Pilietiškumas klasės vadovo akimis. KLASĖS VADOVO METAI | Pedagogas.lt

Pilietiškumas klasės vadovo akimis. KLASĖS VADOVO METAI

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/8

00:02:29

Kas yra pilietiškumas?

2/8

00:10:26

Pilietiškumo ugdymas mokykloje

3/8

00:09:47

Klasės vadovė(as) - pilietiškumo mokytoja(s)

4/8

00:22:37

Kaip ugdyti mokinių pilietines kompetencijas?

5/8

00:31:47

Klausimų - atsakymų sesija

6/8

00:15:12

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

7/8

Pažyma

8/8

Šis mokymas yra ilgalaikės programos „Klasės vadovo metai" (40 val., K212000013 ID376100) dalis. Ilgalaikės programos rengimą ir renginius organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38).  Visi dalyviai gaus 3 val. KT pažymas. 

Pilietiškumo ugdymas yra ir neišvengiamai liks nuolatinių diskusijų objektu: pradedant nuo to, kaip suprantame pilietiškumo sąvoką ir koks jos ryšys su demokratija, patriotizmu ir kitomis “giminingoms” sąvokoms, baigiant tuo, kas ir kaip turėtų vykti per pilietiškumo pamokas, jei tokių atskirų pamokų apskritai reikia. Esu įsitikinęs, kad kaip ši diskusija besirutuliuotų, klasių vadovai(-ės) turi daugiausia galimybių realiai padėti mokiniams ugdytis savo pilietines kompetencijas, kartu veikiant prisidėti prie demokratiškos kultūros klasėje ir mokykloje kūrimo. Taip pat esu įsitikinęs, kad pilietinės iniciatyvos, į kurias klasės vadovas(-ė) gali įtraukti savo mokinius, gali tapti labiausiai apdovanojančiomis patirtimis: padedančiomis kurti santykį, kurti pokytį  bendruomenėje bei auginančiomis kiekvieną mokinį. Kaip ir klasės vadovą(-ę).

Mokymo metu sužinosite:

  • Kokia yra pilietiškumo ugdymo kaip dalyko paskirtis ir rolė bendrojo ugdymo programoje?
  • Kodėl pilietiškumo ugdymas kaip dalykas yra nuolatinių diskusijų objektas, o jo įgyvendinimo kokybė - sunkiai apčiuopiama ir pamatuojama?
  • Kokia yra klasės vadovo(-ės) rolė ugdant mokinių pilietines kompetencijas?
  • Į kokias konkrečias pilietines veiklas klasės vadovas(-ė) gali įsitraukti kartu su klase?
  • Kuo klasės vadovo(-ės) įsitraukimas į pilietines iniciatyvas gali būti naudingas klasei, mokyklai ir vietos bendruomenei, bet pačiam(-iai) klasės vadovui(-ei)?

Po mokymo gebėsite:

  • Reflektuoti savo kaip klasės vadovo(-ės) vaidmenį kuriant demokratišką klasės kultūrą.
  • Komunikuoti pilietiškumo ugdymo tema su kolegomis, ieškant bendradarbiavimo galimybių ir iniciatyvų.
  • Planuoti klasės veiklas, kuriomis padėtumėte mokiniams stiprinti savo pilietines kompetencijas.

Lektoriai

Antanas Jonušas

Antanas Jonušas

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas, lytiškumo ir lyčių lygybės temomis pranešimus skaitantis lektorius

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Klausimai lektoriui

Atsiliepimai