Pedagoginė meno terapija – pozityvių pokyčių patirtis | Pedagogas.lt

Pedagoginė meno terapija – pozityvių pokyčių patirtis

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/19

00:07:37

Meno terapijos apžvalga

2/19

00:00:42

Meno terapijos klasifikacinė sistema

3/19

00:01:29

Meno terapijos kryptys

4/19

00:01:20

Kodėl meno terapija?

5/19

00:02:06

Meno terapijos rūšys

6/19

00:07:08

Socialinis ir emocinis ugdymas „Jausmų šalies“ metodu

7/19

00:12:59

Asociacijos

8/19

00:18:01

Komiksai – saviraiška piešiniu ir žodžiu

9/19

00:11:09

Dvi koliažo pusės

10/19

00:13:20

Pasakų terapija

11/19

00:19:13

Audinių terapija

12/19

00:07:01

Požiūrio į save ir į kitus atskleidimas akrostichų žanru

13/19

00:03:44

Konfliktai popieriaus lape

14/19

00:11:05

Namo istorijos

15/19

00:09:49

Meno terapija kūnui ir sielai

16/19

00:06:51

Zendoodle

17/19

00:12:46

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

18/19

Testas

19/19

00:00:00

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui

Lektorė supažindina su pedagoginės meno terapijos praktiniais metodais, kuriuos pati taiko savo darbe.

Šiose mokymuose atsispindi piešimo ir meno terapijos skirtumai, supažindinama su daugybe pedagoginės meno terapijos metodų, kurie, kai trūksta žodžių, „prabyla“ meno kūriniais, kompozicijomis, garsais, judesiais. Šie metodai padeda gerinti asmens ar grupės emocinę ir psichologinę savijautą, susitaikyti su pačiu savimi ir atsipalaiduoti, teikia kūrybinį pasitenkinimą.

Mokymo dalys:

  • Kodėl meno terapija?
  • Socialinis ir emocinis ugdymas „Jausmų šalies“ metodu.
  • Vertinimas ir į(si)vertinimas meno terapijos metodais.
  • Pasakų ir audinių terapija.
  • Konfliktai popieriaus lape.
  • Meno terapija auklėtojo ir/ar klasės vadovo veikloje.
  • Meno terapija kūnui ir sielai.

Lektoriai

Sigita Koroliovė

Sigita Koroliovė

Pedagogė ir specialioji pedagogė. Mokymo priemonių specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams autorė ir bendraautorė.

Atsiliepimai