.
  Vaikų įgalinimas
  0:03:48
 • 135.
  Dalies reziumė
  0:00:40
 • 136.
  Padarykime eksperimentą kartu. Gyvi pavyzdžiai
  0:02:21
 • 137.
  Eksperimentai su gamtinėmis medžiagomis
  0:16:58
 • 138.
  Eksperimentai su daiktais
  0:08:46
 • 139.
  Gyvi pavyzdžiai, kaip eksperimentų dėka galima mokytis skaičių ir raidelių
  0:00:15
 • 140.
  Eksperimentai „Paslėptos raidelės“
  0:04:29
 • 141.
  Raidelės paslaptingame butelyje
  0:01:55
 • 142.
  Eksperimentas „Nematomas raštas“:
  0:05:05
 • 143.
  Eksperimentai „Paslėpti skaičiukai“
  0:02:28
 • 144.
  Dubenyje ar ant stiklo/plastiko
  0:03:27
 • 145.
  Klausimų atsakymų sesija
  0:02:38
 • 146.
  Testas (17 klausimų)

Priskirti

Mokymo aktualumas

Ši mokymų programa skirta susipažinti su ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymu per patyrimą. Bus aptariama, kaip pritaikyti kompleksinį-kontekstinį ugdymą ikimokykliniame amžiuje, kuo naudingas ugdymui per patyrimą urbanistinis/edukacinis dizainas, kuo naudinga IT bei STEAM integracija į ugdymą ir kaip ją taikyti. Kaip pasirengti ir ugdyme taikyti eksperimento metodą. Bus pasidalinta praktinėmis idėjomis, kaip kuo kokybiškiau išpildyti skirtingas programų temas. Mokymai skirti visiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, žmonėms, besidomintiems ugdymo inovacijomis bei ugdymu per patyrimą.

I MODULIS. Kas yra ugdymas per patyrimą ir kodėl jis svarbus ikimokykliniame amžiuje?

 • Patirtinis ugdymas– kas tai?
 • Filosofų bei pedagogų mintys apie ugdymo per patyrimą svarbą.
 • Ugdymas per žaidimą.
 • R. Emilia pedagoginė sistema.
 • Provokacija ugdyme – kas tai?
 • Įtraukusis ugdymo kontekstas – kas tai?
 • Urbanistinis/edukacinis dizainas ikimokykliniame ugdyme.

II MODULIS. Patyriminio ugdymo metodai ir formos ikimokykliniame amžiuje.

 • Patyriminio ugdymo metodai ir formos.
 • Ugdymo formos samprata.
 • Pedagoginės strategijos.
 • Pedagogo ir vaiko vaidmuo taikant įvairias strategijas. 

III MODULIS. IT ir STEAM svarba ikimokykliniame ugdyme.

 • IT ir STEAM svarba ikimokykliniame ugdyme teoriniu aspektu.
 • IT pritaikymas grupėje.
 • STEAM kūrimas grupėje.
 • Klausimų-atsakymų sesija.

IV MODULIS. Patyriminiai eksperimentai ikimokyklinukams. 

 • Kas yra eksperimentas?
 • Ruošiamės eksperimentui.
 • Padarykime eksperimentą kartu. 
 • Eksperimentai su daiktais.
 • Eksperimentai, skirti skaičiavimui ir skaitymui.
 • Klausimų-atsakymų sesija.

Šios programos  metu sužinosite:    

 • Kas yra patyriminis ugdymas.
 • Kokie yra patyriminio ugdymo metodai ir formos.
 • Kas yra provokacija ugdyme.
 • Kokios yra rekomendacijos edukacinės erdvės kūrimui.
 • Kokie yra vaiko ir pedagogo vaidmenys.
 • Pasisemsite idėjų, kaip kurti skirtingus vaiko ir pedagogo vaidmenis grupėje.
 • Kuo svarbu yra IT ir STEAM integracija į ikimokyklinį ugdymą?
 • Pasisemsite idėjų, kaip skirtingas temas papildyti IT bei STEAM veiklomis.

Peržiūrėję programą gebėsite:

 • Gebėsite taikyti skirtingas patyriminio ugdymo formas ir metodus.
 • Gebėsite  taikyti ugdymą per žaidimą grupėje.
 • Gebėsite ugdymo erdves įkurti taip, kad jos skatintų ugdymą per patyrimą.
 • Gebėsite praktiškai įgyvendinti pedagogines strategijas.
 • Gebėsite nuosekliai pasirengti IT ir STEAM integracijai ugdyme.
 • Gebėsite kurti priemones, skirtas IT ir STEAM veikloms.
 • Gebėsite atlikti praktinius eksperimentus darželio grupėje.

 

Vertinimų komentarai

Laima
Ačiū. Daug idėjų.

Karolina

Daiva

Miglė

Edita

Ivona

Rūta
Puikūs mokymai, puiki lektorė.

Goda

Rūta

AIDA
Sveiki. Neįmanoma išlaikyti testo, nusiunčia į 118 ir 139, bet jau klausiau kokius 5 kartus. Kartojasi ta pati problema, kaip ir pernai seminarą perklausiau, testą neleidžia išklausyti, pažymėjimo negavau.

Kristina

Vilma

40 val.
+ Papildoma medžiaga
+ Praktinės užduotys
+ Klausimai lektoriui
(4.85/110 Balsai)

Komentarai
110
Peržiūros
17740

Dovilė Leknickienė

dovile leknickiene

Lektorė

Pedagogas.lt lektorė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė praktikė.

Mokymai
46

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.